🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fischer
következő 🡲

Fischer Ágoston (Érsekújvár, Nyitra vm., 1863. aug. 10.-Bp., 1918. máj. 6.): plébános, a →szaléziek megtelepítője Óbudán. - A gimn-ot Pozsonyban és Esztergomban, a teol-t uo. végezte, 1885. XII. 16: pappá szent. Bpen hitokt., 1890: Ipolyszécsénke plnosa. 1900: Óbudán a Jó Pásztor Ház lelkésze. 1912: saját pénzéből megvette Bpen a III. Kiscelli u. 79. sz. házat, és internátust nyitott otthontalan iskolásfiúknak. Az egyik szobát kpnává alakította át. Halála után a szaléziek vették át (→Szent Alajos Ház). - Cikkei 1885: az István bácsi Naptára, 1888: a Korunk, 1889: a M. Állam, 1891: a Népnevelő c. lapokban. - Fm: Jézus Krisztus a papok példaképe. Bp., 1889. (G. Frassinetti és G. Barbarigo műveinek ford.) 88

Zelliger 1893:129. - Szinnyei III:512. - Ádám 1949:195.

Fischer István, nagyszalatnyai, br. (Bacskó, Zemplén vm., 1751. okt. 11.-Eger, 1822. júl. 4.): érsek. - Kassán, Kisszebenben, Kalocsán, Pesten és Nagyszombatban tanult, 1776. XI: Egerben kispap. 1778. X. 31: a CGH növ-e lett, fil. és teol. dr. 1781. IV. 18: papként tért haza. VIII. 15: kp. Egerben, 1783. IV. 26: Heves plnosa, 1784. III. 5: egri knk., 1785. XI. 5: tarcafői főesp., 1790. XI. 20: battai apát, 1797. IV. 8: szegyh. kincstárőr, 1801. XI. 20: dulcinói vál. pp., 1803. VIII. 8: kápt. helynök, VI. 2: az újonnan alapított szatmári egyhm. első mpp-e. 1804. XI. 18: Egerben pp-ké szent., 1805. II. 12: foglalta el székét. 1807. VI. 27: kinev., IX. 18: megerősített egri érs., 1808. III. 16: iktatták be. 1809-19: világi ügyekben a prím. h-e. - Fm: Intés Eger városához a tűzoltás iránt. Eger, 1811. - Rituale Agriense. Buda, 1815. - Collectio pastoralium et circularium litterarum... 1808-1822. Eger, 1823. - Utóda a dulcinói c-en 1804: Arady János, Szatmárnémetin 1807. VII. 10: Klobusiczky Péter. Egerben széke 1822. VII-1827. III: üres, utóda 1827. IV. 9: Pyrker János. 88

LBE:185. - Mendlik 1864:116. (1805-07: szatmári pp.), 99. (1807-22: egri érs.) - Gams 1873:381. (1804. VIII. 20-1807. IX. 18: szatmári pp.), 368. (1807. IX. 18-†1822. VII. 4: egri érs.) - M. Sion 1888:455. - Koncz 1892:83. - Szinnyei III:523. (*1754. okt. 21.) - Veress II:241. (*1751. okt. 11.; †júl. 4.) - Schem. Szat. 1904:16. (*1754. nov. 21.; †jún. 21.!) - Jakubinyi 2004:95.

Fischer János, SJ (Erdély, 1735 k.-1773 u.): asztalos. - Kolozsvárt lépett a r-be. A novíciátust 1753: Trencsénben kezdte. 1755: Nagybányán, 1758: Kassán, 1761: Lőcsén, 1762: Pécsett, 1763: Nagyszombatban, 1764: Bécsben, 1765: Besztercebányán, 1770: Kolozsvárott, 1772: Rozsnyón dolgozott. **

Aggházy I:194.

Fischer, Johann (†Pécs?, 1801): harangöntő. - Legkésőbb 1780: vette át apósa, Michael Winter műhelyét. Halála után 2. felesége, Katarina, majd 1802: annak új férje, Peter Weibert vitte tovább a műhelyt. P.P.

