Magyar Katolikus Lexikon > K > Kiss


Kiss Alajos (Felnémet, Heves és Külső-Szolnok vm., 1857- Eger v. Felnémet, 1929): festő. - Pályakezdését →Tárkányi Béla segítette. 1881-84: a müncheni fest. akad-n tanult, Egerben telepedett le, az Iparostanonc Isk. rajztanára. 1914-18: a főreálisk. óraadó tanára. Arcképeket és oltárképeket festett. 1887: a Hevesvm. Ált. Tanító Egyes. tagja. 1913, és 1915: a Nemzeti Szalonban arcképeket állított ki. - M: 1884: Eger, Minorita tp., Szt Kereszt-mellékoltárkép; 1888: Eger-Felnémet: Rózsafüzér kirnője, diadalíven (freskó?). Sz.G.

Műv. lex. 1933. I:565. - Heves m. műemlékei 1969. I:35. (Voit Pál: Mesterek adattára) - Kiss 1993:55.

Kiss Albin Ferenc, OCist (Sóly, Veszprém vm., 1874. jan. 10.-Zirc, 1948. dec. 28.): történetíró, tanár. - 1893. VIII. 29: lépett a r-be, 1898. VIII. 23: pappá szent., tört-lat. szakos tanár a r. gimn-ban 1898: Székesfehérvárt, Baján, 1899: Zircen. 1900: tanár Székesfehérvárt, 1902: Pécsett, 1903: újoncmester Zircen, 1905: tanár Pécsett, 1907: újoncmester Zircen, 1910: tanár Baján, 1912: Pécsett, 1913: a bpi Szt Imre Gimn-ban, 1924: r. főig., 1929: ig. és házfőn. Pécsett, 1935: Bpen, 1936: perjel Zircen. - 1915: a SZIA II. o-ának alapító tagja. - M: II. Frigyes porosz kir. tört. Pécs, 1902. - A pécsi belvárosi tp. tört. Uo., 1906. - A m-ok Nagyasszonya. Sztbeszéd. Székesfehérvár, 1908. - Gr. Széchenyi István és kora. Bp., 1908. - Szociális gondolatok. Zirc, 1908. - Kongregációi beszédek. Patrona Hungariae és Pro Pontifice. Székesfehérvár, 1909. - Excelsior. Írta Sermes Carla. Ford. Zirc, 1910. - A kk. szelleme. Bp., 1911. - A pécsi gimn. tört. Pécs, 1914. - Emlékbeszéd Nagy Béniről. Bp., 1922. - A m. társad. tört. Uo., 1925. (Szt István kv-ek 28.) - Szt Ágoston: De civitate dei művének méltatása. Uo., 1930. (uaz 88.) - A Ciszt. Rend tört. 1. Ált. rész. 2. Mo. 1-2. köt. Uo., 1938. - Egyhtört. 2. rész. Ker. középkor. Írta Gerhard Rauschen, Ignaz Marx. Kivonatos ford. K. Albin Imre(!) Uo., 1940. 88

Kalmár 1910:146. - Barthos-Csetri 1923:29. - MKA 1928:208; 1930:227. - Schem. Cist. 1942:239. - Pilinyi 1943:247. - MÉL I:923.

Kiss Andor, zsolcai (Tolcsva, Zemplén vm., 1904. szept. 30.-Bp., 1971. nov. 28.): g.k. parókus. - A gimn-ot Ungvárt, a teol-t Esztergomban végezte, a szegedi egy-en kánonjogból drált, Nyíregyházán 1929. XII. 8: pappá szent. Tolcsván parókus, 1931: esp. A tolcsvai g.k. isk. és tanítólakás építtetője, a tp. helyreállítója, a tolcsvai népkvtár szervezője. - M: Gör. szert. kath. egyháztörténelem. Középf. isk. sz. és magánhasználatra. Vargha Géza nyomán. Bp., 1932. - Legszentebb imakv. Uo., 1935. - Gör. szert. kath. egyháztörténelem. Polg. és iparostanonc isk. sz. Uo., 1936. (2. kiad. Uo., 1946) 88

K-i Egyh. 1935:263; 1936:237. - G.k. Szle 1936. VII. - Gulyás XVI:528. - Kiss Andor hajdúdorogi g.k. esp. közlése

Kiss Anna Mercédesz, ANK (Újfehértó, Szabolcs vm., 1909. szept. 30.-Pécs, 1987. dec. 24.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - 1928. VIII. 12: Szombathelyen lépett a kongr-ba. Első fog-át 1930. VIII. 15, örök fog-át 1934. VIII. 15: uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolgozott. r.k.

Kiss Antal, boldogházi, OSPPE (†1799 után?): tanár. - 1779-83: Nagyszombatban tanított, 1786: a rend föloszlatásakor Kassán a grammatika tanára. - M: Panegyricus Divo Stephano … dictus, dum antiquissimum Seminarium eidem tutelari suo annuos honores persolveret, oratore … Nagyszombat, 1779. - A keresztségbeli fogadásokrúl 8 elmélkedések és azok megújítására való imádság, e mellett az esztergomi főegyházmegyének ceremoniás kv-ébűl magyarra fordított rövid toldalék, mely a keresztségbeli ceremoniákat és imádságokat magába foglalja. Uo., 1783. 88

Szinnyei V:254. (s.v. Kis) - Kisbán 1940:439. (s.v. Kis; 374. és 466. s.v. Kiss)

Petrik VII:266. (még 6 mű tásszerzője is ő lehet)

Kiss Antal (Nagytétény, Pest vm., 1909. nov. 30.-Sopron, 1973. ápr. 21.): pap. - 1933. VI. 18: Győrött pappá szent., 1933: Pécsett a Szt Mór Koll. pref-a, 1934: Kisbéren, 1935: Sopron-Várospléb-n kp., 1937: Sopronban hitokt., 1938: Győr-Újvárosban kp., 1939: Esztergomban a Széchenyi Internátus nev-je. 1940: Nagytétényben kisegítő lelkész, 1941: Mosonszentjánosban kp., 1942: Kolozsvárt egy. lelkész, 1943: Rábapatonán kp., 1945: Győrött hitokt., 1946: Magyarfalván h. pléb., 1947: Nagylózson kp., 1948: Kistarcsán internált, Újkígyóson kisegítő lelkész, 1952: Bőnyben lelkész, 1953: szolg-on kívül. 1955: Sopronban (a v. bencés tp-ban) kp., 1966: tp-ig. - M: A nyíl elindul. Összegyűjt. tanulm-ok, előadások, beszédek 1930-1933. Pécs, 1933. - Hánzi. Szinay János missz. növendék élete. Rákospalota, 1936. - Diákok lelkiatyja. Önnevelési tervek az érettebb ifj. számára. Uo., 1939. - Elragadottak. Bp., 1939. - Tiszta munkáskéz. Önnevelési útmutató a munkásifj. sz. Rákospalota, 1939. - Vezérférfiúság. Világi apostolok önnevelése. Bp., 1940. - Igét váró fiúk. Diáklelkigyakorlatok. Uo., 1941. - E fiúból pap lesz! A papjelölt ifjú önnevelése. Rákospalota, 1941. - Ifj. és életszentség. Uo., 1944. - Írói neve: Kiss Antal (első művén); Lantos-Kiss Antal (1937-). -1934. X. 7-1935. IX. 15: a kisbéri Harsona fel. szerk-je és kiadója, 1943. III. 14: a kolozsvári Tudósító fel. kiadója. 88

Schem. Jaur. 1936:122; 1947:135; 1968:161. (s.v. Kiss) - Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:23. (64.) - Hetényi Varga I:310. (s.v. Lantos Kiss)

Kiss Arisztid István, OFM (Pápa, Veszprém vm., 1867. aug. 9.-Andocs, 1913. ápr. 6.): hitszónok. - A gimn. alsó o-ait Pápán végezte, 1884. VIII. 10: belépett a Szűz Máriáról nev. ferences rtart-ba, a bölcs-et Nagyszombatban, a teol-t Esztergomban és Pozsonyban hallg., 1890: pappá szent. Veszprémben, 1896: Székesfehérvárt hitszónok, hitokt. és a Kat. Kör titkára. Egy ideig a Sztföldön misszionált, 1909: Kaposvárt, majd Andocson élt. - M: Lelki ibolyák. Oktató imakv. a szónokok számára. Veszprém, 1894. - Szt beszéd, melyet a veszprémi szt Ferencrendiek tp-ában Jézus sztséges szívének szobra megáldásakor mondott. Uo., 1894. - Vezérkv. Jézus legszentebb szívéről nev. társulat ájtatosságaihoz. Uo., 1895. (2. kiad. 1902) - Szerafikus. Oktató imakv. a szt Ferenc-rendi laikus testvérek számára. Bp., 1902. - Szemelvények a 18. sz. isk-drámákból. M-ra átírta. Nagyatád, 1908. (Klny. Nagyatádi Hírl.) - Tíznapi lelki magány a szt kereszt tövében. Írta Hardy Schilden. Lat-ból ford. 7. kiad. Kolozsvár, 1919. (Uaz ismeretlen szerző után lat-ból. Uo., 1919) - 1895: a Fejérmegyei Napló munk., 1903. I-1909. XII: a kolozsvári Szt Ferenc Hírnöke társszerk-je. 88

Szinnyei VI:255. - Schem. SM 1913:XXI. - Sziklay 1931:250. - Gulyás XVI:530.

Kiss Barnabás, OFM   →Kiss György Barnabás, OFM

Kiss Béla Márton OFM (Esztelnek, Háromszék vm., 1888. okt. 3.-Marosvásárhely, 1979. ápr. 15.): házfőnök, plébános. - 1903: Mikházán lépett a r-be. 1911. VI. 24: szent. pappá, Szamosújvárt h. házfőn. 1912: Marosvásárhelyen tanító, 1914: Vésen hitokt. 1915: Székelyudvarhelyen tanító, 1919: Medgyesen plnos, tanító. 1923: Mikházán ujoncmester. 1927: Medgyesen h. házfőn., 1930: Marosvásárhelyen házfőn., isk-ig., a harmadrend ig-ja, Marosszentgyörgy plnosa (pléb-t épített), 1941: itt házfőn., plnos és tanító. 1951-72: Marosvásárhelyen egy rokonánál húzódott meg. Keresett gyóntató. 1972: itt az új Ady-negyedi zárdában gyóntató. - 1928: rtart. titkár, 1936-39: rtart. tanácsos. - 1923-27: a Kat. Világ társszerk-je. Cikkei, versei itt és a Hirnökben. M: Lelkem muzsikája. Versek. Arad, 1927.  **

Pap Leonárd OFM közlése.

Kiss Ernő (*Pécs, Baranya vm., 1883): tanító. - Okl-ét 1902: Pécsett szerezte, ahol gazd. szaktanf-ot is végzett. Belaváron, Horváthertelenden, 1897-1921: nyugdíjazásáig Alsódörgicsén tanító. Az I. vh-ban az 52. gyalogezred tisztje, a szerb harctéren megsebesült. 1934: Pécsett az egyhm. tanfelügyelőség munk., a pécsi Ker. Szoc. Párt. üv. alelnöke. - 1933. IX. 18-X. 9: a Pécsi Hírek hétfői hetilap fel. szerk-je és fel. kiadója. 88

Kalotai 1933:243. - Halász 1936:158. Arck. - Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:269. (529.) - Gulyás XVI:559.

