Magyar Katolikus Lexikon > P > Pazmaniták


pazmaniták: a →Pázmáneum növendékei. - Névsoruk napjainkig: 1625: →Széchenyi György, 1626: →Pálfalvay János, 1630: Fejérvári Miklós, Kerlay János, →Posgay Miklós, 1631: Fejér Jakab, 1633: Gyuracska Márton, 1634: →Rodek György, Radossinyi Márton, 1635: →Szegedy Ferenc, 1636: Cserey István, Fábry Miklós, Vasváry György, 1638: →Bartók István, Posgay János, 1639: Boross: Ignác, Sárközi István, Szögligeti Fábián, Sztanyák János, 1641: Falvay János, Ragyóczy Péter, 1642: →Gubasóczy János, 1643: →Bársony György, →Berdóczy György, 1645: →Sigray András, Sinka János, 1646: →Korompay Péter, →Haskó Jakab, 1647: →Héderváry János, 1649: Dellat Mátyás, Vépi Benedek, 1650: Mokray Mátyás, Szöllősy Jakab, 1652: Schléger László, Szenczy István, 1653: Dusich Mátyás, Jäger Márton, 1655: Fittos Lőrinc, Pech Ferenc, Petesházy János, Vinczy András, 1656: →Jalkóczy János, 1657: →Matusek András, 1658: Jaszlóczy Jakab, Kraczun Mihály, 1659: Latkóczy György, Vachalik György, 1661: Kuzmics Péter, 1665: →Dolny István, Rutkay Ignác, Zorger Mihály, 1666: Csedő Mihály, 1667: Augusztini György, Forsner Bernát, →Kiss János, Lacza János, →Pyber László, 1668: Gajan Mihály, Kecskeméthy Mihály, Robik János, 1670: Orbán Bálint, 1671: Albert István, Bednáry Mihály, 1672: →Illyés István, →Jezerniczky Ferenc, Koloczányi György, →Kovacsóczy Mihály, 1673: →Drugeth Bálint, Nagy Mihály, 1674: →Mérey Mihály, Nigrini Ádám, 1675: Kraczun Miklós, 1676: →Kazó István, 1677: Berzeviczy András, Jeszenszky Ferenc, 1678: Balogh Márton, Eszterházy Boldizsár, Fancsy Gáspár, Herold Farkas, Mike Mihály, →Rácsay János, 1679: Niber Pál, Polony Vencel, 1680: Smutkó Mihály, 1681: Franyó Mihály, →Ghillány György, →Luby Imre, Nibesz Mihály, 1682: György Ádám, Loviskovics István, Uzeróczy Máté, Vincze György, 1685: →Bakó János, Belosich János, Majthényi Imre, Püspöky Ferenc, →Spátay Gábor, 1686: Licsey János, 1687: Fittos Péter, Kapuczy György, Tarody János, 1688: Prileszky Miklós, 1689: Bajon Mihály, Belaj János, Fabsich Mihály, Kiss János, Kolenics Ferenc, →Mártonffy György, 1690: →Csáky Imre, Hajnovics Ferenc, Kiss Antal, →Zichy Pál,

→Zorger György, 1691: Bellosics György, →Matalics György, 1692: Varjasy András, Klár Mátyás, →Zádori Mihály, 1693: Újvendéghy János, Vranovics Márton, 1694: →Foglár György, 1695: Jankovics Mihály, Kokedi Mihály, Liptay János, Paulovics János, Potyondi László, Tarkovics Mihály, 1697: →Kontor Szabó István, →Okolicsányi János, Prajner Jakab, 1698: Kis Ferenc, Pyber Pál, 1699: →Acsády Ádám, Kubovics Pál, 1700: Bartakovics Béla, →Nozdroviczky István, 1701: Garzol János, Kelio Miklós, Makk Mátyás, →Orosz Pál OCist, Rozenics Ferenc, 1702: →Frivaisz Mihály, 1703: Baros János, Kmoskó János, 1704: Nedeczky Károly, Nemes János, 1705: Gróth György, Vrablanszky János, 1706: →Esterházy Imre, Magin János, →Péterffy Ferenc, 1708: →Károlyi Lőrinc, 1709: →Handler György, Rauscher Jakab, 1710: Barilits Mátyás, 1711: Bakits Antal, 1712: Bakits Gábor, →Berényi Zsigmond, Tarnóczy Pál, 1713: Schacchi Keresztély, 1714: Lassek Ferenc, 1715: →Galgóczy János, 1716: →Csáky Miklós, Szepczényi András, Schacchi János, 1717: Foki Benedek, Görgey Márton, Sztedenics János, 1718: →Zichy Ferenc, 1719: →Jaklin István, Milkovics János, 1720: Esztergomi Szaniszló, Gellért János, Pápay János, 1721: →Beznák Mihály, Endrődy Pál, Kudlik Imre, 1723: Csűrös János, Philo János, 1724: Liszt József, Hajszer András, 1726: Nedeczky Ádám, Sebő Mihály, 1727: →Feja János, 1728: Répásy András, 1734: Bezur István, 1735: →Hyross János, 1736: →Rabcsek András, 1737: Helmuth Gáspár, 1738: →Révay Antal, 1743: Hollósy János, 1745: Kemény László,

