🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Beke
következő 🡲

Beke Antal, baróthi (Barót, Háromszék, 1838. jan. 19.-Gyulafehérvár, 1913. máj. 19.): történetíró, kanonok. - A fil-t és teol-t a Pázmáneumban végezte. 1859: Brassóban kp., Törcsváron 1860. VI: pappá szent., a gyulafehérvári ppi liceumban tanulm. felügy., az egyhjog és -tört. tanára, majd a papnev. int. ig-ja, 1868-72: a Batthyány kvtár őre. 1872. V. 1: knk., Fogarasy Mihály pp. titkára, az erdélyi ppi sztszék jegyzője és ülnöke. - M: Egyh. beszéd Szt István ünnepén. Károlyfehérvár, 1866. - Erdélyegyhm. papnövelde tört. vázlata Uo., 1870. - Legjobb és legállandóbb a papi hivatal. Uo., 1870. - Index Manuscriptorum bibliothecae Batthyanyianae dioecesis Transsylvaniensis. Uo., 1871. - Irányeszmék a felekezeti és közös isk-k ügyében. Uo., 1871. - Proverbia et axiomata. Uo., 1871.(M-ul is). - A nagy-szebeni kir. kat. Teréz-árvaház alapítmányainak érvényessége és kat. jellege. Uo., 1872. - Elméleti és gyakorlati egyh. irálytan. Uo., 1872. - Pázmány Péter, Lippay és Esterházy levelezése Rákóczy Györggyel. Bp., 1882. - Kimutatás a gyulafehérvári kápt. levtára átadásáról. Uo., 1884. - Eszterházi Miklós némely levelei. Uo., 1885. - I. Rákóczy György és a porta. 2. köt. S.a.r. Barabás Sámuellel. Uo., 1888. - Az erdélyi egyhm. képe a 14. sz. elején. (Az 1332-1337. é. p. tizedjegyzék világánál) Esztergom, 1894. (Klny. M. Sion) - Az erdélyi kápt. levtára Gyulafehérvárt. 1-3. füz. Bp., 1896. - A kolozsmonostori konvent levtára. Uo., 1897. - Énekgyakorlatok... Uo., 1898. - B. A. szegyh. knk. nyílt levele a gyulafehérvári Batthyány kvtár kz-ai ügyében a M. Kv-szle szerk-ségéhez. Gyulafehérvár, 1902. (Klny. Közművelődés) - Időrendi adatok az Üdvözítőről. Bp., 1907. 88

M. Sion 1890:467. - Szinnyei I:759. - Pallas III:2, XVII:155. - Egyh. Közl. 1913:20. sz. - Közművelődés (Gyulafehérvár) 1913:19. sz. - Gulyás II:874. - MÉL I:158.