Kiss Erzsébet Albina, KN (Búcsúszentlászló, Zala vm., 1906. nov. 21.-Gyón, 1954.): szerzetesnő. - 1927. III. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1931. I. 6: tette. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Kiss Erzsébet Gertrúd, KN (Hegykő, Sopron vm., 1890. okt. 1.-Hegykő, 1968. ápr. 12.): szerzetesnő. - 1906. VIII. 28: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1910. VII. 22: tette. Zsámbékon dolgozott. - A szétszóratás után 1950 őszétől Hegykőn rokonok fogadták be. r.k.

Kiss Erzsébet M. Andrea, CSA (Babócsa, Somogy vm., 1896. dec. 17.-Vác, 1983. nov. 10.): apáca. - 1916: tanítónőképzőt végzett. 1917. VIII. 15: Pécsett lépett a r-be. 1920. XI. 7: uitt tette első, Bölcskén 1923. XII. 26: örök fogadalmát. r.k.

Kiss Erzsébet Magdaléna, KN (Erdőcsokonya, Somogy vm., 1912. nov. 16.-Csákvár, 1984. okt. 21.): szerzetesnő. - 1930. V. 7: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1933. VIII. 1: tette. Betegápolóként dolgozott. - A szétszóratás után 1963: Székesfehérvárt gyermekotthonban ápoló, utolsó éveiben a csákvári szoc. otthonban élt. r.k.

Kiss Erzsébet Regalata, KN (Dunaújfalu, Pozsony vm., 1901. okt. 31.-Bp., 1968. jún. 24.): szerzetesnő. - 1921. XI. 23: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1924. VIII. 24: tette. Zsombolyán, Zsámbékon szakácsnő. - A szétszóratás után 1950 őszétől rokonok fogadták be, majd Bpen szakácsnő. r.k.

Kiss Fábián, OFM (Győr, Győr vm., 1665.-Pozsony, 1746. márc. 3.): hitszónok. - 1686: lépett a r-be. 1687: ünn. fog-at tett. 1691: szent. pappá. Szombathelyen, majd Nyitrán m. hitszónok, majd novicmester. 1703: Sümegen, 1718: Szombathelyen házfőn. - M: Betegek gyógyítója. A sümegi kegykép tört. és csodái. Nagyszombat, 1703. **

Farkas 1879:40.

Kiss Ferenc, farádi (Veszprém, Veszprém vm., 1767. márc. 1.-Veszprém, 1825. febr. 27.): nagyprépost. - A fil-t Győrött, a teol-t Pozsonyban végezte, 1789. VII. 19: szerpappá szent., karpap Veszprémben, ahol 1790. III: pappá szent., s a szem. anyagi ügyintézője, 1796: dogmatikatanára. 1805. IX. 3-1806. VIII: a bpi egy-en az erkölcstan tanára. 1806: veszprémi knk., 1822. VI. 9: kápt. helynök, 1824. IV. 2: ált. ppi helynök, XII: veszprémi nagyprép. 1825. I. 24: újra kápt. helynök. - Az Egyházi Értekezések és Tudósítások cenzora volt. 88

Strausz 1930:31. (18.) - Hermann-Artner 1938:562. - Pfeiffer 1987:138.

Kiss Ferenc (Nagyszalonta, Bihar vm., 1889. szept. 7.-Bp., 1966. ápr. 6.): anatómus, egyetemi tanár. - A középisk-t Nagyszalontán és Székelyudvarhelyt végezte, a kolozsvári egy. 1913: orvosdr-rá avatta, ahol 1909-17: a Leíró és Tájbonctani Int-ben, 1917-29: a bpi egy. Anatómiai Int-ében dolgozott mint tanárs., majd adjunktus, közben 1917-18: katonaorvos. 1924: a bpi egy. a tájanatómia mtanárává képesítette. 1929. IX. 1-1934: a szegedi egy. Leíró- és Tájbonctani, utóbb Szövet- és Fejlődéstani Int-ének tanszékvez. ny. r. tanára. 1934. VII. 18-1961: nyugdíjazásáig a bpi egy. rendszeres anatómiai és fejlődéstani tanszéke ny. r. tanára, 1941-43: és 1945/46: az orvosi kar dékánja, 1952: az orvostud-ok dr-a. - Mikrocirkulációs anatómiával, a vegetatív idegrendszer összehasonlító anatómiájával, spirális és vegetatív dúcok hisztológiájával foglalkozott. - Előbb Bpen a ref. Bethánia Egyes-ben, majd a külf. utazásai során megismert Keresztyén Testvérgyülekezetben tevékenykedett. A →Szabadegyházak Szövetségének egyik alapítója és első elnöke. A Keresztyén Testvérgyülekezetben végzett igehirdetői munkássága keretében 1932-től Józsa Károllyal Kegyelem és igazság c. füzetsorozatot adott ki. Tagja a M. Evangéliumi Aliánsz Biz-nak. Szinte prófétai tisztelet és tekintély övezte gyülekezetében. - M: Állam, egyh., bibliai gyülekezet. A keresztyén Testvérgyülekezetek törv-es helyzete Olaszo-ban. Bp., 1941. - Mo. és a vallásszabadság. Uo., é.n. - A m. vallásszabadsági törv-ek jelentősége az egyh. és gyülekezeti kerség valamint az állam életében. Uo., é.n. - Kegyelem és igazság. Uo., é.n. - Új vallásügyi törvényt kérünk! Szabad államban szabad egyházak. Uo., 1945. - Az ember anatómiájának atlasza. Szentágotai Jánossal. 1-3. köt. Uo., 1951. (36 kiad., ang., ném., ol., orosz és sp. nyelven is) - Rendszeres bonctan. Társszerzőkkel. 1-2. köt. Uo., 1953. - Tájanatómia. 9. kiad. Uo., 1967. - Szerk. tagja volt 1946-66: a bázeli Acta Anatomica, 1947-66: az amsterdami Ecerpta Medica szaklapoknak. Sz.O.

M. társad. lex. 1931:110. - Győry 1936:826. - Aeolhárfa 1938:3-4. sz. - Lelki Élet 1947. III-IV:12. - MÉL I:925. - Orvosi Hetilap 1966. (Szentágotai János: ~. 1889-1966.) - Szegedi egy. alm. 1971:334. Arck. - Theol. Szle 1980:2. sz. (Szigeti Jenő: A Szabadegyházak Szövetségének első kiadványa az 1944. okt. 10-i keltezésű megbízólevél dr. ~ számára) - „Ti vagytok a földnek sója...” Bp., 1982. (Bev-ben ~ rövid életrajza) - Békehírnök 1983. III. 10. (Somogyi Barnabás), VII. 3. (Szebeni Olivér) - „Ne félj te kicsiny nyáj...” Bp., 1984:45. (Schweitzer József: „Hűség Istenhez... hűség az emberekhez”)

Kiss György   →Kis György

Kiss György Barnabás, OFM (Kapuvár, Győr-Sopron m., 1953. május 30.-): magyar plébános. - A gimn-ot a győri bencéseknél, a teol-t győri egyhm-sként Győrött végezte. 1978. VI. 15: sztelték pappá. Szanyban, 1981: Csornán kp. Szerzetbe lépés szándékával külf-re távozott. Novícius az irgalmasoknál Au-ban, majd 1984: az USA-ban élő erdélyi m. ferences Szt István Kusztódia tagja. 1988: ünn. fog-at tett. 1985-1993. XII. 31: Youngstownban (Oh., USA) a →Katolikus Magyarok Vasárnapja (KMV) hetilap kiadója és társszerk-je. 1988-92: a Catholic Publishing Company kiadó vez-je. - 1994. II. 13: a detroiti (Mi., USA) Szt Kereszt Magyar Egyhközs. plnosa. - Cikkei a KMV-ban és más külföldi m. lapokban. 1985-92: a KMV évkv-ének szerk-je. 1987: a Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozatának tagja, a Szt László Társaság és Rend lovagkeresztjének tulajdonosa. 1992: a New Yorkban székelő Capistran Youth Foundation Inc. (Kapisztrán Ifjúsági Alapítvány) jótékonysági intézmény eln. 1994: az Amerikai Magyarok Országos Szövetségének igazgatósági tagja. 1997: a Knights of Columbus (Kolumbusz Lovagok) tagja. s.k.

Kiss Gyula (Káld, Vas vm., 1899. jún. 24.-Trenton, N.J., USA, 1964. jún. 15.): plébános. - A teol-t Szombathelyen végezte, 1924. VI. 22: pappá szent. A szombathelyi polg. fiúisk. hitokt-ja, 1925: a Belgiumban és Holl-ban üdülő m. gyermekek lelki gondozója, 1927: a szombathelyi ppi hiv-ban szolgált, 1928: ppi szertartó és levtáros, 1929: Kőszegen a katonai reálisk. lelkésze, 1930: Vépen kp., 1931: Perth Amboy-ban (N.J., USA) a M-ok Nagyasszonya-tp. kp-ja, 1933. XII: Woodbridge-ben (N.J.) a Kármelhegyi Boldogasszony-tp. plnosa, 1934. X: Cartaretben (N.J.) a Szt Erzsébet, 1937. III. 8-1964. VI. 15: Trentonban (N.J.) a Szt István egyhközs. plnosa. - ~ rendezte meg Cartaretben a 2. New Jersey-i Katolikus Magyar Napokat. 20 é. a Trentoni M. Egyhközs-ek és Társaságok Tanácsának elnöke, a II. vh. idején egy furgont ajándékoztak a Vöröskeresztnek, Camp Fort Dixben (N.J.) üdülőhelységet szereltek föl, megszervezték Kossuth Lajos amerikai látogatása 100. évford-jának ünnepségét. Az Amerikai M. Szöv. ig-ja, az Amerikai M. Kat. Liga eln., majd újjászervezője, 1963: aleln., a New York-i (N.J.) Szt Patrik érs. szegyh. Szt István-napjának eln. ~ helyezte el Kossuth Lajos emléktábláját a trentoni városháza csarnokában. - Az USA-ban neve: Julius A. Kish. 88

Géfin III:191. (594.) - Török 1978:98. - Bölöny 1983:242.

Kiss Ignác (Dasztifalu, Sopron vm., 1842. ápr. 18.-Rábacsanak, 1907. ápr. 28.): plébános, író. - 1865. V. 6: pappá szent., teol. dr. Mocsa, 1898: Rábacsanak plnosa. - M: Predigten auf die Sonn- und Feiertage. Írta Pázmány Péter. Ford. Regensburg, 1874. - Szeráfhangok Szt Teréziától. Ford. Esztergom, 1882. - Káldi György nyelve. Bp., 1884. T.E.

M. Sion 1891:462. - Schem. Jaur. 1896:179; 1901:110; 1910:220. - Szinnyei VI:297.

Kiss Imre, SJ (Nagyszombat, Pozsony vm., 1631. nov. 3.-Bécs, 1705. okt. 25.): misszionárius. - 1648: lépett a JT-ba. 1666: Grácban tanár, majd 18 é. →Báthori Zsófia udvarában II. Rákóczi Ferenc nev-je s a →Missio Rákócziana főnöke. ~ hatására alapított a fejed-asszony Patakon kat. isk-t, épített Kassán tp-ot. ~ az ő támogatásával a rutének között is misszionált. 1683: a Pázmáneum rektora, s 9 héten át a Bécset a török ellen védő katonák között dolgozott. Pestis áldozata lett. - Fm: Jesuita professorának bölcsületi mellett kikelő hálaadó tanítvány. Kassa, 1663. - Tök, mak, zöld tromfiára Posaházinak Veres tromf 1666. máj. 30. H.é.n. - Posaházinak Egy Ben-Sült Veres Kolop Titulusu Feleleti. Kassa, 1667. - Az igaz hitre vezérlő könyvecske. Nagyszombat, 1681. T.E.

