🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kaposy
következő 🡲

Kaposy (1881-ig Klein, 1919-ig Kaposi) József (Zalaapáti, Zala vm., 1863. febr. 25.-Bp., 1922. nov. 8.): író. - 1878: Bpen éretts., papnövendékként Esztergomban bölcs-et, a Pázmáneumban teol-t végzett. 1884: gr. Károlyi Mihály és Erzsébet tanítója Bad Gasteinben, 1884: Bpen hitokt. 1885. X. 20: pappá szent. 1887-ig a Károlyi családnál nev., 1890. IX: a M. Szle szerk-je, 1895: a SZIT Tud. és Irod. O. r. tagja, 1898-1906: a SZIT ig-ja, 1904: pápai titkos kamarás. 1906: összes tisztségéről lemondott, kilépett az Egyh-ból, megnősült. Azután az irod-ból élt, élete vége felé a bpi Egy. Kvtár alkalmazottja. Halálos ágyán visszatért az Egyh-ba. - M: Graziella. Írta Lamartine. Ford. Bp., 1885. (M. Könyvesház 131-134.) - Dante és a Biblia. Uo., 1891. - Múlt és jelen. Rajzok és elb-ek. Klinda Teofillel. Uo., 1897. - Dante és Mo. Uo., 1909. - Dante ismeretének első nyomai hazánkban és a mo-i Dante kódexek. Uo., 1909. - Dante első m. fordítói. Uo., 1910. (Klny. ItK) - Dante a m. művészetben. Uo., 1910. - Mo. és Dante születésének hatszázados évford-ja. Kolozsvár, 1910. - Dante Mo-on. Bp., 1911. - Assisi Szt Ferenc virágoskertje. Ford., bev. és jegyz. Uo., 1913. (új díszkiad. Uo., 1921; új kiad. 1943) - Dante életrajza. Írta Giovanni Boccaccio. Ford., bev., jegyz. Gyoma, 1921. (Monumenta Literarum I:4.) - 1891. I. 4-1905. XII. 28: a Magyar Szemle szerk-je és kiadója; 1894-1906: a Szent István Társulat Ifjúsági Iratai sorozat szerk-je. 1902-05: az Egyházi Közlöny szerk. biz. tagja. - Álnevei és betűjegyei a M. Szlében: A. B. (1905); Constantinus (1892); Cosinus (1892/93); Delta (1891); -f (1898); -i (1892); K. (1891); (k) (1905); K-i (1890); Tankréd (1892/93); A Célban: Exorcista (1912); Palóc Regő (1919). 88

Szinnyei V:973. - A Magyar Szemle emlékalbuma 1888-1898. Kiad. Kaczvinszky Lajos. Uo., 1895:147. (Arck. és aláírása) - Gulyás 1956:576. - Krúdy Gyula: Régi pesti históriák. Bp., 1967. - Vigília 1969:303. (Sinkó Ferenc: A M. Szle) - Gulyás XVI:190. - Viczián 1995:94, 175. (268, 1165.)