🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mihalovics
következő 🡲

Mihalovics Ede (Oszlány, Bars vm., 1866. júl. 28.-Nyitra, 1917. aug. 3.): teológiai tanár. - A gimn-ot Privigyén, Nyitrán és Trencsénben, 1881-től mint nyitrai kisszeminarista, a teol-t a Pázmáneum, 1887: az Augustineum növ-eként végezte. 1888. XII. 22: pappá szent. 1889: teol. dr. Hazatérve Apponyi Géza gr. családjánál nev. 1892: a nyitrai szem. tanára. 1896: a bpi egy. bekebelezett dr-a. 1902: a SZLT ügyvivője, 1908: a szegények ügyvédje, 1912: a konzisztórium pénztárosa és kpnafelügy. - Fm: A kegyúri jog, kül. tek. hazánkra. Nyitra, 1897. - A kat. prédikáczió tört. Mo-on. 1-2. köt. Bp., 1900. - A róm. kánonjog intézkedései az uzsoráról. Uo., 1900. (Klny. Bölcseleti Folyóir.) - Compendium theologiae pastoralis in usum studiosorum theologiae. 1-2. köt. Nyitra, 1905-06. - A ker. család. Uo., 1910. 88

Bars vm. 1903:193. - Szinnyei VIII:1265. - Schem. Nitr. 1902:82; 1914:146; 1917:26. - Hermann-Artner 1938:582.

Mihalovics József (Torda, Torontál vm., 1814. jan. 16.-Zágráb, 1891. febr. 19.): érsek, bíboros. - A gimn-ot Temesvárt és Szegeden, a teol-t Temesvárt végezte. 1834: a ppi irodában dolg. 1836. VIII: pappá szent., temesvár-belvárosi kp. 1837: ppi szertartó, 1841: titkár, majd irodaig. 1848. II: csanádi knk., 1839, 1843, 1847: pp-ének kísérője az ogy-en. 1849: másodhelynök, ezért a szabharc után mint forradalmárt Temesvárt hadbíróság elé állították, XI. 17: megfosztották hivatalától, címeitől és vagyonától, s 4 é. várfogságra ítélték, melyből 1,5 é. Lipótvárban le is töltött. 1852: kegyelmet kapott, de hivatal nélkül 4 é. rendőri felügyelet alatt állt. Tordán kp., 1855. X: a kormány engedélyével Németbesenyőn h. pléb., 1859: esp. és tanfelügy. 1861. V: a kir. visszaadta knk-ságát, VI: temesvár-gyárvárosi lelkész. Hamarosan Temesvár ogy. képviselője. - 1868: dulmi cpp., 1870. V. 4: a 2. kinev., VII. 17: fszt. zágrábi érs. VIII. 6: foglalta el székét. 1877. VI. 22: bíb. 1878-85: tataroztatta a szegyh-at. 1881: le akart mondani, de a kir. kérésére megmaradt érs. székén. A horvátok között is megmaradt m-nak, személyzetét is közülük válogatta. A papnev-re 4 knk. javadalmat foglalt le. - Utóda a dulmi c-en 1871: Raduly János, 1894. III. 17: Posilovics György. T.E.

LBE:183. (1870: dulmi cpp.) - Gams 1873:388. (2.) - Ogy. alm. 1887:98. - Pallas XII:636. - Szinnyei VIII:1266. (†febr. 18.) - Schem. Zagr. 1917:XXXVII. (2.) (s.v. Mihalović!) - Kolarić 1995:475. (Arck., címer)

Mihalovics Zsigmond (Homokbödöge, Veszprém vm., 1889. okt. 20.-Chicago, 1959. aug. 28.): az →Actio Catholica igazgatója, kanonok. - A középisk-t Győrött, Pozsonyban és Nagyszombatban, a teol-t 1910-től a Pázmáneum növ-eként végezte. 1914. VII. 14: pappá szent. Bpen hittanár. 1919: Bp-Herminamező adm-a, 1924: plnosa. 1930: tb. knk., 1931: a bpi Karitász érs. megbízottja. 1933: az AC orsz. ig-ja. 1936-tól részt vett az 1938. é. Euch. Kongressz. előkészítésében és megrendezésében. 1937: kormányfőtan., 1938: p. prel. 1943. XII: a Vatikán egyik javasoltja a csanádi ppi székre, de Serédi nem támogatta. 1944. IV. 22: knk. - 1948. VI: letartóztatása elől külf-re menekült, az USA-ban telepedett le. Távollétében 10 é. börtönre ítélték. Tagja volt a m. emigrációt képviselő, 1949. VII. 21: alakított Magyar Nemzeti Bizottmánynak. 1951: Hamvas Endre ap. adminisztrátor megfosztotta stallumától, mert „a Magyar Állam által háborús bűntett, demokráciaellenes ténykedése és a Magyar Népköztársaság fennállása ellen kifejtett tevékenysége miatt elítéltetett és állampolgárságától megfosztatott”. - A róm. Kat. Szle cikkírója. - M: Kat. karitász. Bp., 1934. - Igehirdetés és lit. Az 1941. VI. 30-VII. 1-2. napjain Bpen rendezett lpászt. konf. anyaga. Összeáll. Bp., 1941. - Nehány fontos szempont. Többekkel. Uo., 1941. - A bpi Mamertini Feszület. Piatti Tamás: Il Carcere Mamertino c. műve alapján. Uo., 1942. - Pro ara et focis. Összeáll. Uo., 1942. - A világi apostolkodás kézikv-e. Uo., 1942. - Az AC 10 é. ~ beszédeinek és írásainak tükrében. Összeáll. Nyisztor Zoltán. Uo., 1943. - A kat. körök időszerűsége. Uo., 1943. - Az AC és szervezete. Uo., 1944. - A család és az ifj. a háborúban. Az 1943. VI. 15-17. napjain tartott orsz. lpászt. konf. anyaga. Összeáll. Uo., 1944. - Az 1. osztályú gyermekek áldoztatása. S.a.r. Uo., 1944. - Martire non criminale. Testimonianze. Roma, 1949. - Mindszenty, Ungarn, Europa. Ein Zeugenbericht. Karlsruhe, 1949. - Yo soy testigo. La „causa” del Cardinal Mindszenty. Version del manuscrito húngaro por el Antonio Sancho. Madrid-Buenos Aires, 1949. - Fel. szerk-je és kiadója 1935-40: a Kat. Akció, 1941. I-1944. XI: a M. Kat. Akció c. AC-havilapoknak. 1945. VIII. 1-: kiad. az Új Ember hetilapot. 88

Schem. Strig. 1930:163; 1982:402. - Elekes Boldizsár: Krisztust... kenyeret. Bp., 1932:158. - KL III:317. - Ker. m. közél. alm. II:699. - Pilinyi 1943:15. - Circ. Strig. 1951:61. - Új Ember 1959:42. sz. (Meghalt ~ p. prel.) - MÉL II:205. - Kat. Szle repertóriuma 1980:181. - Beke 1986:153. (63.) - Borbándi 1992:92. - Hetényi Varga I:179.