Szinnyei VI:297. - Velics II:99.

Kiss István, ilméri (Ürmény, Nyitra vm., 1836. aug. 11.-Óbecse, 1918. máj. 10.): érseki joglíceumi tanár. - A gimn-ot Pozsonyban, Nyitrán és Pesten végezte mint piar. 1855/56: Vácott, mint a csornai prem-ek növ-e 1858/59: Keszthelyen gimn. tanár. 1860: elhagyta a papi r-et, joghallg. a pesti egy-en, ahol 1864: jogi dr-rá avatták. 1868-69: köz- és váltóügyvéd. 1871: h. tiszti vizsgát tett, 1874: a bpi jogi kar a pol. tud-ok mtanárává képesítette. 1874-1907: nyugdíjazásáig az egri érs. joglíceum tanára, ahol alkotmány-, államigazg. és nemzetk. joggal foglalkozott. - A SZIT tud. és irod. o. és 1915: a SZIA II. o. tagja. - M: Egy m. politikus. Röpirat. Pest, 1870. (Írta Egy m. politikus) - Eu. nemzetk. jog. Eger, 1876. - Bev. a jog- és államtud-okba. Uo., 1877. - M. közjog. (M. államjog) Uo., 1880. - A jogtanodákról. Uo., 1880. (névtelenül) - A keleti és a nyugati kérdés. Uo., 1887. (névtelenül) - 1859-60: a P. Napló, a P. Hírnök és az Egyetemes M. Encyclopaedia munk. Szerk. Pesten 1860. IX. 12-XII. 5: a Pesti Hírnök, 1862. I. 5-III. 30: az Egyveleg, 1864. X. 1-1866. I. 31: Majer Istvánnal a Képes Újság c. kat. lapot; 1865. XII. 5-1868: IX. 7: a M. Néplap, 1866. I-IV. 9: a Sárkány, 1866. X. 7-1867. III. 31: a Hétfejű Sárkány, 1868. X. 4-XII. 27: a Képes Népújság, 1869. I-1870. XII: a M. Jegyző, 1870. I. 2-V. és VII. 3-XII: a Községek Újságja, 1870. VII. 2-XII(?): Községi Kör-Jegyzők Közlönye, 1871. I. 1-1873. I(?): a Községi Jegyzők Közlönye c. szaklapokat; Egerben 1881. I-1885. II: az Eger hetilapot. - Álnevei és betűjegyei: A felső tanügyek egy barátja (1880: névtelen művén); Egy magyar politikus (1870); Ilméri (P. Napló 1859-60); I.K.I. (EME); K. (Hon, 1865); K.dr. (1887); lm. (P. Napló 1868-70). 88

Szalády 1884:123. - Udvardy 1898:541. - Szinnyei VI:300. - MÉL I:926. - Gulyás 1956:580.

Kiss István (Vitnyéd, Sopron vm., 1878. júl. 30.-Zalaszentbalázs?, 1954. nov. 27.): plébános. - A győri gimn-ban 1898: éretts., 1902. VII. 1: pappá szent. Lengyeltótiban kp., 1905. VI. 5: középisk. hittanári okl-et szerzett. Pápán kp. s a Ref. Koll. hittanára, 1907: Veszprémben az Irgalmas Nővérek isk-ja és a fiú felső keresk. isk. hitokt-ja, majd karkp., 1910. IX: Zalaszentbalázson plnos, 1935: a nagykanizsai ker. h. esp. tanfelügy-je, 1953: nyugdíjazták. - Zalaszentbalázson 1914: toronyórát és 2 új harangot szereltetett, a kacorlaki tp-nak és Kürtös pusztának új harangot szerzett. - M: A pápai pléb. tört. Veszprém, 1908. - Zalaszentbalázs. Uo., 1935. (A veszprémi egyhm. múltjából. Pléb-k tört. 2.) (Klny. Veszprémi Hírl.) - A Pápa és Vidéke hetilap egyik alapítója. T.E.

Pfeiffer 1986:603.

Kiss István, Bold. Szűz Máriáról nev., Piar (Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1879. febr. 10.-Vác, 1953. nov. 28.): tanár. - 1897. VIII. 27: lépett a r-be, 1900: Kecskeméten éretts., 1903. IV. 19: ünn. fog-at tett, VII. 2: pappá szent. 1901-03: a bpi tudegy-en m-lat. szakot végzett. Szegeden 1904-26: és 1929-34: gimn. tanár, 1927/28: ig., 1935: a Miasszonyunkról nev. Szegény Iskolanővérek leánygimn-ának mb. ig-ja, 1940: gimn. tanár, 1948: nyugdíjas. 1951-53: Vácott élt. - M: Petőfi családi versei. Magyarázta. Szeged, 1911. (Irod. Segédkv-ek 4.) - Toldi estéje. Írta Arany János. Magy. Uo., 1912. (Uaz 12.) 88

Gulyás XVI:608. - Koltai 1998:194.

Kiss István (Csabrendek, Zala vm., 1889. aug. 19.-Tapolca, 1948. nov. 10.): plébános. - A középisk-t Sümegen, Veszprémben és Bpen végezte, 1911. XII. 24: pappá szent. Zalapetenden, 1913: Zalamerenyén, 1914. X: Kisgörbőn, Tapolcán kp., 1915: Veszprémben, hitokt., 1917. I: Zalapetenden plnos, 1927: a monostorapáti ker. h. esp. tanfelügy-je, 1934. VIII: Tapolcán plnos, 1935. VIII: ker. esp. - Tapolcán 1946: helyreállíttatta a háborúban megrongált tp. tetőzetét, 1947: tornyát, az apácazárdát és a Kat. Kör helyiségeit, 10 mázsás harangot szerzett, 1948: Bakonyi Piros Józseffel és Moor Józseffel kifesttette a tp-ot, 2 tanítói állást szervezett. - 1941. XI. 29-1943. I. 16: a Tapolca és Vidéke hetilap fel. szerk-je. T.E.

Zala m. sajtóbibliogr. 1978:90. (191.) - Pfeiffer 1986:603.

Kiss István (Jászapáti, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1906. aug. 7.-Székesfehérvár, 1981. jún. 29.): teológiai tanár, plébános. - 1930. VI. 22: pappá szent., Erdőteleken, 1932: Egyeken, 1933: Diósgyőr-Vasgyár pléb-n kp. 1934: Mezőkövesden a gimn. hittanára és a Szt László konviktus ig-ja, teol. dr. 1936: Egerben teol. tanár, 1942: érs. tanácsos. - Heves vm. szoc-pol. tanácsadója. 1940 e. a KALOT egyhm. ig-ja. 1945: Egerben a kerdem. párt egyik szervezője. Az 1945/47. évi nemzgyűl. tagja a Függ. Kisgazda és Polg. Párt programjával, mely pártból 1946. III. 11: kilépett. 1959-60: nyugdíjazásáig Szajlán plnos. A székesfehérvári papi otthon spirituálisa, 1972: vez-je. - M: Zalaszentbalázs. Veszprém, 1935. (A veszprémi egyhm. múltjából. Pléb-k tört. 2.) - A társad. gyógyítója. (Az egyh. és a szociális kérdés) Mikos Ferenccel. Bp., 1940. (Actio Catholica 77.) - A szociális katolicizmus. Vértesi Frigyes: A szociális katolicizmus c. művével egy köt-ben. Uo., 1941. (uaz 90.) - Ahogy Isten az embert látja. Uo., 1943. (uaz 105.) - Ahogy Isten a munkát akarja. Uo., 1943. (uaz 106.) - Ahogy Isten az államot nézi. Uo., 1943. (uaz 107.) - Gyermekszívvel engeszteljük Jézust. Uo., 1943. - Népámítók v. önámítók a papok? Uo., 1947. - 1942-44: az Egri Egyházmegyei Közlöny fel. szerk-je, 1943. IX-1944. XII: az Örökimádás havilap, 1943. IX-1945. XII: a Jézusom, Örömöm euch. gyermeklap szerk-je. 88

Schem. Agr. 1945:210; 1963:51; 1975:107. - A m. parlament 1944-1949. Bp., 1991:275. - Szolg. 1982. 53:101. - Heves M. Hírlap 1990. XII. 8. (Szecskó Károly: Aki Szabó Zoltán írónak adott szállást) - Gulyás XVI:611. - Viczián 1995:175. (1385.)

