🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Simor
következő 🡲

Simor János (Székesfehérvár, Fejér vm., 1813. aug. 23.-Esztergom, 1891. jan. 23.): hercegprímás-érsek, bíboros. - A gimn-ot Székesfehérvárt és Budán végezte, az Emericanumban éretts. Fil-t 1830-tól Nagyszombatban tanult, 1833: a Pázmáneum növ-e. 1836. X. 28: pappá szent. 1837. II: Pest-Terézvárosban kp., 1839. IX: az egy. egyh. szónoka és hittanára. 1840: a Pázmáneum pref-a, 1841. XII. 28: tört-ből drált. 1842. VII. 14: Bajna plnosa. 1846: az esztergomi szem. végzett növ-einek tanára. 1848: érs. titkár. 1850. I: az Augustineum ig-ja. 1851: az osztrák VKM m. egyh. üo-ának tanácsosa, székesfehérvári knk. 1855: min. tanácsos. 1857. II. 20: kinev. győri mpp-nek, VI. 19: Esztergomban pp-ké szent. Megalapította a kisszem-ot, restauráltatta a szegyh-at, Győr-Szigetben, Sopronban és Magyaróvárott leánynev. int-et alapított. 1859: a papság számára segélyalapot hozott létre. Sopronban megalapította az első m. üvegfestő int-et. - 1867. I. 20: esztergomi érs. Az →esztergomi bazilika építését 2 év alatt befejezte, berendezte kincstárát, megalapította a →Keresztény Múzeumot, önálló prím. kvtárt hozott létre (→Érseki Simor Könyvtár), bőv. a prímási palotát. Szobra a baz. kupolájának tartópillérén áll. - 1867. III. 17: a MTA ig. tagjává vál. Részt vett az I. Vat. Zsin-on (1869-70). 1873. XII. 22: bíb. - Írása: Religio (1872. I: Érvek a róm. p. csalatkozhatatlanságára vonatkozó...) - M: Pásztori levelek a győrmegyei papsághoz és hívekhez. 1-10. köt. Győr, 1857-67. - Iratok. Br. Eötvös Józseffel. Pest, 1867. - Circulares Litterae ad Clerum Archi-Dioec. Strigoniensis. 19 évf. Esztergom, 1867-85. - ~, bíbornok hercegprímás és érs., a SZIT fővédnökének e társulat nagygyűlésein mondott megnyitóbeszédei. Bp., 1886. - ~ sztbeszédei. Kiad. Csernoch János. Uo, 1892. - Utóda Győrött 1867. II. 14: Zalka János, Esztergomban 1891. X. 27: Vaszary Kolos Ferenc OSB. 88

Mendlik 1864:70. - Gams 1873:374. (1857. III. 19-1867. V. 16: győri pp.), 381. (1867. II. 22-: esztergomi érs.); 1888:81. (-1873. XII. 22: esztergomi érs.) - Zelliger Alajos: ~ élete. Bp., 1886. - Kőhalmi-Klimstein József: ~ bíb. érs., Mo. hgprím-a élete és működése. Uo., 1886. - Ogy. alm. 1888:27. - Hock 1890:45. - Kőhalmi-Klimstein József: Emlékezés ~ bíb-ra. Nagyszombat, 1891. - Walter Gyula: ~ bíb. hgprím. emlékezete. Esztergom, 1891. Arck. - Zelliger 1893:474. - Némethy 1894:923. - Pallas XIV:161. - MÉL II:633. - MTA tagjai 1975:248. - Meszlényi 1970:289. - Schem. Strig. 1982:74.