1752: Tóth István, 1753: Purkhardt György, 1756: →Szabó András, →Vilt József, 1757: Rudnay György, 1759: Hollok György, Tarkó Béla, 1760: →Gosztonyi István, 1764: →Perényi Imre, 1765: Hubert Ferenc, 1766: →Frank György, →Galgóczi Ferenc, →Handerla Ferenc, →Nagy Ferenc, Nyirsánszky Menyhért, Papp Vazul, Vitalis József, 1767: Kopcsay János, Miller János, Prohászka János, 1768: Nedeczky Imre, Schwarz Ferenc, Talabér Boldizsár, 1770: →Krammer Ferenc, Magyari István, Piácsek János, Tornallyai Gedeon, 1771: Kovács Mihály, 1772: →Friedmanszky Antal, Szabó Pál, 1773: Fraizeizen János, Kiss József, 1774: Fejér-Pataky Gábor, →Kurbély György, Palles György, Raiczinger József, 1775: Pongrácz János, 1776: →Benyovszky János, Berzovich József, →Nagy Pál, Szily Pál, →Zsolnai Dávid, 1777: →Apor József, →Bajza József, Balázsy Alajos, Pfingstl Mihály, 1778: →Bélik József, Bran Simon, Kovács Ádám, Kratochvila István, Nagy János, 1779: Gulik László, Zimányi Ignác, 1780: →Csáky László, →Perényi Károly, 1781: Mártony János, 1782: Pálfy József, 1783: →Palkovics György, Palkovics Győző, 1797: Nyitray István, 1803: Csincics János, 1804: Csapkay István, →Dercsik János, Gyöngyösi János, Iványi János, Kuliffay István, Péchy Ferenc, →Pribely Ferenc, Schőnbach József, →Sztankovits János, 1805: Fekete József, Kovács József, 1806: Kaprossy János, Pribyla József, →Rauscher Miklós, →Tóth Imre, 1807: Dobos György, Dolinay Pál, →Haulik György, →Németh György, 1808: Kranczl Alajos, 1809: Hájek Ádám, Kraupa Vince, →Krautmann József, →Osvald Ferenc, 1810: →Bartakovics Béla, →Kunszt József, Urbanek Ferenc, 1811: →Nemecskay István, 1812: →Rudnyánszky József, 1813: Vizhoffer Ferenc, 1814: Balogh Ferenc, Cselkó Ignác, Dulánszky Pál, Godinger József, Haraszthy Pál, Hartyánszky János, Horváth Mihály, Horvatovszky György, Horvatovszky János, Kálmán János, →Karner Antal, Kozmár Pál, Malák Ferenc, Mangin Ferenc, Marek József, Melisznik Ignác, Mészáros Ferenc, Mikola János, Móry Ferenc, Novák Lénárd, →Ocskay Antal, Parányi János, Paunácz Mihály, Rikker József, →Rimely Mihály OSB, Rudits István, Sámsony János, Schmidt Lénárd, Scholz Ferenc, Schormann János, Szapáry Fülöp, Ulrich József, Ungváry József, Vajgeth Mihály, Valmráth Márton, 1815: Ágoston József, Bakoss János, Boross Lőrinc OCist, Csermák János, Dajaszász Mihály, Gálfy József, Horváth Amand OCist, Huber Mátyás, Jarotta Ignác OSB, →Mihaljevics Mátyás, Mráz Sámuel, Pogány András, Schmitz József, Simonics Lipót, Spreizenbart János, Szegh Pál OCist, Szuhánszky János, Tulsiczky Ferenc, Vinkler János, 1816: Aizinger József, Deutscher György, Héray János, Klukovszky András, Krachovics Mihály, Ledinszky István, Majerszky József, Málits István, Pnyákovics József, Schluga Ignác, Sebastianovics Ferenc, Szolár