Kiss János (Szeged, Csongrád vm., 1857. nov. 21.-Spa, Belgium, 1930. aug. 13.): pap, egyetemi tanár. - A középisk-t Szegeden és Temesvárt, a teol-t Temesvárt és Bpen végezte, ahol 1880. VII. 7: pappá szent., Magyarpécskán kp., 1882. II. 24: a csanádi papnev. tanulm. felügy-je, az alapvető és az ágazatos hittan s a fil. tanára 1889. VI. végéig. 1883. II. 2: teol. dr-rá avatták. 1883. XI. 4-1884. VIII. 1, majd 1886. I. 15-1888. VIII. 1: a Szt Imre fiúnev. int. felügy-je. 1886: a csanádegyhm. nyomda ig-ja, 1889. III. 21: a SZIT ig-ja, 1890. V. 7: a bpi egy. hittud. karának bekebelezett dr-a, 1891: a hittud. bölcseleti propaedeutikájának mtanára, 1898. II. 10: az újonnan szervezett hittud-bölcseleti tanszék rk. tanára, 1904: ny. r. tanára, 1904/05: és 1907/08: a hittud. kar dékánja, 1912/13: rektora. 1912: p. prel., 1913: c. apát. 1922-30: a Coll. Medicum ig-ja, a →Magyar Országos Eszperantó Egyesület választmányi, 1930: az →Országos Magyar Katolikus Eszperantó Egyesület tb. tagja. - 1887: a SZIT tud. és irod. o-a tagjává választotta. 1888. IV. 8-13: a kat. tudósok párizsi I., 1891: párizsi II., 1894: brüsszeli III. és 1897: fribourg-i IV. kongressz-a szekció-, ill. alelnökévé választotta. 1893: az Aquinói Szt Tamás Társ. alelnöke, 1915: a SZIA alapító tagja. - M: S. Alphonsi Systema Morale. Temesvár, 1882. - Doctoris Ecclesiae... Uo., 1882. - Predigten auf d. Sonn- u. Festtage. (Pázmány Péter beszédeinek ford-a) Uo., 1884. - Levelek egy fiatal lelkészhez. Melcher A. után ném-ből ford. 1-4. köt. Uo., 1886-91. - A ker. vallás áldásai. Egyh. beszéd. Temesvár, 1887. - Philosophia christiana in Hungaria. Paris, 1888. - Giordano Bruno élete és bölcselete. Bp., 1889. - Ázsia világossága és a világ világossága. Uo., 1890. - De quantite infinita. Paris, 1891. (sp-ul: Madrid, 1891) - Jézus Krisztus. Írta Henri Dion. Fr-ból magyarította Sulyok Istvánnal. 1-2. köt. Bp., 1892. - A pap két áldozata. Egyh. beszéd... Uo., 1892. - Hitelemző beszédek. Írta Melcher Alajos. 1-3. köt. Ford. többek közreműködésével. Szeged, 1893. - Isten és az ész. Bp., 1893. - A kat. pap kötelességeiről. Egyh. beszéd. Uo., 1893. - Az értelmi ismeretek keletkezése. Uo., 1894. (Klny. Bölcs. Folyóir.) - A kat. tudósok III. nemzetközi kongressz-áról. Uo., 1895. (Klny. Kat. Szle) - De categoriis. Bruxelles, 1895. - Kat. ágazatos hittan. Írta Katschthaler János. Lat. eredetiből többek közreműködésével ford. 1-6. köt. Bp., 1896. - A hitről. Konf-beszédek ádventre. Uo., 1897. - Vasárnapi sztbeszédek. Az összes vasárnapi evang-ok magyarázatai. Írta Melcher Alajos. Ném-ből ford. Szeged, 1898. - Énekeljetek az Úrnak. Imádságos és énekeskv. a serdülő kat. ifj. számára. Szerk. Kersch Ferenccel. Bp., 1898. - A hittud. oktatás nyelvéről. Uo., 1899. - Ünnepi sztbeszédek. Írta Melcher Alajos. Ford. Demény Dezsővel. Szeged, 1899. - Bizonyos okok mellyek erejétől... sok fő ember... az új vallások köréből ki-feslett és a róm. ecclesiának kebelébe szállott. Írta Pázmány Péter. S.a.r. Bp., 1900. - A kat. tudomány. Uo., 1900. - A mo-i kat. autonomiáról. Uo., 1900. - A' setét hajnal-csillag után bujdosó luteristák vezetője. S.a.r. Uo., 1901. - Csanádegyhm. zarándoklat Velencébe, 1900. Emlékkv. Szerk. és bev. Uo., 1901. - M. kat-ok Szt Péter sírjánál. Sztbeszéd. Uo., 1902. - A kat. Mo. A m-ok megtérésének és a m. kirság megalapításának 9 százados évford-ja alk. Szerk. Sziklay Jánossal. 1-2. köt. Uo., 1902. - Mit hirdet a kat. pap? Egyh. beszéd. Uo., 1902. - Dicsérjétek az Urat. Imádságos és énekeskv. Szerk. Demény Dezsővel. Uo., 1903. - Jézus élete. Írta Gerely Józseffel. Uo., 1903. - A szépről és a szépművészetekről 144 képpel. Uo., 1903. - A társad. kérdés mibenléte és megoldása. Írta Josef Biederlach. Ford. Szeged, 1903. - Imádkozzál és dolgozzál. Beszéd. Bp., 1904. - Kant emléknapján. Uo., 1904. - Az Orsz. Pázmány Egyes. a Szeplőtelen előtt. Sztbeszéd. Temesvár, 1905. - M-ok Mária Terézia koronázásán. Bp., 1905. - Bírálati vélemény dr. Jehlicska Ferenc irod. munkálkodásáról. A hittud. karhoz beterjeszti... Uo., 1909. - Isten megismerése a látható világból. Uo., 1909. - A bölcselettud. jelentősége. Beszéd. Uo., 1912. - A bölcselettud. művelési módjáról. Ünnepi beszéd... a bpi tudegy. újjáalakításának 133. évford-ja alk. ... Uo., 1913. - Imádkozzunk. Imádságos és énekeskv. kat. hívők számára. Uo., 1917. (2. kiad. 1924) - A Sztszék és Olaszo. kiegyezése 1929. febr. 11-én. Szerződés (Trattato) és megegyezés (Concordato). A hivatalos okiratok. Ford. Uo., 1929. - Szerk. 1886-1906: a Bölcseleti Folyóiratot, 1890. III. 15-1913. XII. 15: a Hittudományi Folyóiratot, 1914. I. 8-1930. VI. 30: a Religio fel. szerk-je és kiadója. A Pallas nagy lex. kat. teol. cikkeinek szerzője. 88

Pallas X:602; XVIII:63. - Szinnyei VI:329. - Kiss-Sziklay 1902:503. - Révai XI:699; XX:488; XXI:509. - M. társad. lex. 1930:291. - Trikál József: ~ emlékezete. Bp., 1933. - MÉL I:926. (†Bp.!)

Kiss János (Balatonszentgyörgy, Somogy vm., 1952. júl. 11.-): pap. - 1977. VI. 23: Veszprémben szent. pappá. Külf-re távozott, Ausztráliában telepedett le. - 1991: a Regnum Marianum szerk-je. 88

VEN 1992:173. - Nagy 2000:521.

Kiss János Antal (1664 k.-Eger, 1729. máj. 18.): választott püspök. - Egresi apát, 1709-29: egri knk., 1718. III. 21: kurzolai vál. pp., IV. 19: iktatta be Erdődy pp. - Utóda a kurzolai c-en 1753: Révay Antal gr. T.E.

LBE:125. (utóda 1753: Révay Antal gr.) - Schem. Agr. 1868:44. (J. Kiss junior) - Balássy III:126.

Kiss János Ferenc, mogyoródi (Szentgrót, Zala vm., 1670. júl. 2.-Eger, 1746. júl. 8.): kinevezett püspök. - Pozsonyban tanult, a Pázmáneumból, ahol fil. dr-rá avatták, 1692. X. 14: a CGH növ-e. 1695. VI. 10: papként tért haza, teol. dr. IV. 7: Vámoson, 1696. XII. 2: Galántán plnos, 1708. XI. 18: esztergomi knk., 1711. XII. 2: Galántán plnos, XII. 27: tornai főesp. 1713. XII. 11: ansáriai vál. pp. 1714. I. 26: egri nagyprép. 1721: a m. papság tiltakozó okmányát úgy írta alá: ~ el. episcopus Ansariensis, episcopatuum Agriensis et Nitriensis plentipotentiarius. Utóbb a hétszemélyes tábla bírája, 1730 k. biduai vál. pp., de a MK e biduai ppségéről nem tud. Nyitrán házat épített az elaggott plnosoknak, akikre szőlőjét hagyta. - Erdődy Gábor mpp. javaslatára, hogy az egri egyhm-ből kiszakítva Bereg, Ugocsa, Máramaros, Szabolcs, Szatmár, Zaránd vm-ket és a hajdú városokat, új ppséget szervezzenek, III. Károly 1733. II. 25: nagyprépsága megtartásával kinevezte ~t a Nagybánya székhellyel szervezendő új egyhm. pp-évé. Az egri kápt. tiltakozása miatt azonban a Sztszék e tervet elutasította. - Utóda az ansariai c-en 1746. XI. 7: Orosz Pál, a biduain 1746: Engelmayer Sámuel. 88

LBE:9, 53. - Schem. Agr. 1868:34. (1714: ansari vál. pp.) - Némethy 1894:685. - AEET III:126. (biduai ppségét nem említi) - Kollányi 1900:326. (utóbb biduai cpp.) - Veress II:91. - Bedy 1937:156. - Sugár 1984:390, 400.

Kiss János Gábor, OFMCap (Tiszaladány, Szabolcs vm., 1911. okt. 3.-Bp., 1973. máj. 20.): plébános. - 1928. VIII. 29: Máriabesnyőn lépett a r-be, első fog-át 1929. VIII. 30: uo. tette. A tatai piar. gimn-ban 1932. VI: éretts. Örök fog-át 1932. X. 10: Bpen tette, ahol teol-t végzett és 1938. VII. 3: pappá sztelték. Móron, 1940. VII. 15: Tatán, 1942. VII. 15: Nagyváradon, 1944. VII. 15: Tatán kp. - A szétszóratás után 1950. X-től a váci egyhm-ben több helyen kp., 1963. IX: Máriabesnyőn plnos, 1969. IX: Újpesten kp. r.k.

Kiss Jenő (Mócs, Kolozs vm., 1912. szept. 13.-Kolozsvár, 1995. dec. 16.): költő, lapszerkesztő. - Kolozsvárt 1929: a r.k. gimn-ban éretts. 1934: az Erdélyi Helikon b. munk., 1937: segédszerk-je, az Erdélyi Szépmíves Céh lektora, a Ferenc József Tudegy-en 1941: jogot végzett. 1941-44: a kolozsvári Egyetemi Diákasztal vez-je, 1942-1944. VII. 9: a kolozsvári Hitel h. szerk-je, a negyedévenkénti Termés szerk. és fel. kiadó társtagja, 1944-1947: megszüntetéséig az Erdélyrészi M. Közművelődési Egyes. (EMKE) főtitkára, 1944. IX. 12: a →szeptemberi emlékirat egyik aláírója, IX. 16: az Erdélyi M. Tanács egyik alapítója. X. 11: oláh följelentés alapján a szovjet megszállók partizánkodás vádjával elhurcolták (kb. 5 ezer m. ffival együtt), A foksányi fogolytáborból megszökött, s hazatért. 1945. XII. 3: védőtanú a kolozsvári irodalmi törvényszéken, melyen Bözödi Györgyöt antiszemitizmussal vádolta Salamon László. 1948-56?: az Áll. Kv-kiadó, 1956. V. 25-1957. XI. 14: az Utunk főszerk-je, 1958. II-VIII: a Napsugár főszerk-helyettese, 1959: az Igaz Szó kolozsvári szerk-je. 1990: az újjászervezett Erdélyi Szépmíves Céh vez-je. - 1939?: az erdélyi Pázmány Péter Társ. tagja. - M: Kormos üvegen. Versek. Kolozsvár, 1937. (Erdélyi Szépmíves Céh IX:21.) - Napforduló. Versek. Uo., 1942. - A fehérember. Színjáték. Uo., 1945. (Műkedvelők színpada) - Kínai császár. Versek 1942-1944. Uo., 1946. (A Móricz Zsigmond Koll. 13. kiadv.) - A világ ma. Írta Th. Kiriacoff Suniceanu. Ford. Bukarest, 1947. (A gyermekek öröme 1.) - Katika és Katjuska, a 2 szomszéd kislány. Írta Cazimir Otilia. Rajz Th. Kiriacoff Suniceanu. Magyar szöveg. Uo., 1947. (Uaz 2.) - Amit az idő parancsol. Vál. versek. Írta Horváth Imre. S.a.r. Uo., 1949. - Vál. versek. Uo., 1949. - Gyermekkorom emlékei. Írta Ion Creanga. 2. kiad. Ford. R. Berde Máriával. Uo., 1950. - Vascsőrű. Elb. Írta Mihail Sadoveanu. Ford. Uo., 1951. - Ion Creanga válogatott munkái. Ford. R. Berde Máriával és Sütő Andrással. Uo., 1952. (Haladó hagyományaink 6.) - Úti rapszódia. Versek. Uo., 1954. - Három nap egy esztendő. Mesejáték. Uo., 1955. - Az igazság partjai felé. Versek. Írta D. Th. Neculuta. Ford. Bev. Marosi Péter. Uo., 1955. - A szorgos ősz. Írta Vasile Alecsandri. Ford. Uo., 1956. - Szín és tűz. Versek. Uo., 1956. - Poezii. Uo., 1957. - Gyermeksíp. Gyermekversek. Uo., 1959. (Napsugár kv-ek) - A küszöb előtt. Színjáték. Uo., 1960. - Gépek erdeje. Gyermekversek. Uo., 1960. (Napsugár kv-ek) - Az élet szerelme. Versek. Uo., 1961. - Lila alkonyat. Vál. versek. Írta George Bacovia. Ford. Uo., 1961. - Sa piti prieteni. Uo., 1961. - Tulipánfák földjén. Verses útirajz az ifjúságnak. Uo., 1961. - A bárányka. Román népballadák. Vál. Utószó: Faragó József. Uo., 1963. - Legszebb versek. Előszó Sőni Pál. Uo., 1963. - Fegyver nélkül, fegyver ellen. Gyermekversek. Uo., 1963. - Kísérnek a csillagok. Versek. Uo., 1964. - Az esztendő élete. Gyermekversek. Uo., 1964. - Üzenet. Versek. Írta Ion Banuta. Ford. Uo., 1964. - Nem egy életre születtem. Versek. Uo., 1966. - Egyensúly. Vál. versek. Írta Veronica Porumbacu. Ford. Uo., 1967. - Novákékról szól az ének. Román hősi balladák. Vál., szerk. Bev. és jegyzetek Faragó József. Uo., 1969. - Sors. Versek. Uo., 1969. - Idők, terek. Versek. Uo., 1970. - Róvásírás és egyéb feljegyzések. Kolozsvár, 1972. - Az ember és a tenger. Vallomás helyett krónika. Bukarest, 1973. - Aprónépség. Gyermekversek. Uo., 1974. - Kő nem mozdul. Versek. Uo., 1975. - Mérleg. Versek. Kolozsvár, 1976. - Fiúk, lányok, gyöngyvirágok. Gyermekversek. Bukarest, 1978. - Emberközelből. Tanulm-ok, cikkek, visszaemlékezések. Kolozsvár, 1979. - Álom ajtókról. Versek. Bukarest, 1982. - A műfordító emlékeiből. Visszatekintés és kiadatlan versford. Uo., 1986. - Holdutazás. Versek. Kolozsvár, 1986. - Folyó és tó. Vál. versek. Bp., 1987. - A repülőtér közelében. Vál versek. Bev. Nagy Pál. Bukarest, 1988. - Ithaka messze van. Vallomás helyett krónika. Kolozsvár, 1992. - Időverten. Versek. Uo., 1994. - Álnevei: Ipp Dániel; Krizba Géza. 88

