🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rimely
következő 🡲

Rimely Károly (Esztergom, Esztegom vm., 1825. febr. 4.-Garamszentkereszt, 1904. jan. 13.): megyéspüspök. - A gimn-ot Esztergomban és Pozsonyban, a fil-t 1840-től Nagyszombatban végezte. 1842: a Pázmáneum növ-e lett. 1848. VI. 21: pappá szent. Egy ideig a dömösi plnost segítette ki, 1849: buda-krisztinavárosi kp. 1850: a Pázmáneum pref-a. 1852. XI. 4: Bécsben teol-ból drált, az esztergomi szem. tört. és jogtanára. 1860: a Pázmáneum vicerektora, majd rektora. 1867. III. 16: pozsonyi knk. 1868. III-1867. I: Rudolf trónörökös, Gizella és Klotild főhgnők m. nyelv és irod. tanára. 1870: lekéri apát. 1889. IV. 28: pozsonyi városplnos. 1893. V. 23: kinev., VI. 15: megerősített besztercebányai mpp., Pozsonyban VIII. 27: szentelték fel. - Fm: Historia collegii Pazmaniani... Bécs, 1865. - Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis ad S. Martynum... Pozsony, 1880. - Az esztergomi nagyboldogassz. Besztercebánya, 1900. - Utóda 1904. IV. 6: Radnai Farkas. 88

Zelliger 1893:437. - Pallas XIV:578; XVIII:509. - Ogy. alm. 1896:23; 1901:25. - Szinnyei XI:1008. - Esztergom vm. 1908:158. (†1905!) - Ritzler-Sefrin VIII:408. (*febr. 5.)

Rimely Mihály János, OSB (Esztergom, Esztergom vm., 1793. márc. 23.-Pannonhalma, 1865. márc. 6.): főapát. - 1811. X. 31: lépett a r-be, 1814. IX. 8: szerz. fog-at tett, IX. 18: pappá szent. Bécsben teol. hallg., 1818: drált. Győrött tanulm. felügy., 1819: Pozsonyban gimn. tanár, 1822: Pannonhalmán teol. tanár, 1830: Kőszegen házfőn. és gimn. ig. 1839: Pozsonyban hittanár, 1842-65: Pannonhalmán főapát. - M: Dal … Rudnay Sándor… beiktatására… Esztergom, 1820. 88

Szinnyei XI:1010. - Esztergom vm. 1908:159. - Schermann 1940. - Sziklay 1941:66. - PN 1987:44. (229.)