Mátyás OSB, Veisz Károly, 1817: Árendás Károly, Balázs Teofil OSB, Braun Antal, Czott Ferenc, Hevánszky Lipót, Hubner János, Juhász Antal, Kemény Ferenc, Klaszanovics Marián, Laczuska Mihály, Laky János, Riegenbach Ferenc, Scultéty Alajos, Szovich János OCist, Vass Tóbiás, Viczena József, 1818: Albacz Szaléz OSB, Hailand Ferenc, Jónás József, Kardhordó Antal, Köntös József, Langviezer József, Lepényi Márton, Makk Ignác, →Markl Ignác, Schwarzel Ferenc, Szepessy Sámuel, Tarcsay Ferenc, Tucskó Mátyás, Viszoczky András, 1819: Albrecht Elek, Bankó Ignác, Bobrovszky András, Borsiczky János, Griller Antal, Heiszl Ferenc, Hölderle Miksa OSB, Neuszer János, Polákovics Antal, Radnics Imre, Schlamadinger András, Széplaky József, Szkrusina László, Takács Henrik OCist, Tussil Illés OSB, Vagovics Bertalan OCist, Vallovics Ferenc, 1820: Buday Antal, Büttner Károly, Exner Ádám, →Fogarasy Mihály, Grón Lajos, Hinfner Gáspár, Jablonczay Károly, →Lesnyánszky András, Meluch János, Szklenár Ferenc,

1821: Boemer Károly, Fodor Gáspár, Hlosny György, Kassay József, Kovács Imre, →Lipthay Antal, Petrovics Antal, Rhóny János, Szabó József, Sztarecsek Mihály, Timár Imre, Vezerle Ignác, 1822: Faddy Kristóf OCist, Hadviger Antal, Hliniczky Mihály, Hornyik József, Kleiszner Sebestyén, Klump János, Kovács Pál, Krajner Antal, Králik József, →Lengyel Miklós, Machay József, Poroszkay Péter, Rötzling Ignác, Susich György, Sztanke Leander OSB, Vinkler Mihály, Zamaróczy Antal, Zemann József, 1823: Gózony György, Horváth János, Lendl József, Oszlányi Albin OSB, Palkovics Antal, Podobny János, Poós János, Schneider Gáspár, Thaisz János, Vilcsek József, 1824: Ábel Ferenc, Babos István, →Czente István, Furtner Ferenc, →Grynaeus Alajos, Hofmann Sebestyén, Jursza János, Sebestyén Antal, Schnausz György, Somoskőy Antal, →Szajbély Henrik, 1825: Burg József, →Csete Antal, Csima István, Klinkovics Ignác, Makara Mihály, Oczverek Vilmos, Peller János, Petrás János, Popovics Imre, Rázel József, Ujságh István, Vály János, 1826: Brestyerszky Antal, →Bobory Károly, Czaisel Antal, Czagányi András, →Ihász György OCist, →Kozacsek József, Kézmarszky Román, Maison Jakab, Makk Ferenc, →Szabó József, →Vagyon István, 1827: Bedekovics György, Brecska Aurél OSB, →Bubla Károly, Kanovich Rudolf, →Kozacsek József, Máriássy Tibor, Novák Ferenc, Polák Ignác, Schedt Károly, →Spécz József, 1828: Derer Lőrinc, Hajnovicz József, Hauszenplasz József, Jaloveczky Ferenc, Kozma Simon, Lefánty János, Melcsiczky István, Obermayer György, Rezsni Brunó OSB, Rozanich József, Simonchich Ignác, Ujhelyi Alajos, 1829: Dzsubacsik János, Eberling József, Esztergár József, Fajt Frigyes, Hipp József, Hulényi Elek, Kollár István, Matirkó János, Meszner János, 1830: →Kriszter Antal, Kubicza Vince, →Lévay Sándor, →Miskolczy János, Pliczner Lőrinc, Pupák András, Román István, Tilles Ferenc, Török István OCist, 1831: Bellay Ernő, →Haas Mihály, Horner József, Jakopovits József, Kováry János, Répászky András, →Szántóffy Antal, Tremel Miklós, Vály Eduárd, 1832: Andrásy Antal, Brannich Albert, Fanta Károly, →Forgách Ágoston, →Klempa Simon, Maar Károly, Mály Ferenc, Mayerhoffer József (→Mayrhófer József), Miskovics Lajos, Paulaczkay József, →Schirgl