Gara Ernő: Kortársak lex-a. Kolozsvár, 1939:56. - Ker. m. közél. alm. III:176. - Kántor-Láng 1973:376. - Mózes 1991:45. - Gulyás XVI:619. - RMIL III:52. - Vincze 1994:100. - Kuszálik 1996:245. (a RMIL sajtóadatait nem igazolja!) - Monoki 1997:543.

Kiss József (Kismarton, Sopron vm., 1833. jan. 10.-Bécs, 1900. nov.): festő. - Bécsben képzőműv. akad-t végzett, arc- és tájképfestő. Leginkább Miksa főhg. foglalkoztatta. Sopronban és környékén oltárképeket is festett. Nő legyezővel c. képe a M. Nemz. Galériában. T.E.

ML 1966. II:643.

Kiss József (Kishegyes, Bács-Bodrog vm., 1890. febr. 25.- NSZK, 1970. aug. 22?): tanító.- 1909: temesvári áll. tanítóképzőben szerzett okl-et. Temesgyarmaton r.k. el. isk. tanító, 1912: Magyarszentmártonban áll. tanító. 1914: Tápiógyörgyén áll. ig. tanító. 1914-17: katona, az isonzói csatában megsebesült. 1917-20: Szibériában, főként Habarovszk környékén hadifogoly. Innen Vlagyivosztok-Panama csatorna-USA útvonalon tért haza. 1929-44: Jászberényben a M. Kir. Áll. Népisk. Tanítóképző Gyakorló isk-jának tanítója. A II. vh-ban or. tolmács volt. - 1945 u. pol. okokból bebörtönözték, a szegedi Csillagbörtönből szabadult. A tanítástól eltiltották. 1956 u. szintén meghurcolták, később (1959?) Békés m-ben kapott állást. 1969: az NSZK-ban telepedett le, gyermekénél. - A Gárdonyi Géza Irod. Társ. és a Jászsági Tollforgatók Társ-ának tagja. - M: Falusi iskolások olvasó- és tankv-e. A népisk. 3. o. sz. Szerk. több vidéki tanító. Átd. Bp., [1925?] - Uaz a 4. o. sz. Uo., [1926?] - Falusi és tanyasi iskolások olvasókv-e. A népisk. 2. o. sz. Szerk. több vidéki tanító. Átd. Uo., [1926] - Uaz a 3. o. sz. Uo., [1928] - Falusi és tanyasi iskolások olvasó- és tankv-e. A népisk. 5. és 6. o. sz. A/évf. Szerk. több vidéki tanító. Átd. Uo., [1927] - Uaz B/évf. Átd. Uo., [1927] - Új nevelő. Tanítóknak és anyáknak. Uo., 1928. - A jászkunok földje. Szülőföldismertetés 3., 4. o. sz. 1-2. köt. Uo., [1932] - Tanítóírók és költők bokrétája. 1-3. köt. Szerk. Könnyű Lászlóval. Jászberény, 1941. - A Jász Hírlap (1919-44) állandó munk. - Álneve: Lavotta (Néptanítók Lapja, 1910-12; Kiskun József bpi és kassai rádióelőadóként). 88

Kiss-Könnyű 1941:80. - Jáki 1970:323. - Gulyás XVI:629. - Besenyi Vendel és Nagy Sándor közlése - Krasnyánszki Józsefné (unoka) közlése

Kiss József, Kosztka Szt Szaniszlóról nev., Piar (Bp., 1902. dec. 3.-Bp., 1969. márc. 14.): gimnáziumi tanár. - 1917. VIII. 27: lépett a r-be, a gimn. 7-8. o-át 1919-20: Kecskeméten végezte. 1923. XII. 24: ünn. fog-at tett, 1925. IV. 14: pappá szent. 1923: gyorsírástanári, a Pázmány Péter Tudegy-en 1924: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1925: Magyaróvárt, 1926-48: Bpen gimn. tanár, szakfelügy. 1928: megalakította a gimn. Maywald József Gyorsírókört, 1928: a Gyorsírás-, Szépírás- és Gépírástanítókat Vizsgáló Orsz. Biz. tagja, 1941. III: megrendezte az első piar. gyorsíró versenyt. 1949: Bp-Külsőangyalföldön kp., 1952: Erdőkertesen, 1961: Őrszentmiklóson és Vácbottyánban, 1962: Bpen élt. - M: Az egységes m. gyorsírás tankv-e. 1. r. Fogalmazási gyorsírás. A fiú- és leányközépisk. 4. o. sz. [Autogr.] Winkelmann László. Közrem. Kádár Lajos. Bp., 1932. (2. kiad. 1933) (2. jav. kiad. 1938) [A SZIT gyorsírási tankv-ei] (3. kiad. Középisk. sz. Uo., 1940) - Módszertani és didaktikai szempontok a fogalmazási gyorsírás tanításához. Uo., 1933. (A M. Gyorsíró Szle kvtára 2.) - Az egységes m. gyorsírás tankv-e. 2. r. Irodai gyorsírás. [Autogr.] Winkelmann László. Uo., 1933. (3. átd. kiad. 1941) A SZIT gyorsírási tankv-ei] - Uaz 3. r. Beszédírás. A fiú- és leányközépisk. valamint a középfokú isk. haszn. [Autogr.] Winkelmann László. 1-2. köt. Uo., 1934-35. - Gyorsírás-, gépírás- és szépírástanítójelöltek útmutatója. Uo., 1944. (A M. Gyorsíró Szle kvtára 20.) - 1923-44?: a Magyar Gyorsírási Szemle fő-, majd fel. szerk-je. 88

Jámbor 1942:103. - Gulyás XVI:631. - Koltai 1998:193. - Besenyi Vendel közlése

Kiss József, SJ (*Buziásfürdő, Temes vm., 1905): plébános. - Naszódon, Kalocsán, Krakkóban, Lővenben (Belgium) és Lublinban (Lengyo.) tanult, ahol 1933: pappá szent. Jezsuitaként Szatmárnémetiben, Ditrón kp., Sinfalván, Feleken, Radnalajosfalván lelkész, 1940: Görgényszentimrén, 1943: Gödemesterházán plnosh. - M: Mi a jezsuita rend? P. Bernhard Zsigmond nyomán. Szatmárnémeti, 1924. - Útmutató Románia földrajzának tanításához a tanító számára. Gyulafehérvár, 1924. - A román nemzet rövid tört. egyszerű kérdésekben és feleletekben, alkotmánytani függelékkel román és m. nyelven. A m. tannyelvű el. isk. sz. Összeáll. Uo., 1925. - A kereszt apródja. Ifj. színmű. 3 fv. Berlin, 1925. - Füstbement bosszú. Teréz, Karcsi szívgárdista lesz. Gárdaszínművek. Szatmárnémeti, 1926. (A Szívgárda kvtára) - Brassóban 1934:4. sz.-1935: 2. sz.: a Gárdavezető fel. szerk-je, 1933: a Szívgárdista fel. szerk-je, 1934-40: társszerk-je. 88

Cat. Trans. 1938:44. (világi papként); 1943:56. - Dávid 1941:97. - Pilinyi 1943:159. (világi papként) - RMIL III:56. (életr. nélkül!) - Viczián 1995:175. (455, 1726.) - Monoki 1997:257.

Kiss József (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1916. május 11.-): történész. - Az el. és középisk-t Jászberényben, egy. tanulm-ait Szegeden a tanárképző főisk-n és a Ferenc József Tudegy-en végezte. 1942: a bp-csillaghegyi, 1943: a Telepy u. polg. fiúisk. tanára, megnősült. 1945: Szegeden a Tanítóképzőint. Tanárok Apponyi Koll-ában tanult tovább, tört-fil-ped. szakon, egyben a koll. kvtárosa. Jászberényben 1947: a tanítóképző int. tanára, 1959: a leánygimn. ig-ja. 1962: Bpen az ELTE Radnóti Gimn-ában vez. tanár. 1983: az Ybl Miklós Építőipari Főisk. óraadója. - 1968: bölcsész dr., 1975: a törttud-ok kandidátusa. - Fm: Jászkunsági agrármozgalmak a kiegyezéstől a Millenniumig. Bp., 1968. - Vázlatok és adalékok Bp. főv. 14. ker-ének tört-éhez 1868-1945. Uo., 1968. - Bp-Zugló munkásmozgalma 1867-1914. Uo., 1969. - A Jászkun Kerület parasztsága a Német Lovagrend földesúri hatósága idején. Uo., 1979. - A Pesti Invalidus Ház jászkunsági földesurasága 1731-1745. Uo., 1992. - Jászárokszállás és barokk temploma a 18. sz-ban. Jászárokszállás, 1996. - Tanulm-ai: Századok (1961-62, 1965, 1ö70, 1982), Ped. Szle, Agrártört. Szle, Vigília (1990), Oldenburger Münsterland Jahrbuch 1999. s.k.

Kiss Júlia M. Ágnes, SC (Gyulajovánca, Tolna vm., 1897. ápr. 27.-Madagaszkár, 1976. febr. 3.): missziós nővér. - 1914. XI. 1: lépett a r-be. Bpen a Nagyboldogasszony úti házban novícia, 1919. XI. 1: tett fog-at. A madagaszkári Fort-Dauphinban a lazarista atyák mellett dolgozott a Szt Vince-házban. 1936: a farafanganai Szt Szív-házban, ahol tanított, nagyobb leányok egyes-eiben segédkezett, szegényeket és betegeket látogatott. r.k.

Miklósi 1936:167.

