Magyar Katolikus Lexikon > C > Csete


Csete Antal, györgyfalvi (Igal, Somogy vm., 1804. febr. 9.-Pest, 1872. jún. 2.): kanonok. - A fil-t 1821: Pesten, a teol-t 1823: Veszprémben, 1824-28: a Pázmáneum növ-eként Bécsben hallgatta. 1828. VIII. 18: pappá szent. 1831: ppi szertartó, 1836: titkár. 1841: Attala, 1852: Veszprém plnosa, knk. 1854: liceumi alig. , szentlászlómonostori (lullyai) c. prép. 1859: tanfelügy., 1866: hántai prép. - Egyhtört. cikkei:  M. Sion (1863-67) - M: Gizella kirné sírjáról. Esztergom, 1862. 88

Szinnyei II:341. - Pfeiffer 1987:86.

Csete István, Vízkeleti Zsigmond, SJ (Selye, Nyitra vm., 1648. dec. 25.-Sopron, 1718. márc. 18.): hitszónok. - 1667. X. 12: Trencsénben lépett a r-be. Kassán tanított, 1681: Bécsben sztelték pappá, majd Apafi fejedsége idején Erdélybe ment. Utolsó fogadalmát 1685. VI. 24: Kolozsvárt tette le. Világi papként 19 évig Vízkeleti Zsigmond álnéven tevékenykedett. Híres szónok volt, magyar Cicerónak nevezték. Gyulafehérvárt az ogy-re összegyűlt uraknak is prédikált. A Báthory István alapította kolozsvári főisk-t Apor István segítségével fölvirágoztatta. A Rákóczi-szabharc idején h. tartfőn. volt. 1701: Nagyszombatban, 1702: a győri szegyh-ban, 1706: újra Nagyszombatban hitszónok, 1710-től haláláig a soproni nemesi konviktus ig-ja. Beszédeit lat. és m. nyelven mondta. - Fm: Duodecim Stephani Heroes Ungariae. Nagyszombat, 1681. (Névtelenül) - Szt István kir. testamentomáról. Egyh. beszédek. H.n., 1698. - Reverendi P. S. Csete SJ per Hungariam et Transylvaniam habiti ad populum sermones sacri. Kiad. Gyalogi János SJ. 1-2. köt. Kolozsvár, 1750-51. H.J.

Szinnyei II:341. - A kolozsvári gimn. értes. 1902:17. (Erdélyi: ~ 1648-1718) - Mihalovics E.: A kat. prédikáció tört. Mo-on. 1-2. köt. Bp., 1900-1901. - Velics III:72.