Endre, Sebestyén László, Stanczl Márton, Trenker Ferenc OCist, Trstyánszky Ferenc, Ucsnay Ignác, 1833: Fodor József, Grell Gergely, →Hoványi Ferenc, →Koppy József, Korponay Eduárd, Lenner Miklós, Pinthér Mátyás, →Simor János, Spányi József, →Sujánszky Antal, Unghváry György, Wittmann József, 1834: →Bonnaz Sándor, Csernyánszky István, Fodori Károly, Fuhrmann Vince, →Haynald Lajos, →Liebhart Lukács OCist, →Liptay Ferenc, Neumann József, →Pribék István, Tamásy Márton, Topalovics Mátyás, 1835: Balázs György, Böhm Ágoston, →Cziriel Antal, Daniss Zsigmond, Eperjessy János, Gittling József, Grommer Elek, Mikulka György, Mlinaric István, Predl István, →Somogyi Alajos, Spránszky Ferenc, 1836: Balla József, Biróczy Ágoston, Csánk Károly, Dreysziger János, Landreck Károly, Lezsér Ignác, Nickl Sándor, Perkinkó Antal, Richter Antal, Sefcsik Pál, Soos József, Straidl Antal, Szabó Antal, Török Ignác, Vinterl Antal, 1837: Alföldi Lajos, Haydin József, Jaloveczky Miksa, Jánoska János, Kosztenvein Ferenc, Krauth Frigyes, Kristofcsák Mihály, Malocsay József, Pongrácz György, Radlinszky Endre, →Ráth József, Szabados József, Szikszay József, Trichtl József, Záhorsky István, 1838: Aberth Győző, Bezdány Ferenc, Csicsáky József, Drizsnyei János, Griller Ferenc, Griszhaber Mátyás, →Kovács Zsigmond, →Matuska János, Pészánszky József, →Schopper György, Schwendtner Mihály, 1839: Ivichich Károly, →Juhász Norbert OCist, →Liszkay Károly, →Pisch Károly, Rudnay Lőrinc,

Suhajda János, Szkalla Rudolf, Würth Alajos, 1840: Bardocz János, Bémer Pál, →Boltizár József, Csathó Alajos, Demek Antal, →Dornis Gáspár OCist, Hegyessy Eduárd, Horváth Ferenc, Kár Károly, Komacsek Vendel, Müller István, Orbán József, Pósch Sámuel, Riha János, Sövegjártó Ferenc, Tillmann Ferenc, 1841: Barton József, Borbás Ferenc, →Bubics Zsigmond, Divald Montán, →Ipolyi Arnold, Juracska Ignác, Kaczvinszky Eduárd, Kiss János, König Mór, →Krotky József, →Lönhart Ferenc, Rábek Pál, Spéth Károly, →Stegmüller Károly, Szabó István, Szelepcsényi László, Wohlfart Gyula, 1842: Barvulszky János, Katona Imre, Májrics György, Malocsay Mihály, Manszbarth Antal, Mayer László, →Oltványi Pál, Petter István, →Rimely Károly, Spányik János, Stéger Imre, →Szele Gábor, →Zalka János, 1843: Blümelhuber Ferenc, Grusz Sándor, Gulden András, Kiszely József, Kubisch Ignác, Palugyay János, Petrovics József, Romantsik Károly, Szumrák János, Turcsányi Mátyás, 1844: Antal Ignác, Barbély György, →Bende Imre, Bergler Gyula, Csergheö Flóris, →Gerlach Benjámin OCist, Kokas József, Mozolányi Sámuel, Möller Eduárd, →Novák Antal, Potkányi János, Szalay Alfréd OCist, Szecsányi Vilmos, Zlatháry János, 1845: Bercsinszky Alajos, Bukószky Antal, Csulen Márton, →Czettler Antal, Gonda János, →Hattala Márton, Hönsz Lajos, Királyi Ernő, →Kozma Károly, Kőszeghi Antal, →Kriegler József, Liachovics Győző, Mezner Sándor, →Sbüll Ferenc, 1846: Farkas Ferdinánd, Filip József, →Gyurikovits Mátyás, Hechinger József, Krsák József, Navratil Eduárd, Pfleger Ferenc, Róth József, Santhó Ágoston, Schuchter Márton, Weber Béla, 1847: →Császka György, Chrástek Mihály, Grausam József, Jaszovics Sámuel, Korecz Pál, Markus Ferenc, Podhráczky Rudolf, Schloszerik József, 1848: Begovcsevics