Beke György (Uzon, Háromszék m., 1927. aug. 3.-): író, újságíró, műfordító. - Uzonban és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Koll-ban tanult, 1946: éretts. A kolozsvári Bolyai Tudegy-en m. nyelv és irod. szakos tanári okl-et szerzett. Már diákként írogatott a brassói ill. sepsiszentgyörgyi Népi Egységbe. 1948-53: a bukaresti Romániai Magyar Szó, 1953-74: az Előre pol. napilap b. munk. 1974-87: nyugdíjazásáig A Hét társad. és művelődési hetilap kolozsvári szerk. 1989. XII: Bpen telepedett le, ahol különböző folyóiratok és lapok, köztük az Új Ember rendszeres munk. 1990-től az Erdélyi Szövetség elnöke. - M: Akasztott ember kötele. Elb. Bukarest, 1949. - Tizenöt esztendő. Szociográfia. Uo., 1960. - Europolisz. Reg. Írta Jean Bart. Ford. Uo., 1962. (4. kiad. Kolozsvár, 1975.) - Egy zsák korpa. Színmű. Vajda Bélával. Marosvásárhely, 1963. - Diótörés. Riportok. Bukarest, 1964. - Hullámgyűrű. Kisreg. Uo., 1965. - Gólyaláb. Elb. Uo., 1966. - A kő bölcsessége a keménység. Aforizmák. Vál., ford. Uo., 1967. - Vándorvillám. Kisreg. Uo., 1967. - Az utolsó Bethlen. Riportok. Uo., 1968. - Bűnben társtalanul. Reg. Uo., 1969. - Orbán Balázs nyomdokain. Riportok. Fodor Sándorral és Mikó Imrével. Uo., 1969. - Szerelemcsütörtök. Elb. Uo., 1970. - Sirató. Reg. Írta Zakaria Stancu. Uo., 1970. - Kagylók tengerzúgással. Aforizmák. Vál. és ford. Uo., 1971. - Életem és emlékeim. Írta Koós Ferenc. Közreadta, bev. és jegyz. Uo., 1971. - Magunk keresése. Riportok, esszék. Uo., 1972. - Tolmács nélkül. Interjúk. Uo., 1972. - Bővízű patakok mentén. Interjúk. Farkas Árpáddal, Fodor Sándorral és Kovács Györggyel. Uo., 1972. - Pál vitéz. Képreg. Rajz Deák Ferenc. Uo., 1972. - Fara interpret. Bucuresti, 1972. - Csonkahét. Reg. Írta Petre Salcundeanu. Ford. Bukarest, 1974. - Az első fájdalom. Karcolatok. Írta Emil Girleanu. Ford. Uo., 1974. - Csőposta. Riportok. Kenéz Ferenccel és Marosi Barnával. Uo., 1974. - Feketeügy. Riportok. Uo., 1974. - Éjszakai biciklisták. Reg. Kolozsvár, 1975. (Furkó Zoltán: Ingázók c. rádiójátékká földolgozta. Bp., 1980.) - Szilágysági hepehupa. Szociográfia. Bukarest, 1975. - Veress Sándor tolla és körzője. Életrajz. Uo., 1976. - Emberarcok. Riportok. Cseke Péterrel és Marosi Barnával. Uo., 1976. - Istók Péter három napja. Reg. Uo., 1977. - Vizek törvénye. Riportok. Kolozsvár, 1977. - Utazásom leírása. Útirajz. Írta Dinicu Golescu. Ford., előszó. Bukarest, 1977. - Vállald önmagad. Uo., 1978. - Nyomjelző rokonság. Szociográfia. Uo., 1978. - Meghívó nélkül. Riportkv. Erdélyből. Bp., 1979. - Kapu zárul, kapu tárul. Reg. Írta Ion Brad. Ford. Bukarest, 1979. - Búvópatakok. Szociográfia. Uo., 1980. - Fölöttük a havasok. Reg. Kolozsvár.1980. - A Haynal-ház kapuja. Reg. Bukarest, 1981. - Boltívek teherbírása. Szociográfia. Uo, 1983. - Máktörő. Karcolatok. Kolozsvár, 1983. - Rókavadászat. Reg. Írta Dinu Sararu. Ford., utószó. Bukarest, 1983. - Itt egymásra találnak az emberek. Szociográfia. Uo., 1984. - Arccal az életnek. Reg. Kolozsvár, 1987. - Csángó passió. Szociográfia. Bp., 1988. - Régi erdélyi skólák. Művelődéstört. riportok. Uo., 1989. - M. gondok Erdélyben. Szociográfia. Uo., 1990. - Világos árnyékában. Reg. Uo., 1991. - Álnevei: Bárdócz Gergely, B.Gy. (M. kat. lex.), Faragó György. ????

RMIL I:189. - Tiszatáj 1992:6. sz. (Szekér E.: B. Gy. erdélyi gondjai)

Beke Ince Kristóf, bekeházi (Torony, Vas vm., 1785. márc. 2.-Veszprém, 1862. okt. 2.): pap, pedagógiai író. - 1809: pappá szent. 1813: Siófokon, 1823: Peremartonban plnos, 1827: a veszprémi árvaház ig-ja, 1835: a ppi tanítóképző tanf. tanára. 1842: vörösberényi plnos. - Ima- és énekeskv-ek szerzője, kat. szellemű kézikv-eket írt a tanítók s a tanítóképzők növ-ei számára, melyekben összefoglalta a nevelési-okt. elmélet és a népisk. tantárgyak módszertanának anyagát. 1845: nev-lélektani műve elnyerte az MTA díját. A hazai szakirod-ban először írt lélektani szempontból arról, hogy az okt. folyamatában fontos szerepe van a gyermek érdeklődésének és érzelmeinek, s a tanítónak ügyelnie kell a tanulók legkedvezőbb terhelésére. - Fm: Kézikv. a m. falusi oskolamesterek számára. Buda, 1828. - A nev. ügyében, különösen a köznépre nézve. Uo., 1833. - Lehet-e a vegyes házasságoktól a beszentelést törvényesen megtagadni, vagy reversalist elfogadni. (Alapi Ignác álnéven). Uo., 1840. - Kalászok a religio, egyh. és tud-ok mezejéről. Pest, 1840. - A lélektud. viszonya a nev-hez. Uo., 1845. M.I.