Kiss Károly (Bp., 1873. okt. 10.-Esztergom, 1935. nov. 19.): kanonok. - A teol-t a Pázmáneumban végezte, 1896. X. 15: pappá szent. Kőhídgyarmaton, 1898: Léván majd Bpen hitokt. 1906: Esztergomban a szem. tanára és elöljárója. 1929-34: a Pázmáneum rektora. 1934. IV. 14: esztergomi mesterknk. - M: Egyh. beszéd Szt Adalbert pp. és vt. ünnepére. Esztergom, 1908. V.J.

Schem. Strig. 1917:340; 1930:152. - Beke 1986:144. (55.)

Kiss Katalin Mechtild, KN (Hegykő, Sopron vm., 1888. nov. 6.-Zsámbék, 1948.): szerzetesnő. - 1910. VII. 21: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1913. VII. 22: tette. Zsámbékon dolgozott. r.k.

Kiss Kolos Jenő, OPraem (Kiscell, Vas vm., 1870. aug. 1.-Balatonfüred, 1933. máj. 24.): gimnáziumi tanár. - 1890. IX. 4: Jászón lépett a r-be, 1894. IX. 8: ünn. fog-at tett, XI. 15: pappá szent., a bpi tudegy-en lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett. 1894: Rozsnyón főgimn. tanár. 1895: Kassán konviktusi tanulm. felügy. 1899: főgimn. tanár Nagyváradon, 1905: Kassán, 1906: ismét Nagyváradon, ahol házgondnok is. 1912: házfőn., főgimn. ig. Rozsnyón. 1917: Jászón alperjel, 1919: házgondnok, teol. tanár és levtáros is. 1928: gimn. tanár és nyugdíjas Gödöllőn. - Írása: Rozsnyói prem. gimn. értes. (1913-14: Casa Pompeiana) - M: A Margit szigeti prem. prépság tört. Bp., 1931. (2. kiad. A margitszigeti sz. Mihályról nev. prem. prépság tört. Uo., 1932) - Gondolatok a margitszigeti prem. tp. felszent. alkalmára. Gödöllő, 1932. K.E.I.-88

Vajda 1900:161. - Kalmár 1910:160. - Jászói névtár 1916:69; 1944:148. - Gödöllői prem. gimn. értes. (1932-33: Bodnár Remig: ~ 1870-1933) - Stefancsik-Kovács 1978:165. (98.)

Kiss Lajos (Zombor, Bács-Bodrog vm., 1900. márc. 14.-Bp., 1982. máj. 8.): népzenekutató. - A gimn-ot Zomborban végezte. 1918-tól a bpi tudegy-en m-lat. szakos hallg. 1923: A zeneesztétika alapelemei psychologiai megvilágításban témából drált, a Liszt F. ZF-n 1925: zeneszerzői okl-et szerzett. Zomborban zenetanár, 1928: a zombori zeneisk. ig-ja és karmester, 1939: a belgrádi Sztankovics Zeneisk. h. ig-ja és a Jug. Akad. Énekkar karnagya, 1941-44: Újvidéken a Délvidéki Konzervatórium ig-ja, 1946. II: a győri Áll. Zenekonzervatórium ig-ja és a Győri Filharmonikus Zenekar karnagya, 1950: Bpen a M. Népzene Tára (III/A-B: Lakodalom; V: Siratók, Rajeczky Benjaminnal) szerk-je, az MTA Népzenekutató Csoportjának osztályvezető-helyettese, 1960-70: tud. főmunk. 1938-72: több mint 20 ezer dallamot gyűjtött a magyar nyelvterület nagy részén, Délvidéken elsőként. A népzene zenetört. vonatkozásaival, összehasonlító népzenekutatással foglalkozott. - Fm: 108 m. népdal. (Délvidéki Daloskv.) Gyűjt. és közread. Bp., 1943. - Szlavóniai m. népdalok. Uo., 1943. (Klny. Kodály Zoltán emlékkv.) - Rozmaring. 91 m. népdal. Gyűjt. és közread. Uo., 1952. (11. kiad. Uo., 1983) - A Lengyel László-játék. Uo., 1953. (Klny. Kodály-emlékkv.) - Pusztafalutól Karcsáig. Abaújmegyei táncok és dalok. Összeáll. Sz. Szentpál Mária. A zenei anyagot szerk. Uo., 1953. - Kétszólamú kórusgyűjt. Uo., 1954. - M. népzene tára. III/a., III/b. köt. Lakodalom. Szerk Kodály Zoltán. S.a.r.; V. köt. Siratók. Szerk. Rajeczky Benjáminnal. Uo., 1955, 1956, 1966.- A szlavóniai m. népsziget népzenéje. Uo., 1959. (Klny. MTA Nyelv- és Irodtud. O. Közlem.) - Lakodalmas dalok. Uo., 1964. - A szlavóniai m. virrasztó énekek zenetört. jelentősége. Uo., 1965. (Klny. uaz) - Zenetört. emlékek, a szlavóniai m. virrasztó énekek zenetört. jelentősége. Uo., 1965. (Klny. Ethnográfia) - Bartók és a bolgár ritmus. Előadás. Uo., 1967. (Klny. MTA I. o. Közlem.) - Horgosi népdalok. Gyűjt. Zenta, 1974. (Zentai füz-ek 8.) - Gombos és Doroszló népzenéje. Újvidék, 1982. (A jugoszláviai magyar népzene tára 1.) - Lőrincréve népzenéje. Karsai Zsigmond dalai. Közrem. Sebő Ferenc. Bp., 1982. 88

MNL III:219. - Rajeczky Benjamin: Búcsú ~tól 1900-1982. Bp., 1983. (Klny. Ethnográfia) - Brockhaus II:297. - Gulyás XVI:648.

Kiss László (Bp., 1897.-Kiskunfélegyháza, 1959. aug. 15.): plébános. - Iskoláit Rákospalotán, Kolozsvárt és Bpen végezte. 1919: pappá szent. 1928: Dömsödön kp., 1935: Kistarcsán plnos. Kezdeményezésére állították 1938: a Szt Imre-szobrot (Sidló Ferenc alkotása), a Kaszinó és a Hangya Szövetk. eln. 1943: Kunszentmiklóson esp-plnos és tanfelügy., 1948: Pálmonostoron plnos. 88

MKA 1928:140; 1930/31:148. - Pilinyi 1943:113. - Pest vm. 1939:93. (*1896) - Schem. Vac. 1948:26. - Diós 1999. II:103. (5533.)

Kiss László (Detta, Temes vm., 1910. okt. 18.-Bp., 1992. aug. 21.): pap, gimnáziumi igazgató. - A Pázmány Péter Tudegy. hittud. karán végzett és drált, Bpen 1933. VI. 18: pappá szent. A Tisza István Tudegy-en 1944: földr-tört-m., az ELTE-n 1954: mat. szakos tanári okl-et szerzett. 1933: Debrecenben, IX. 1: Endrődön, 1936. IX. 1: Debrecenben kp. és tanítóképzői hittanár, 1941-44: és 1948: Gyulán kp., 1944-48: gimn. tanár. 1950: Debrecenben a →Svetits Leánygimnázium ig-ja. 1964: Bpen a →Patrona Hungariae Leánygimnázium tanára és ig-ja. 1979: c. gáborjáni apát. - M: II. János Pál p.: Redemptionis donum ap. buzdítás a szerzetességről, 1984. II. 25. Ford. Bp., 1984. - Uő: Parati semper ap. levél az ifjúsághoz, 1985. III. 31. Ford. Uo., 1985. - Uő: Nagycsütörtöki levél a papokhoz, 1985. III. 31. Ford. Uo., 1985. - Uő: Reconciliatio et poenitentia ap. buzdítás a bűnbánatról, 1984. XII. 2. Ford. Uo., 1985. - Uő: Slavorum apostoli enc. Szt Cirillről és Metódról, 1985. VI. 2. Ford. Uo., 1986. - Uő: Dominum et vivificantem enc. a Szentlélekről, 1986. V. 16. Ford. Uo., 1987. - Uő: Redemptoris Mater enc. a Szűzanyáról, 1987. III. 25. Ford. Uo., 1987. - Uő: Anno Mariano ap. levél Mária évében a szerz-eknek, 1988. V. 22. Ford. Uo., 1988. - Uő: Euntes in mundum enc. az oroszok megtérésének emlékezetére, 1988. I. 25. Ford. Uo., 1987. - Uő: Sollicitudo rei socialis enc. a szociális kérdésről, 1987. XII. 30. Ford. Uo., 1988. Átd. Goják János. (Az Egyh. társad. tanítása) Uo., 1993. - Uő: Mulieris dignitatem ap. levél a női méltóságról, 1988. VIII. 15. Ford. Uo., 1989. - Debrecenben 1936. X. 15-1937. V: a Prohászka-munkabiz. Így Látjuk c. lapjának társszerk-je. 88

Schem. Mv. 1938:38. - Schem. Csan. 1980:169, 198. (*szept. 18.), 203. - Viczián 1995:175. (643.) - Diós 1999:103. (5535.)

Kiss László, SJ (Kunszentmárton, Szolnok vm., 1925. júl. 11.-Bp., 1982. okt. 25.): író. - Szentesen éretts. 1944: lépett a JT-ba. A teol-t 1946-49: Szegeden végezte. Rendi elöljárói külf-re akarták menekíteni, de 1949. III. 7: illegális határátlépés címén letartóztatták, a dél-budai, majd a kistarcsai internálótáborba került. Bölcs. tanulm-ait itt fejezte be. 1953. IX. 17: szabadult. 1954. III. 1-XI: építőipari s-munkás. 1955. I. 25-VI. 30: a kőteleki ált. isk-ban óraadó tanító. 1955 nyarán a Honvéd Térképészeti Int., majd a szarvasi ÖTKI alkalmazottja, XII. 8-1956. IV. 15: a szolnoki Közlekedéstud. Egy. fűtője, V-VII: a szolnoki Tiszamenti Vegyiművekben rakodómunkás, VIII-1957. II: a kecskeméti Útfenntartó Váll-nál útépítő, majd adm. 1957. I. 25: Pomázon pappá szent. II. végétől a rákosszentmihályi egyhközs. irodájában dolgozott. Beiratkozott a Hittud. Akad-ra, 1961: biblikumból drált. 1961. II. 15-1974. IX. 1: a főv. 4. sz., ill. 3. sz. építőipari váll-nál s-munkás. 1964: vízvezetékszerelő szakmunkás, szakszervezeti bizalminak és szoc. brigádvez-nek választották. 2x kapott kiváló dolgozó kitüntetést. 1973. IX-től a Teológiában, 1976. VI-tól a Vigíliában több mint 30 cikke jelent meg. Besegített a szerk. munkába, elkészült egy kommentárja Szt Péter leveléről és a Júdás-levélről. - A 60-as években Soroksár-Újtelepen vállalt kisegítést. Folyamatban volt magántanári kinevezése a hittud. karra, amikor váratlanul meghalt. J.L.

Szolg. 1983. 58:99.

Kiss Leontin József, OSBM (Biri, Szabolcs vm., 1909. júl. 9.-Miskolc, 1972. dec. 26/27.): pap. - A gimn-ot 1923-26: Nagykállón, 1928-31: Kisbereznán, a teol-t 1931-35: Dobromilban és Zsókván (Lengyo.) végezte. - 1927. I. 5: Munkács-Csernekhegyen lépett a r-be, egyszerű fog-át 1928. VIII. 17: uo., ünn. nagyfogadalmát 1933. IV. 9: Máriapócson tette. 1935. IV. 28: uo. szent. pappá. 1936: Hajdúdorogon lelkipásztor, 1941: Munkács-Csernekhegyen a novícmester segítője, 1944-50: Máriapócson segédlelkész, hitoktató. - A szétszóratás után 1950: uo. káplán, Papon megbízott lelkész, 1953: Miskolcon segédlelkész. r.k.