Róbert, →Dankó József, Haskó József, Király István, Köberl Ferenc, Landiger Antal, →Samassa József, Szkurkay Ágoston, 1849: Racky Ferenc, 1850: →Dulánszky Nándor, Geml Ignác, Habaz László, Janitor Lajos, →Laubhaimer Ferenc, Márton Mihály, Mayer Emmánuel, →Meszlényi Gyula, Ruph Vilmos, Rónay Sándor, Rudolf Béla, 1851: Boltizás Ágoston, Draxler János, Forster Ernő, Gál János, Hancok Ignác, Kanovics Mór, →Klinger István, Kristóffy Gyula, Mally János, Navratil Bertalan, Onága Miklós, Pamphiliu János, Papp Miklós, Sztárek Lajos, →Vajdovszky János, Worell János, →Zajnai János, Ziegler Béla, 1852: →Dolánszky Alajos, Fiamin János, Gabriely János, Kavacs Alajos, Kluch János, Liptay Ferenc, Ludvig Gusztáv, Markovics Márton, Mibutin Péter, Orosz György, →Pellet Ödön, Práznovszky Mihály, Schrimpf Ferenc, Stil János, 1853: Bede Antal, Bizay Sándor, Dégen Jenő, Ebner Alajos, Geiger József, Hirly József, Kardos Ignác, Keszthelyi Pál, Kovács Kálmán, Kovalik Antal, →Mohl Antal, Prifach József, Straub Ferenc, →Varga Mihály, Veisz Vilmos, 1854: Ander János, Bauer Antal, Bellony Sándor, Cebecauer Antal, Chmela József, →Cselka Nándor, Henny Sebestyén, Ikrényi József, Kratz Ambrus, Majorossy József, Marsó Győző, Marton Márton, Siskay János, Stetina Imre, 1855: Ágoston Lajos, Bogyay Viktorin, Hengge Alajos, Kompánek József, Lajcha János, Leitmann Antal, Liszek Rudolf, Márkus József, Népesy Pál, →Petrovics Ferenc, Tóth István, 1856: →Beke Antal, Kalocsay József, →Kovács Ferenc, Krieszten Ignác, Kuti Márton, Miksó István, →Mladoniczky Ferenc, Muzsik János, Nemes József, Pumpéry József, Székely Lajos, Trenkusz András, Volfinau József, Vorsag Miklós, Vuchetich István, 1857: Cseörgheö Aladár, Herdlein Dániel, Kostialik István, Lukácsy Béla, Majer Károly, Maté János, Nagy György, Novothny Alajos OCist, Salamon Lajos, Tilly József, 1858: Borsiczky Adolf, Fichtacker János, Herr Ágoston, Hoffmann József, Kiss Ráfael,

Kun László, Kvassay István, →Rázel József, Sonnenfeld Ferenc, Szalay Mihály, Szedlay Károly, Tichy Antal, Trabalka Péter, Valenta János, 1859: →Bogisich Mihály, Chovanecz István, Duschek János, →Éltes Károly, Farkas Gyula, Fellermayer János, →Gebaur Izidor OCist, Holeszky József, Kiszlingstein József, Klempa János, Lattinger János, →Mayer Béla, Muncskó Pál, Némethy Rudolf, Paupera Ottó, →Romeiser József, Stefanik János, Szegedy József, Szilvásy Mihály, Uhrin Pál, Ujhelyi Alajos, Vargyassy Ferenc, 1860: Abday József, Begala Sándor, Bydeskuty Gyula, Földes Imre, Held Győző, Makács Mihály, Rácz István, →Steiner Fülöp, Stubna Ferenc, Takó Béla, Vida Mihály, Zeh Ferenc, 1861: Almássy Miklós, Augsburger István, Balics Antal, Imády István, Mészáros Bálint, Nyirák Sándor, Poller Antal, Szitkey Alajos, Walter Antal, 1862: Baráczy Béla, →Berger János, →Breznay Béla, Csaja József, Henny Alajos, Pehám Imre, Pellet László, Perinay Pál, Prusinszky Henrik OCist, Váray János, Verbőczy István OCist, Zajmus Gábriel, 1863: Benedikovics Károly, Bitner Lázár, →Engelsz János, Kisfaludy Vince, Kovács Ferdinánd, Kőhalmi Mihály, Lajthay János, →Lessenyei Ferenc, Mikó György, Molnár Dénes, Pick Antal, Pironcsák István, Seidel Pál, Stromp József, Szeghy László, Sztruhár Lajos, Ürge Ignác, Vagács