Magyar Katolikus Lexikon

  Ez itt a Magyar Katolikus Lexikon kísérleti internetes változata. Abban a reményben bocsátjuk közre, hogy a széles internet közösség hasznára lesz, gyarapítja a tudását és a hitét. Az internetes változat létrehozásában a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának diákja, Rácz András vett részt, Pásztor Miklós irányításával.

  Az anyag feldolgozása még nem teljes, és távolról sem tökéletes. Minden jobbító szándékú észrevételt köszönettel veszünk a lexikon@katolikus.hu címen. Az anyagok hitbuzgalmi és lelkipásztori célra szabadon felhasználhatók, azonban kereskedelmi céllal nem.

  A lexikon alapvető tulajdonsága, hogy címszavak alá rendezett adattár. Több mint a szótár, mert a címszó meghatározás után a történetét, a vele kapcsolódó dolgokat, személyeket, történéseket, és belőle született eredményeket is közli. Kevesebb mint egy enciklopédia, mely tanulmány jelleggel ismereteti címszavai tartalmát.

  Ez a lexikon római katolikus. Tengelye Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója, aki számunkra az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban mutatkozik meg. Az adatok gyűjtésénél és címszavakba foglalásánál katolikusan gondolkodunk: tudjuk, hogy már a józan ésszel elérhető megismerésünknek is minden részlete a Megváltó Krisztus felé irányul; hitbeli tudásunk pedig Tőle ered és Hozzá vezet.

  Ez a katolikus lexikon magyar: a Szent István király óta létező ország területéhez kötődik. E területről s a magyarsághoz tartozókból meríti anyagát, és magyarul közli az ismereteket.

50 témaköre közül a fontosabbak:

  A szócikkekben található utalók a kapcsolódási pontok a többi szócikkekhez.

  Arra törekszünk, hogy már a középiskolások számára is érthető és használható adatbázist tegyünk közzé. Használata nem követel vallásos hitet, csak a tényeket és objektív igazságokat elfogadó, becsületetes gondolkodást.

A lexikon a Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között.

Rövidítések

A cikkekben előforduló jelek, rövidítések

A Szentírás könyveinek rövidítései

Nemzetközi katolikus szervezetek rövidítései

Az irodalmi források rövidítései

A lexikon szerzői, fotóinak forrásai

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumainak rövidítései

II. János Pál pápa írásainak rövidítései

Szerzetesi, világi intézmények, apostoli élet társaságai, katolikus társulások neve, rövidítése