Kiss Margit, SJC (Bp., 1896. máj. 29.-Bp., 1945. szept. 3.): szerzetesnő. - Tanítónőképzőt, ped. szemináriumot végzett. 1940. XII. 31: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1943. VII. 2: uo. tette. Otthon lakott, tanítónő, hitoktatónő volt. r.k.

Kiss Margit Angyalka, FMMN (Gyöngyös, Heves vm., 1901. jan. 28.-Grottaferrata, Olaszo., 1991. máj. 3.): szerzetesnő. - 1920. XII. 6: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1923. IX. 17: első, 1929. IX. 17: utolsó fog-át uo. tette. A rház háztartásában dolgozott, majd indiai misszióba ment. r.k.

Kiss Mária, SJC (Székesfehérvár, Fejér vm., 1889. dec. 10.-Bp., 1977. márc. 24.): szerzetesnő. - Óvónőképzőt végzett. 1927. I. 1: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1929. I. 1., örök esküjét 1941. I. 1: uo. tette. A rákospalotai MÁV-telepen otthon lakott. r.k.

Kiss Mária Amábilis, KN (Kútfőpuszta, Somogy vm., 1905. jan. 31.-Gyón, 1963.): szerzetesnő. - 1925. IX. 30: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1931. VII. 27: tette. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Kiss Mária Celine, KN (Szeged, Csongrád vm., 1902. ápr. 6.-Pécs, 1983. szept. 28.): szerzetesnő. - 1916. VIII. 11: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1922. VIII. 22: tette. Pozsonyban, Zsámbékon internátusi felügy. - A szétszóratás után 1950 őszétől Szegeden rokonok fogadták be, utolsó éveiben a pécsi szoc. otthonban élt. r.k.

Kiss Mária Flóra, KN (Nagyberény, Somogy vm., 1890. aug. 19.-Gyón, 1966. nov. 22.): szerzetesnő. - K. Terézia nővére. 1902. VIII. 27: Zsámbékon lépett a kongr-ba. Fog-át uo. 1909. VII. 21: tette. Zsombolyán, Temesvárt dolgozott. - A szétszóratás után 1950 őszétől a pécsi öregek otthonában ápoló, utolsó éveiben a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Kiss Márton Béla, OFM (Esztelnek, Háromszék vm., 1888. okt. 3.-Marosvásárhely, 1979. ápr. 15.): házfőnök. - A gimn-ot Kézdivásárhelyt, a teol-t Vajdahunyadon, a tanítóképzőt Csíksomlyón végezte. 1903. IX. 17: lépett a r-be, 1904. X. 4: egyszerű, 1908. II. 2: ünn. fog-at tett. 1911. VI. 24: szent. pappá. Évtizedekig tanító és lelkész Erdélyben, 1918: Medgyesen, 1922: Mikházán házfőn., 1927: r. titkár, majd Marosvásárhelyt házfőn. és novícmester, 1935. VII: marosszentgyörgyi házfőn. - Az 1950-es évek szétszóratása után visszatérhetett Marosvásárhelyre, a környék keresett gyóntatója volt. - M: Lelkem muzsikája. Versek. Arad, 1927. - A Vasárnap és a Kat. Világ munk. Sz.B.

György 1930:607. - Ki kicsoda? 1931:292. Arck. - Várady-Berey 1937:790. - Pilinyi 1943:251. - Schem. Trans. OFM 1947:74.

Kiss Máté János, OFM (Kaposvár, Somogy vm., 1930-): plébános. - 1948: Kaposváron éretts. Esztergomban a Kapisztrán Szt János Teol. hallg-ja, majd Bpen az Asztalos János Kertészeti Technikumban tanult. 1956-68: Esztergomban a Temesvári Pelbárt Gimn. tanára és pref-a. 1970: Roeblingben (N.J., USA) a Mária mennybemenetele-tp. kp-ja, 1972: New York-ban a Magyarországi Szt István-tp. plnosa. T.E.

Török 1978:170. - Bölöny 1983:244.

új

Kiss Menyhért, havadtői (Nyárádköszvényes, Maros-Torda vm., 1880. márc. 19.-Bp., 1934. okt. 14.): tanár. - Marosvásárhelyen éretts. A jogot Kolozsvárt és Bpen végezte. 1906: Kolozsvárt államtud. dr. Szászrégenben vm. szolgálatban. 1907: Nyárádszeredára szolgabírónak nevezték ki, de helyét nem foglalhatta el. 1910: pénzügyi szakvizsgát tett, s a bp-vidéki pénzügyi igazgatóságnál fogalmazó. 1913. felső keresk. isk. tanár. A háború idején a kórházakban előadott a katonáknak, ezért megkapta a II. o. Vörös-Kereszt érmet. 1917: a VKM III/A. ügyosztályába rendelték. 1918: a forr. idején kitették a min-ból, a Múzeumok és Kvtárak Orsz. Felügyelőségénél talált munkát. 1920: és 1922: a nagyszentmiklósi ker. pártonkívüli nemzgyűl. képviselője. 1926. a bpi VII. ker. áll. keresk. isk. tanára. - Fm: Az arany pók. Elb-ek. Bp., 1905. - Versek. Uo., 1907. - Örök tűz. Versek. Uo., 1913. - Tábortűz. Versek. Uo., 1915. - Boldog emberek. Uo., 1918. - Székely falum. Uo., 1920. - Assisi Szt Ferenc. Uo., 1927. 88

Gulyás XVI:655.

Kiss Pál, nemeskéri (Kissomlyó, Vas vm., 1720 k.-Veszprém, 1797. máj. 6.): nagyprépost. - Budán és Nagyszombatban tanult, 1748. V. 30: a teol. babérkoszorúsa, X. 31: Dunaszerdahelyen kp., 1749. II. 5: Alistálon plnos, 1755. I. 1: átlépett a veszprémi egyhm-be, ahol II. 8: Zalaegerszegen plnos és ker. esp. 1756. IX. 27: veszprémi knk., 1760: nagyprép., utóbb dombói c. apát. 1793: a M. Tud. Társ. tagja. - Zalaegerszegen befedette a nagytp-ot, Veszprémben több mint 25 ezer Ft-ért fölépíttette a nemesi nev. int-nek szánt, de 1778: az elaggott papoknak átengedett házat, mely utóbb a kisszem. épülete lett. 1782: fölépíttette a kapolcsi tp-ot, amelyben nyugszik. Minden vagyonát jótékony célokra hagyta; ford-át és kiadását biztosította a Civitas mystica Dei de vita Virginis Matris Dei c. műnek. 88

Némethy 1894:686. - Strausz 1930:22. (14.) - Pfeiffer 1987:141.

Kiss Pál, nemeskéri (Miszla, Tolna vm., 1799. márc. 10.-Miszla, 1863. okt. 21.): fiumei és tengermelléki kormányzó. - Cs. kir. kamarás, a m. helytartótanács tanácsosa. 1837-1848. IV. 22: lemondásáig a fiumei szabadkikötő és tengermellék kormányzója. Kormányzósága idején készültek a tervek s kezdődtek a munkák a Vukovár-Fiume és a Buda-Fiume vasút, 1847: a nagykikötő és a hullámgát építésére. Neje, Csapó Ida alapította Fiume első óvodáját. 88

Thewrewk 1861:9. - Nagy VI:248; pótköt. 311. - Szinnyei VI:381. - Bölöny 1992:480.

Kiss Pál Elemér, OFM (Székesfehérvár, Fejér vm., 1905. jún. 7.-Székesfehérvár, 1982. nov. 29.): házfőnök. - 1928. VIII. 16: lépett a mariánus rtar-ba. 1929. VIII. 17: egyszerű, 1932. VIII. 18: ünn. fog-at tett, 1933. VI. 25: pappá szent, Pápán hitszónok, a Szent Antal és a Szent Antal Ifjúsága szerk-je, 1934: a nyomda ig-ja. 1939: Felsősegesden betegszabadságon, majd Búcsúszentlászlón hitokt. 1942: a kapuvári rezidencia, 1948: a pestszentlőrinci ház elöljárója, 1950: uo. váci egyhm-sként plnos. Látását elvesztette, sokat fáradt azért, hogy a Szentírás vak-írással is megjelenjen. Utolsó hónapjait a székesfehérvári papi otthonban töltötte. - 1938. IX-1939. V: a pápai Szt Antal képes havi folyóir., 1938. IX. 15-1939. VIII: a Szt Antal Ifjúsága kéthetenkénti ferences gyermeklap fel. szerk-je. r.k.

Schem. SM 1940:66.- Pilinyi 1943:251 - Tóth 1948:127. - Viczián 1995:175. (1626, 1627.) - Diós 1999. I:102. (5480.)

Kiss Péter (Kunszentmárton, Szolnok vm., 1891. jan. 26.-Kunszentmárton, 1975. dec. 8.): plébános. - A gimn-ot Jászberényben, a teol-t Egerben végezte, 1914. VI. 27: pappá szent., Szegeden egyhjogból drált. Tiszaeszláron, 1915: Jászapátin kp., 1920: hittanár és kp. Miskolcon; 1927: lelkész, 1928: esp-plnos Polgáron, 1942: szabolcsi c. prép. 1945: Kunszentmárton I. plnosa, 1959: nyugdíjazták. - Már kispapként a M. Népr. Társaság fölhívására 1912: népkölt. anyagot gyűjtött szülőföldjén. Polgáron 1927: 4 új harangot öntetett, 1928: letelepítette a →Miasszonyunkról nev. Kalocsai Iskolanővéreket. Hozzájárult a polgár-görbeháztelepi tp. építéséhez. Erélyes fellépésével elérte, hogy a Tisza-híd ne Tiszadobon, az Andrássy gr-ok birtokán, hanem Polgáron épüljön fel. - Szerk. 1917. V-1918. XI: a Jászapáti Kath. Egyh. Tudósító, 1924. IX-1925. IX: a Miskolczi Kath. Egyh. Tudósító havilapot. J.L.

Schem. Agr. 1975:108; 1987:155. - Gulyás XVI:667.

Kiss Péter (Eger, Heves m., 1957. aug. 14.-): helytörténész. - Egerben 1971-75: a Szilágyi Erzsébet Gimn-ban tanult, 1978-82: a Ho Si Minh Tanárképző Főisk. lev. tagozatának kvtár-ped. szakos hallg-ja, 1989: okl-et szerzett. - 1975. VIII. 26: Egerben a Megyei Kvtár raktárosa, 1978. I. 1: kvtárosa, 1987: a Vörös Csillag, 1989: az Uránia Mozi üzemvez-je. 1992: az →Egri Főegyházmegyei Levéltár levtárosa. - Cikkei: Agria (1986, 1987, 1988: Gyűjt-ek és múzeumok Egerben 1951-ig 3 r.); Hevesi Honismeret (1986:4. sz. Az egri Érs. Líceum Múz-ának tört-ből, 1945-1950); Műv-tört. Értes. (1987:1-4. sz. A Pyrker-képtár sorsa Egerben a 19-20. sz-ban és Pesten 1848-ig). - M: Őket idézik az egri utcanevek. Eger, 1988. - Arcvonások Eger művelődéstörténetéből 1944-ig. Uo., 1993. s.k.