Flóris, Veress Antal, 1864: Bella János, Deuts Károly, Grinvalszky Kornél, Kovács Simon, Laskovics Ferenc, László Antal, Milliczer Károly, →Ott Ádám, Parecz István, Pisztl Károly, Pomikál János, Schalk Mihály, Szlávik József, Szuborics Jenő, Ujhelyi Ágoston, Verla Károly, 1865: Bartha Tamás OCist, Bieliczky Jusztin, Herczeg Lajos, Gaulinszky Károly, Gruber Gyula, →Hahnekamp György, →Kazaly Imre, Kraxner Mihály, Krizsán Mihály, Lipták József, Matlák János, Novák András, Stark Albin, Toldy László, Zimermann Ignác, 1866: Wurster József, Záhora József, 1867: Fellner Ferenc, →Léhmann Ágost, 1868: Erhardt Viktor, Steinhőfer Gyula, 1869: Ochsenfeld Vendel, 1870: →Csernoch János, →Koperniczky Ferenc, 1871: Sinkó István, 1872: →Halmos Ignác, 1873: Telekessy János, →Walter Gyula, 1874: Chorényi József, →Szilvek Lajos, →Temesváry János, 1875: →Balics Lajos, Garay István, 1876: Cernik Alajos, Eitner Ákos, →Fehér Gyula, →Machovich Gyula, Magyari Pál, 1877: Gombár György, Herbst József, Novák István, Scheirich Antal, Szémán András, 1878: Czaykovszky Evariszt, →Robitsek Ferenc, 1879: Cserei Emil, →Csiszárik János, Epölyi Ferenc, →Zelenyák János, 1880: →Báthy László, Butyka Sándor, Dörner János, Gaál Sándor, →Kaposy József, Klaucz György, Pintér Károly, Stöszner Gyula, 1881: Havran János, →Hoffmann Arnold, Horváth Rezső, →Nemes Antal, Novotny János, Szauer László, Vargha Dezső, Zalka László, 1882: Palázs András, →Blaskovich Ferenc, →Purt Iván, →Tóth József, 1883: Halmosi István, Jóna József, →Majláth Gusztáv, Mihalovics László, Rolny Ferenc, Szuhanek József, Tornai János, 1884: Drexler Antal, Frank István, →Igaz Béla, Végh Ferenc, 1885: Bilinszky Lajos, Fábián Antal, Felmajer Ágoston, Henny Ferenc, Jurik János, Paár István, 1886: →Hanuy Ferenc, Honti Béla, Lukáts József, →Mössmer József, →Némethy Gyula, Szücsy Géza, 1887: Bázik András, Hello József, Laczkó István, Rovenszky István, →Tauber Sándor, Tvrdy József, 1888: →Huber Lipót, Köppl Károly, Misz Rezső, Szémán János, 1889: →Csárszky István, Jantausch Pál, Kmety István, Perusich Jakab, Sághy Sándor, Schwarz Gusztáv, Szekeres József, Szélyes Dénes, →Török Mihály, →Wolkenberg Alajos, 1890: Frey János, Gratzer Ferenc, Magdics István, Prónai Rezső, →Werdenich Endre, 1891: Dittel István, Dolyák Pál, Fodor István, Kvacsák Gyula, Widerkehr Józzsef, 1892: →Kiss Károly, Orbán Dénes, Resch Ignác, Stiffel János, Szilveszter Ferenc, →Trikál József, 1893: →Babura László,

Bargár György, Grubich Antal, →Juriga Nándor, →Kmoskó Mihály, Matzenauer Ignác, Mikó György, 1894: →Huszár Elemér, Pollák János, Quapil Tivadar, →Sipos István, Szabó György, →Wiedermann Károly, 1895: Demkovics Ágoston, Baranyai József, Bazsó István, Bencsik Samu, →Berkes Pál, Dallmann Nándor, Kászonyi Alajos, Pájer János, Strommer Viktorin OSB (→Sarudi Viktorin), 1896: Csepregi Imre, Hudács Károly, Stiffel László, 1897: Fehár András, Jalsovszky Géza, Luncz János, Ortvai Rezső, Ragats János, Takács György, Vargyas Tivadar, 1898: Engelhardt Ferenc, →Jehlicska Ferenc, Kozsár József, Petrányi Ferenc, Schmidt Leó, Sebeczky Emil, →Tordai Ányos OCist, 1899: Bary Artur, Bodó Ferenc, Csomó Sándor, Jander István, Jung Szilveszter, Kestler István, Kovács István, Lakatos