Szinnyei II:761. - Sipos Istvánné: Egy pszichológiai pályatétel Mo-on a XIX. sz. első felében. Bp., 1968.

Beke Pál (*Munkács, Bereg vm., 1609. jan. 2.): misszionárius. - 1630. X. 24: lépett a jezsuita r-be, Leobenben novíc. 1632-34: a gráci egy-en fil-t tanult. 1635: Nagyszombatban, 1636: Homonnán tanított. 1637-40: Grácban teol. tanult. 1642-50: Kolozsmonostoron az erdélyi jezsuita missz. hitszónoka. 1644. VI. 21: Moldvába ment, megfordult Bákóban, Kotnáron, Jászvásárt, sőt a tatárországi Csöbörcsökben is. 1644 végén jelentéstételre Bécsbe utazott, majd visszatért Kolozsmonostorra. 1645 nyarán ismét Moldvába ment, →Bandinus érs. kísérőjeként és tolmácsaként bejárta a moldvai településeket. Jászvásárt gimn-ot és koll-ot alapított, s magyarul misézett. Emiatt szembekerült a moldvai missz. főnökével, s később Bandinussal is megromlott a kapcsolata. Ennek halála után ellentétei kiéleződtek a missz. elöljáróival, de Vasile Lupu moldvai vajda a pártját fogta. 1651: visszatért Bécsbe, 1652: Ungvárott, 1653: Nagyszombatban hitszónok. 1654. VII. 21: elbocsátották a r-ből. Ku.P.

Mikecs 1941:206. - Cat. SJ Au. II:546. - Domokos 1987:384. - Benda 1989.

Beke Péter, Beke fia Péter, Becke (†1349): megyéspüspök. - Nem eldöntött, hogy az almamelléki v. a velikei család sarja-e. Vsz. itáliai egy-en végzett magister. Károly Róbert kancelláriájának titkára, a kir. kpna főn-e, 1333-36: bácsi prép., 1333: a kir. kísérője Nápolyba. A MA-ban Beke fia Péter néven 1336. X. 17-1249: szerémi mpp., 1333-1342. XII. 19: titkos kancellár is. 1341: testvéreinek kir. adományként Bács vm. birtokot szerzett. - Utóda a titkos kancellárságban 1343: László csázmai prép., a szerémi széken 1349. XII. 1: Tamás, Benedek fia OESA. T.E.

Rupp III:16. (s.v. Beke Péter 1333-38: bácsi prép.) - Horváth II:214. - Gams 1873:378. (1338-49: pp., de †1347) - Schem. B-D-S. 1900:13. (20.) - Eubel I:454. (s.v. Petrus Becke, 1338: pp.) - Vinkler 1935:43. (s.v. Beke Péter, 1333-36: bácsi prép.) - Gašić 1944:53. (21.)


Beke Anna Mária SZLT (Székesfehérvár, Fejér vm., 1895. máj. 20.–Bakonybél, 1981. dec. 21.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1918. júl. 19: Bp-en lépett a r-be. –1950 u. Gyulán a József A. szantórioumban ápolónő. 1980: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Beke Etelka M. Florentia SZINT (Piliscsaba, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1892. jan. 30.–Veszprém, 1978. dec. 15.): szerzetesnő. – 1911. szept. 3: Szatmárnémetiben lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1914. júl. 19: uitt tette. A zárda házt-ban dolg., ruhatáros volt. – 1950 u. Veszprémbe egy családhoz költözött. r.k.

Beke Terézia Márta, ZND (1907.–Zalaegerszeg, 1946. aug. 30.): apáca. – Törökbálinton 1927. XII. 20: lépett az →ágostonos kanonisszák r-jébe. 1929. III. 25: első fog-át uo., 1932. II. 25: örök fog-át Zalaegerszegen tette. 1927: Törökbálinton a ház körül dolg., 1929: Zalaegerszegen az isk-ban takarítónő. r.k.