🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fischer-Colbrie
következő 🡲

Fischer-Colbrie Ágost (Zseliz, Bars vm., 1863. okt. 16.-Kassa, 1925. máj. 17.): megyéspüspök. - A gimn-ot Kremsmünsterben (Au.), Pozsonyban és Esztergomban a bencéseknél végezte, 1882: a Pázmáneum növ-e lett. 1885. XI. 6: az Augustineum tagja, 1886: arab ford-ával elnyerte a bécsi egy. Lackenbacher-díját. III. 20: Bécsben pappá szent. 1888. VI. 25: teol. dr., majd Bp-Belvárosban kp. VII. 28: prím. szertartó és levtáros. 1890. VII. 23: az Augustineum ig-ja. 1892: Rudolf trónörökös leányának, Erzsébet főhgnőnek a hitokt-ja. 1899: a bécsi egy. h. dogmatikatanára, 1900. VI. 18: esztergomi knk., 1902: a Pázmáneum rektora. 1904. XII. 9: c. domitiopoliszi pp., utódlási joggal kassai spp., 1905. I. 12. sztelték föl. 1907. VI. 10: kassai mpp. - 1915: a SZIA I. o. tagjává vál. 7 nyelven beszélt, ném. és szl. híveivel anyanyelvükön. 1917: egyh. földreformot javasolt. 1919: hűséget esküdött a csehszl. kormánynak, így maradhatott. Jövedelmét a szegények között osztotta szét. - M: XIII. Leó p. Sapientiae Christianae kezdetű körlevele. Ford. Esztergom, 1890. - Fragmentum apologeticum de criterio interno positivo divinae originis christianae religionis. Uo., 1891. - Hora eucharistica. Bécs, 1892. - Szt beszéd, amelyet 1894. VIII. 20-án mondott. Esztergom, 1894. - Gazd. nőnevelés és megélhetés. Kassa, 1910. - A kereszt császárja. Bp., 1913. - A vak grófné. Özv. gr. Zichy Jenőné emlékezete. Kassa, 1915. - A modern fil. és a kerség. Bp., 1917. (Világosság felé 6.) - A munka. Kassa, 1919. - Népjóléti kérdések. Uo., 1919. - Társad. problémák. Uo., 1919. - Spolocenské otázky. Rózsahegy, 1920. - Beszédei és beszédvázlata. S.a.r. Wick Béla. Kassa, 1928. - Álnevei és betűjegyei az egyh. sajtóban: Halász Ágost; Dr. F.C.Á.; Dr. H.Á.; -h-. - Utóda az 1925-38: széküresedés után 1939. VII. 19: Madarász István. T.E.

Zelliger 1893:129. - Szinnyei III:513. - Bars vm. 1903:185. - Egyh. Közl. 1916. IX. 29. - KL II:123. - Takács Menyhért: Emlékbeszéd F. Á. kassai pp. fölött. Kassa, 1925. - Tost Barnabás: Építsünk fogadalmi tp-ot F. Á. kassai pp. emlékére. Pozsony, 1925. - Új Nemzedék 1925. V. 19. - MÉL I:515. (*Zselic!) - Wick 1941:350. - Gulyás 1956:550. - Vigília 1956:5. (Vidákovich Aladár: Egy szt életű m. pp.) - Salacz 1975:13. - Beke 1986:82. (23.) - Gulyás IX:197.

Fischer-Colbrie Ágost mpp.