Fischer, Johann Martin (Bebele?, Alsó-Au., 1740. nov. 2.-Bécs, 1820. ápr. 27.): osztrák szobrász. - Bécsben tanult, utóbb a műv. akad. anatómia tanára. Klimó pécsi pp. 1774: bízta meg a pécsi szegyh. É-i és D-i apszisának új oltáraihoz a szobrok elkészítésével: a Szt István-oltárra a korona fölajánlása, mellette Szt Imre és László (1995: a sumonyi plébtp-ban), a Ker. Szt János-oltárra Jézus keresztsége, mellette Zakariás és Erzsébet (1995: a kurdi plébtp-ban). ~ szobrai díszítették a pozsonyi prím. palota homlokzatát. L.P.

ML 1966. II:83. - Boros László: A pécsi szegyh. a 18. sz-ban. Bp., 1985.

Fischer Norbert Mihály, br. (Kassa, Sáros vm., 1781. szept. 3. - Lelesz, 1858. márc. 1.): levéltáros. -1803. XI. 13: Jászón lépett a  r-be, 1804. XI. 25: ünn. fog-at tett, 1810. VII. 22:  pappá sztelték, a leleszi konv. tagja. 1812: Nagyváradon tanár, 1813: Jászón jószágkormányzó. 1816: Debrődön h. plnos, 1818: Jászón préposti szertartó, 1830: alperjel. 1939: a levtárak ig-ja és kvtáros, 1853: Leleszen a konv. tagja.  K.E.I.

Stefancsik-Kovács:71.

Fischer, Vinzenz (Fürstenzell, Bajoro., 1729. ápr. 5.-Bécs, 1810. okt. 26.): festő. - 1749-től a bécsi akad-n, majd Itáliában tanult. Elsősorban Au-ban működött, falképeket és oltárképeket festett. Műveit bevált képtípusok és kompozíciós megoldások jellemzik. - Mo-i oltárképei: 1769: Buda, Vár, Zsigmond-kpna Szt István oltárképe; 1771: Nagyszombat, egy. kisterem mennyezetképe; Szlatina, Szt Teréz-, Szt Mihály-, Szt Ferenc-oltárképek; 1775: Székesfehérvár, szegyh., Szt István-főoltárkép; Visegrád, r.k. tp., Krisztus a kereszten-főoltárkép; 1778: Nagyvárad, szegyh., Mária mennybevitele-főoltárkép és 1779: 2 mellékoltárkép; 1786: vázlat a pápai r.k. tp. főoltárképéhez; 1815: Sopron, ev. tp., Krisztus az Olajfák hegyén; Pozsony, vár, kpna oldalfalai és a kerti pavillon mennyezetképei. **

Garas 1955:217. - ML 1966. II:85.

Fischer Ágoston plnos

Fischer István érsek

Fischer, Johann Martin szobrász

Fischer, Vinzenz festő


Fischer Anna M. Edmunda SZINT (Szilasbalhás, Veszprém vm., 1907. júl. 6.–Bp., 1959. márc. 10.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1931. III. 21: Esztergomban lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1935. IX. 24: uitt tette. Bpen a MABI kórház ápolónője. 1950 u. is ápolónőként dolg. r.k.

Fischer Ernő (Losonc, Nógrád vm., 1914. júl. 18.–Bp., 2002. okt. 9.): festő. – 1936–38: a prágai képzőműv. főisk-n O. Blažiček, 1939–40: és 1946–49: a bpi képzőműv. főisk-n →Aba Novák Vilmos és Kmetty János tanítványa. 1951–58: a Népművelési Int. Képzőműv. Oszt-ának vez-je. A Műv. Kiskvtár sorozat megindítója és szerk-je, a Tokaji Művésztelep megalapítója. 1959–74: a szegedi Juhász Gy. Tanárképző Főisk. Rajz Tanszékének tanára, majd tanszékvez-je. A szegedi SZÖG-ART Műv. Egyes. tagja, Bpen él. Tanulmányutat tett 1963: Olaszo-ban, 1967: Svájcban, 1969: Bulg-ban, 1974: Au-ban, 1979: No-ban. – Csaknem 50 évesen rendezte első kiáll-át. Bibliai témájú (Angyali Üdvözlet, Három Királyok, Pieta, Hegyi Beszéd, Megfeszített, Feltámadás) képeken kívül tájképi, tengeri víziókat, cirkuszt idéző látomásokat fest. Korai műveit a telítettebb kontrasztosabb tónushasználat jellemzi, későbbi képei egyre elvontabbak, légiesebbek. **

KMML I:623.