János, Rónai János, Schmid Gyula, →Szokolay Antal, Ziska Pál, 1900: Fekete Vince, Horváth Ádám OSB, Kauzli Gyula, Krizs Árpád, Moser Sándor, Mosonyi Sándor, Szalay István, Töttösy Miklós, 1901: →Beöthy István, Inczinger Ferenc, Kalamacsok András, Kolb Ciprián OCist, →Kőhegyi József, →Madarász István, Streda Rezső, 1902: Dubay Sándor, →Fischer-Colbrie Ágost, Götzy Mihály OPraem, Makay Lajos, Polczer Jenő, Ruszinák János, 1903: Azlen Emil, →Bozóky Mihály, Farkas László, Pál Mátyás, Róth János, Stollár Tamás, Tille Gyula, 1904: Bányász József, Bencze László, →Buzalka Mihály, Gebauer Miklós, →Hász István, Horváth Károly OSB, →Hümpfner Tibor OCist, Keszthelyi Gyula, Jellmann Gyula, →Luttor Ferenc, Verdon Lajos, →Zombory László, 1905: →Csárszky József, Gonzlik Kálmán, Horváth Ferenc, →Kovács Vince, Majtényi Dezső OPraem, Nagy Vince, Németh István, Oltványi József, Privitzky Gyula, Pongrác Frigyes, Sándor János, →Tiefenthaler József, Tormássy Arthur, 1906: →Boga Alajos, Bräutigam Ferenc, →Czapik Gyula, Czeizel János, Kováts Gyula, Lacza János, Lollok Lénárd, Pataky Béla, Porubszky Géza, →Tiso József, 1907: Cabán Tamás, Dobránszky József, Dokupil Ágoston, →Grősz József, →Hajós György, Mihalik Antal, Petrovszky Béla, Weiterschütz József, 1908: Korner József, Magyar Ferenc, Pesthy Frigyes, Pintér Gyula, →Schwarz-Eggenhoffer Artur, →Várkonyi Fidél OCist, →Witz Béla, 1909: Cservenka Béla, →Hamvas Endre, Istvánfi József, Pobozsny Róbert, Salati Ferenc, Ulviczky Ferenc, Varga János, Várnai Béla, 1910: Horváth Alajos, →Juhász Kálmán, Kátay Béla, Kővári István, Lipcsei Andor, →Mihalovics Zsigmond, Piliván Mihály, Rajkay Sándor, Széll József, 1911: Borbás Pál, Botz József, Hampel Ede, Kocsis János, →Köller József, Markwart Gábor, Scholtz János, Szabadka Medárd OPraem, Szoibath József, 1912: Bárány József, Bertha János, →Brückner József, Fábián János, Feldhoffer János, →Iványi János, →Korompai József, Kuchta András, Palkó János, Pusker Ferenc, Sipos Sándor, →Somogyi Antal, Szvejkovszky János, →Turchányi Albert, 1913: Blaskovich Béla, Jankovics Ferenc, →Karda Ferenc, Királymezey Tibor, →Kmetz Imre, Kocsis János, Kominyák János, Kőszeghy Miklós, →Mátrai Gyula, Murányi László, Petruch József, Timár Sándor, Tyukoss Gyula, Virág Sándor, 1914: Adorján Károly, Csányi Márton, Faith István, Flittner Béla, Hites Ignác, →Huber Frigyes, Klénáncz Ottó, Kray Károly, Lyach István, Péter Imre, Scheffer Ferenc, Scsepkő József, →Takáts Ernő, 1915: Cisár József, Feri Vilmos OFM, Jalovecky János, →Kecskés Pál, →Koszterszitz József, Radány Lajos, Straka Gáspár, Tamás Lajos, Ujlaki János, Zlatos István, 1916: Anner József, Brandobur József, Hudec József, Jókuti Győző, László Ferenc, Németh Antal, 1917: →Almásy József, Chrenkó István, Darvas Albert, Fischer Lajos, Giczy József, Király József, Klesó János, Kohl Gyula, Lestár István, Magyar István, Muchay Ignác, Neuber Ferenc, Vanek Imre, 1918: Csáby Vilmos, Gazsó Antal, Imre László, Katjsa László, Keresztes Károly, →Lacza István, Spirkó József, 1919: Beznák Sándor, Pintér László, Szécsi Antal, Zálesák Nándor, 1920: →Kappel János, Kovács Gábor, Pártli József, Pataky Géza, Virág Sándor, 1921: Gergely József, Győrög Pál, Kubisch József, Lipták