🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Haas
következő 🡲

Haas Mihály (Pinkafő, Vas vm., 1810. ápr. 8.-Pest, 1866. márc. 27.): megyéspüspök. - A gimn-ot Szombathelyen, Pécsett és Bécsben, a fil-t Pesten végezte. 1831: mint pécsi egyhm-s kispap a Pázmáneum növ-e lett. 1834. VIII. 6: pappá szent. Ozorán, Pincehelyen, Dunaföldváron és Pécsett kp. A pesti egy-en drált, 1837: a ppi líceum tört., 1843: dogmatika tanára, 1846. IV. 27: Pécs város plnosa, 1847. V. 1: sümegi c. prép., 1853: a pesti isk. ker. tanácsosa. A Habsburg közokt. pol. melletti elkötelezettségében hozzáértéssel törekedett a tanügy korszerűsítésére, újjászervezte a tanítóképzést, póttanf-ok szervezése révén elősegítette a tanítók továbbképzését. 1858. IV. 18: kinev., IX. 27: megerősített szatmári mpp. Esztergomban 1859. II. 13: pp-ké szent. Mivel a ném. műveltség híve és terjesztője volt, elvesztette népszerűségét. - Fm: Baranya földr., statisticai és tört. tekintetben. Pécs, 1845. - Gedenkbuch der k. freien Stadt Fünfkirchen. Pécs, 1852. - Szeretet adománya. A kat. legényegylet tagjainak olvasmányul. Pest, 1857. (ném-ül: Gabe d. Liebe. Uo., 1857) - Utóda a szatmári széken 1866. IX. 19: Bíró László. M.I.

Gams 1873:381. (6.) - Szinnyei IV:206. - Vas vm. 1898:341. - Pallas VIII:480. (†Szatmár, márc. 17!) - Schem. Szat. 1904:42. Arck. - Szatmár vm. 1908:118. - Révai IX:250. (†márc. 17!) - MÉL I:652. - Ritzler-Sefrin VIII:532.