Magyar Katolikus Lexikon > M > Matusek


Matusek András (Győri egyhm., 1648 k.-Győr, 1713. máj. 7.): fölszentelt püspök. - Hédervári plnos, 1668. VI. 1: győri knk. és győri plnos. 1671: pápai, 1683: szegyh. főesp., 1684: szentadalberti prép., 1699: nagyprép., ált. ppi helynök és ügyhallg. Háji apát, 1685-1710: fehérvári őrknk., győri és soproni oltárjavadalmas, 1693. XII. 11: szkópiai vál. pp. XI. Ince p. kinevezésével 1677. XI. 8-1688 k.: Petrus Bogdano a szkópiai pp., akit innen Skodrába helyeztek. - 1708. III. 12: tinnini fszt. pp. I. Lipót 1693: kinevezte pécsi pp-ké, de ezt ~ nem fogadta el, mivel a Radonay kinevezése utáni zavarok elriasztották. 1702: mint fehérvári őrknk. a kis- és nagybéri uradalomról lemondott a győri szem. javára. 1713: lemondott a nagyprépságról, de knk. stallumát megtartotta. - M: Arbor tangens caelum. Nagyszombat, 1695. - Novum Sidus... Uo., 1696. - Utóda a szkópiai c-en 1712 k. Bablovics János, a tinninin 1714. V. 7: Ghyllány György. T.E.

Gams 1873:423. (57.) (†1714.) - M. Kv-szle 1880:132. - Új M. Sion 1886:829. - Zelliger 1893:324. - Schem. Jaur. 1897:35. (478.) - Szinnyei VIII:867. - Bedy 1938:440. - Gulyás XVIII:682. - Ritzler-Sefrin V:381. (*1648 k.)