Kiss Rozália Jusztina, DNAK (Hegyhátszentpéter, Vas vm., 1889. nov. 19.-Piliscsaba, 1973. dec. 22.): szerzetesnő. - Hódmezővásárhelyen 1912. XI. 21: lépett a kongr-ba. Kőszegen 1913. XI. 21: tette az első, 1916. XI. 21: örök fog-át. A házt-ban dolg. 1950. VI. 16., a szétszóratás után hazatért szüleihez, akikkel együtt a határsávból a Hortobágyra deportálták. Utolsó éveit a piliscsabai szoc. otthonban töltötte. r.k.

Kiss Sándor, Piar   →Kis Sándor, Piar

Kiss Sándor (Komádi, Bihar vm., 1900. máj. 12.-Gyula, 1981. jan. 8.): szobrász. - 1925: a bpi. Iparműv. Isk. kisplasztikai szako-ján végzett. A pécsi Zsolnay gyárban dolg. 1928: Derecskén, 1930-61: Gyulán az Iparisk-ban tanított. Jézus Szíve szobra a derecskei plébtp-ban. **

KMML II:397.

Kiss Sándor (Sáros, Nagy-Küküllő vm., 1925. máj. 24.-Zsennye, Zala m., 1999. aug. 6.): szobrász. - 1950: a M. Képzőműv. Főisk-n végzett Ferenczy Béni és Pátzay Pál növ-eként. Bpen élt, majd Zsennyén telepedett le. Egyh. témákkal 1980 u. foglalkozott. - Egyh. művei: B. Gizella, Szt Erzsébet és Szt Margit domborművei, Vatikán, Magyarok Nagyasszonya-kpna, 1981 (lásd: MKL III:283; IV:111.). - Csörötnek, plébtp. oltárának fafaragása Fazakas Péterrel, 1985. - Jó Pásztor faszobor, Hosszúpereszteg, plébtp., 1991. - Szt László emlékmű, bronz, Zanat, 1992. - Jó Pásztor kőszobor, Körmend, 1993. - Szt László oltár, fa, Rum, 1994. - Mindszenty József,  bronz, Vadász Györggyel. Zalaegerszeg, 1995. - Szt István emlékmű, aranyozott bronz és műkő, Vadász Györggyel. Somlóhegy, 1998. **

KMML II:397.

Kiss Szaléz László, OFM (Szeged, Csongrád vm., 1904. júl. 27.-Sopronkőhida, 1946. okt. 20.): hitszónok. - 1920. X. 3: lépett a kapisztránus r-be, 1925. VII. 28: ünn. fog-at tett, 1928. IX. 2: pappá szent. 1944. XI. 18: Gyöngyösön bekapcsolódott a Független Kisgazda- és Polg. Párt munkájába s a Független Ifjúság orsz. választmányának tagja, 1945. III: hozzákezdett a kat. ifj. megszervezéséhez. A →KALOT mintájára létrehozta a Keresztény Demokratikus Ifjúsági Munkaközösséget (KEDIM). A népszerű, kitűnő szónokot többször följelentették. A KEDIM tagjai közül néhányan (bosszút állva az anyjukon, húgukon v. az apjukon esett gyalázaton) 2 szovjet katonát halálosan, 3-at súlyosan megsebesítettek, fegyveresen megtámadták a nagyrédei és a gyöngyössolymosi rendőrbiztosságot. ~ nem sértette meg a gyónási titkot, s nem jelentette fel a fiatalokat. 1946. IV: a pol. rendőrség a KEDIM tagságának nagy részével együtt letartóztatta. Mivel ~ ismeretségi köre széles volt, a pol. rendőrség olyan „összeesküvést” tudott produkálni, amelynek szálai a kisgazdapárti képviselőkhöz, a hatvani ferences rházba és más helyekre is elvezettek. A szovjet fogságból hazatért egykori KEDIM-tagok elmondották, hogy a börtönben egy kályhacsővel véres húsdarabbá vert ~ meggyóntatta és föloldozta a háborgó lelkiismeretű fiatalokat, hiszen a kínzások hatására terhelően vallottak róla. A Szovjet Hadsereg Katonai Törvényszéke 1946. IX: illegális fegyveres szervezkedés irányítása, szovjet katonák meggyilkolására való fölbujtás vádjával halálra ítélte és kivégezték. - M: Mindent az Istenért! Lechner Mária Franciska alapítóanya egyénisége. Gyöngyös, 1943. (3. kiad. 1944) - 1943. IX-1944. VI: a gyöngyösi Magyar Umbria fel. szerk-je és kiadója. B.Ma.

Fehérváry István: Börtönvilág Mo-on 1945-1956. Alpha, USA, 1978. - Mester László, Pók László és Kováts Zoltán (egykori KEDIM-tagok, akik 7 ill. 9 é. szabadságvesztés után térhettek vissza Mo-ra) közlése Balogh Margitnak (Gyöngyös, 1989. X. 14.) - Hetényi Varga 1999:486.

Kiss Szerafin Ferenc, OSB (Kalocsa, Pest vm., 1875. jan 25.-Bp., 1935. szept. 19.): perjel. - 1893. VIII. 1: lépett a r-be, 1898. VI. 29: ünn. fog-at tett, 1899. VII. 2: pappá szent. és lat-m. szakos tanári okl-et szerzett. 1899: Kőszegen, 1903-09: Győrött gimn. tanár, 1903-08: házgondnok is, 1909: Komáromban, 1910: Győrött gimn. tanár, 1914: Kajáron lelkész, 1920-35: lelkész, 1927-35: házgondok, 1933-35: perjel. - M: M. nyelvtan, m. olvasókv. közép- és polg. isk. és felsőbb leányisk. 1. o. számára. Bp., 1910. - Vádak a középisk. ellen. Komárom, 1910. - M. nyelvtan közép- és polg. isk. és felsőbb leányisk. 2. o. sz. Bp., 1911. - M. nyelvtan, m. olvasókv. A középisk. 2. o. sz. Uo., 1911. - Uaz a 3. o. sz. Uo., 1911. - Előkészítő beszélgetés a bérmálás szentségének fölvételéhez. Győr, 1912. - M. olvasókv. a középisk. 3. o. sz. Bp., 1912. - Acsay Ferenc élete. Győr, 1913. (Klny. győri főgimn. értes.) - A katedrakulcs. Bp., 1923. (Zászlónk diákkvtára 70.) - Csongor és Tünde. Írta Vörösmarty Mihály. Bev. és jegyz. ell. 2. kiad. Uo., 1924. (M. Jövő Toldy-kvtára 12.) - A bakonybéli apátság. Összeáll. Pápa, 1925. 88

Barthos-Csetri 1922/23:163. - PN 1987:140. (1070.) - Gulyás XVI:676.

Kiss Terézia Concordia, KN (Nagyberény, Somogy vm., 1892. jan. 1.-Hejce, 1968. jan. 10.): szerzetesnő. - K. Mária Flóra húga. 1914. VI. 20: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uitt 1917. VII. 19: tette. Pécsett dolgozott. - A szétszóratás után 1950 őszétől a hejcei szoc. otthonban élt. r.k.

Kiss Tibor, nemeskiskéri (Bp., 1899. jún. 21.-Bp., 1972. dec. 15.): építész, egyetemi tanár. - 1923: a József Műegy-en végzett, 1929: drált. 1934: áll. ösztöndíjasként Belgiumban, Holl-ban, Fro-ban járt tanulmányúton. 1940: pályadíjnyertes terve alapján Hidassi Lajossal a pannonhalmi bencés gimn. építését bízták rá. 1947-57: a Bpi Műszaki Egy. középülettervezési tanszékvez. tanára, 1949: a Magasépítési Tud. Egyes. aleln. Károlyi Antallal 1951: a Vígszínház újjáépítési munkáinak vez-je. 1962: az I. Attila út 18-22. OTP-lakóház, a Vágóhíd u. tornacsarnok, a bpi Kertészeti Kutatóint. építője. - M: Kertépítészet. Bp., 1935. - A Szigetvidék és Ormánság népének építészete. Uo., 1938. - A bérházépítés tört. Dissz. Uo., 1939. - 1939. é. építészeti tanulmányút a visszacsatolt Felvidéken. Lux Gézával. Uo., 1939. (Klny. Technika) - Az eu. kertművészet rövidre fogott tört. Uo., 1940. (Klny. Technika) - Népgyógyfürdők építése vidéki gyógyforrásaink kihasználására. Uo., 1940. (Klny. Hidrológiai Közl.) - A kertépítés tört. Uo., 1942. (Mérnöki Továbbképző Int. kiadv. V:7.) (2. kiad. 1955) - A m. falu épületeinek stílusa. Uo., 1944. - Falusi lakóházak. Tervgyűjt. Összeáll. és szövege. Uo., 1948. (M. műv. tankv-ei 2.) - Középületek tervezése. 1. f. 2. r. Összeáll. többekkel. 2. kiad. Uo., 1950. - A tervezésokt. pedagógiája a gyakorlat tükrében. Uo., 1957. (Klny. Építőipari és Közlekedési Műsz. Egy. tud. ülésszakának előad. 1955) T.E.

Műegy. névjegyzék 1929:10. - ML 1966. II:644. - MÉL III:401.

Kiss Ulrich, SJ (Berlin, No., 1945. febr. 19.-): szerzetes. - Gyermekkorát Mo-on töltötte. A Lőveni Kat. Egy-en közgazd-tant tanult, az NSZK-ban, Fro-ban, Kanadában élt, 1988. IV. 17: itt lépett be a r-be. Teol. tanulm-ait Rómában végezte. 1995. IV. 29: szent. pappá. 1996: hazatért, a Szent Ignác Koll. ig-ja, a Faludi Akad. h. ig-ja. 2001-: a PPKE, 2003-: az óbudai Zsigmond Kir. Főisk. tanára. 2004-: a M. Kat. Rádió Pár-beszéd c. jezsuita műsorának szerk-je. - M: A Kastli Alumni Közösség 1972-73. é. címnaptára. Szerk. Kastl, 1973. - New Age és a sátánizmus. Bp., 1992. - Igaz-e, hogy... a fény Keletről jön? Hinduizmus és buddhizmus. Újvidék-Róma, 1994. (Hitvédelmi füzetek 5.) - Igaz-e, hogy... beléptünk a Vízöntő-korba? A New Age ideológiája. „lelkisége” és útvesztői. Szentmártoni Mihállyal. Szeged-Róma, 1995. (Uaz 12.) - Igaz-e, hogy... a halottakkal érintkezhetünk? Uo., 1995. (Uaz 14.) - AMDG. Szerk. Bp., 2001. (2. kiad. 2004) - Szabó Ferenc SJ-vel 1994-: szerk. a Hitvédelmi füzetek világnézeti sorozatot. r.k.-**

Nagy 2000:525.

Kiss Zsófia, SJC (Zsámbék, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1871. jan. 20.-Mezőkövesd, 1952. ápr. 6.): szerzetesnő. - Zsámbékon óvónőképzőt végzett. 1930. I. 4: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1934. III. 25: Kálozon, örök esküjét 1944. I. 1: Monokon tette. - 1930: Kálozon, 1942: Monokon, 1949: Mezőkövesden óvónő. A szétszóratás, 1950 u. uo. nyugdíjas. r.k.