🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Haynald
következő 🡲

Haynald Lajos (Szécsény, Nógrád vm., 1816. okt. 3.-Kalocsa, 1891. júl. 4.): érsek, bíboros. - A gimn-ot Vácott, Pesten és Esztergomban végezte. 1831: Nagyszombatban fil-t tanult, 1833: a Pázmáneum növ-e lett. 1839. X. 15: esztergomi egyhm-s pappá szent. Az Augustineumban tanult tovább, 1841: teol. dr. Pest-Lipótvárosban és Budavárban kp. 1842. VIII. 11: az esztergomi presbiterium dogmatika tanára. 1846. V: Kopácsi József prím. titkára, 1848 elején irodaig. 1849. IV. 14: a függetlenségi nyilatkozatot az esztergomi egyhm-ben nem hirdette ki, ezért VI. 18: lemondatták, s visszavonult Szécsénybe. A szabharc leveretése után újra irodaig., 1851. IX. 15: hebroni cpp., Kováts Miklós erdélyi mpp. spp-e utódlási joggal, 1852. VIII. 15: Scitovszky János pp-ké szent. Pozsonyban. X. 15: erdélyi mpp. 1853. VIII. 6: a kir. 5 é. egri olvasóknk-ká nevezte ki, 1854. I. 24: v.b.t.t., 1861. III. 24: az erdélyi kir. kormányszék tanácsosa. Többször bejárta az egyhm-t, különösen az egyh. fegyelem s a népisk-k színvonalának emelésén fáradozott, 10 é. alatt kb. 300.000 Ft-nyi alapítványt tett. Mo. és Erdély unióját sürgette. 1861. X. 3: a gyulafehérvári gyűlésen a bécsi kormány újabb alkotmánysértései ellen tiltakozott. 1862. IV. 14: a kormány kötelező hűségére figyelmeztette, 1863. VII: az erdélyi ogy. választásakor nem támogatta a kormányt, az erdélyi ppségről 1863. XII: lemondatták. XII. 31: száműzetésbe indult, IX. Pius 1864. IX. 24: karthagói c. érs-nek nevezte ki, s Rómába hívta a rendkívüli ügyek kongr-jába. 1867. IV. 5: mint kalocsai érs. tért haza, V. 15: erősítették meg, VII. 4: iktatták be. Az egyhm-t az előző 10 helyett 16 alesp. ker-re osztotta föl a szegyh., bácsi és tiszai főesp-ek felügyelete alatt. Szakmáron, Homokmégyen, Bácstóvároson, Uszódon, Csurogon és Verbászon pléb-t szervezett. 1868, 1871, 1872: és 1878: papságával értekezletet tartott. Rendezte a papi nyugdíjügyet, az egyhm-t 4 tanker-re osztva megszervezte az egyhm. fő- és altanfelügyelőségeit. Fölépíttette a tanítóképzőt, Kalocsán, Bácsban, Zomborban árvaházat létesített. 1876: a →Angster Józseffel 45 változatú orgonát építtetett a kalocsai szegyh-ban, melynek 1853 sípját az I. vh. idején elkobozták és beolvasztották. 1879: kisszem-ot létesített, 1882: keresztülvitte a Kalocsa-Kiskőrös szárnyvasút építését. 1868. III. 17: a MTA ig-ja, III. 18: tb. tagja. 1871: részt vett az I. Vat. Zsin-on. 1879. V. 12: bíb. 1870: 12.000 Ft-os alapítványával lehetővé tette, hogy a M. Nemz. Múz. növénygyűjt-e önálló osztály legyen. Saját növénygyűjt-ét kvtárával együtt a M. Nemz. Múz-nak ajándékozta. Számos növény és a Haynaldia nemzetség viseli nevét. - Szembeszállt a darvinizmussal, harcolt a polg. házassági törv. ellen. Alapítványai és adományai felülmúlták a 4 millió Ft-ot. - Írásai a Religio, Nevelés és Jelenkor c. lapokban, 1877: a Földrajzi Közleményekben, 1881: a Magyar Növénytani Lapokban. 1847: a freiburgi Kirchenlexikon összes m. vonatkozású cikkének szerzője. - Fm: Felsőházi beszédek az erdélyi únió tárgyában. Pest, 1861. - A szentírási mézgák és gyanták termőnövényei. Bp., 1880. - Castania Vesca. Kalocsa, 1881. - Litterae autheticae exhibentes origines scholarum Hungariae. 1-3. köt. Uo., 1882. - Utóda Erdélyben 1864. XI. 25: Fogarassy Mihály, Kalocsán 1891. X. 27: Császka György. 88

Gams 1873:382. (1852. X. 15-1864. IX. 22: erdélyi pp.), 372. (1867. V. 17: kalocsai érs.) - M. Sion 1886:113. - Ogy. alm. 1887:16; 1888:16. - Kőhalmi–Klimstein József: Vázlatok ~ bíb-érs. életéből. 1816-1889. Pozsony, 1889. - Zelliger 1893:164. - Szinnyei IV:548. - Pallas VIII:778. - Esztergom vm. 1908:140. - Nógrád vm. 1911:271. Arck. - Szittyay Dénes: ~ kalocsai bíb-érs. élete. Kalocsa, 1915. (Klny. Érs. Főgimn. Értes.) - Vorbuchner 1925:95. - Winkler 1926:45; 1929:135. - Temesváry 1932:33. (1852. IX. 9-1864: erdélyi pp.) - KL II:260. - MÉL I:688. - MTA tagjai 1975:103. - Gulyás XII:883. - H. bíboros emlékezete. Kalocsán elhangzott előadások. Kalocsa, 1991. - Magyar Egyhtört. Vázlatok. 1995/3-4:97. (Lakatos Andor: ~ közéleti és pol. tevékenysége) - Jakubinyi 2004:31.