Lambert OPraem, Lukacovic József, Morvai Ferenc, Pongrácz Elemér, Vajda János, 1922: Brückler Béla, Gillich Fülöp, Karsai Béla, Szólás Zoltán, Tóth Péter OPraem, Tökölyi István, Zékány Tihamér, 1923: →Magyary Gyula, Steixner Antal, 1924: Androsits István, Bohner Döme OPraem, →Hanzély Lajos, Hellebrand Domonkos OPraem, Justh István, Láng János, Nagyabonyi Vilmos, Némon János, Sándor Lajos, Sarlós György, 1925: Nagy János, Oláh-Tóth Antal, Szabó János, Takáts Endre, Welebil Walter, 1926: →Faragó Ferenc, Jaszovszky József, Katona Lajos, Merx Elemér, Pendli István, Pitko József, →Rohály Ferenc, Szokolyi Alajos, Ternák Miklós, 1927: Hartnagel János, Klinda Pál, Leimetzer Róbert, Mácsai Imre, Nagy György, Nagy Károly, Pozsgai János, Révész István, →Sághy Elek, Solymár István, 1928: Barkó István, Bíró Lajos, Bolyki Nándor, Divéky Egyed, →Gianone Egon, →Görgényi Béla, Horváth Kis Ambrus, Junger György, Keil Mihály, Kresz Rudolf, László József, Mihalkó Imre, Párdányi Emil, Podányi Sándor, Pongrácz Tibor, Soós Konrád, Weisz Ferenc, 1929: Árnyas Gyula, →Bartl Lőrinc, Bejczy Gyula, Drozdik Ágoston, →Gyulai Jenő, Fuchs Gábor, Kamarás István, Korompai János, Korompay Tibor, Nagy József, Németh Kálmán, Németh Pál, Papp Antal, Pető Benjámin, Pfeiffer János, Simon László, Vetter Sándor, Virág Jeromos, 1930: Bea Antal, Doroszlay István, Krasznai Jenő, Marczis Vilmos, Sallér Hermann OPraem, Szekér Jenő, Szépe László, 1931: →Gründner Simon, Kass Frigyes, Makai Lajos, →Pogány György, Radványi Mihály, Telkes András, Várnai Béla, Weisz György, →Zágon József, 1932: →Ádám György,

Árva András, Haller István, Kovács László, Nádas Ferenc, Pölczer Frigyes, Tóth József, Tulcsik Károly, Varga József, Virág Endre, Zsivkovich Ernő, 1933: Debrei Vilmos, Érces István, Frikker Mátyás, Horváth János, Ritsmann Pál, →Ruppert István, Schandl Károly, Schubert Antal, Tersztenyák László, Veres Barna, 1934: Demetrovics Antal, Eperjes Ernő, →Gianits József, →Huszár Dezső, →Póka György, Procházka János, Somoskeőy Miklós, Szabó Elemér, →Szakos Gyula, Tamás Győző, Varga Béla, 1935: →Altdorfer Károly, Börzsei János, Csatáry Miklós, Dán György, Farkas László, Géczy Tibor, Mezősi Béla, Petheő Károly, Sik Zoltán, 1936: Bucsi József, →Fábián János, Knorr Aurél, Magyar Mihály, Tóth János, Varga Ferenc, 1937: Molnár Zoltán, Pásthy Antal, Sárváry Ferenc, 1938: Bartal János, Cserpán Ignác, Kiss János, Kósa László, Mihalik Imre, Révai József, 1939: Alvölgyi György, Buzás József, Holtság Endre, →Körmendy Béla, 1940: Kiss Ernő, →Nyíri Tamás, Udvarhelyi Béla, 1941: Brusznyai József, Götz Miklós, →Liptay György, Lyavinecz Iván, Mayer Miklós, Nagy László, Nagy Vince, 1942: Goda Károly, Marczell Tibor, Richter Aladár, Sobotka Rezső, 1943: Hanzély Győző, Szuchy Béla, Ürge Alajos, 1945: Csermely Endre, Valentiny Géza, 1946: Déri Béla, Kléner László, Kovács Imre, Markovics Róbert, Pásztor Pál, Széles József.

Pazmaniták, Bécs, 1958. dec. 15.-1959:2. sz.: a →Pázmáneum növendékeinek időszaki értesítője. - Megj. össz. 2 sz., 18-24 old. Szerk. Tiszai M. Kiadó: Pázmáneum M. (Egyházirodalmi?) Iskolája. Ny: soksz. - Előbb: Hajnal (1896-97), Pazmanita Tudósító (1926-47). T.E.

Mildschütz 1977:95. (590.) - Viczián 1978:155. (477.)