🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hanuy
következő 🡲

Hanuy Ferenc (Pécs, Baranya vm., 1867. márc. 9.-Pécs, 1953. máj. 1.): egyetemi tanár, kanonok. - A középisk-t a pécsi ciszt. gimn-ban, a teol-t a pécsi szem-ban és 1886: a Pázmáneum növ-eként végezte, 1890: Bécsben pappá szent. Kp., 1891: ppi szertartó, 1898: az egyhjog és egyhtört. tanára a pécsi szem-ban, 1906: a bpi egy. hittud. karán az egyhtört., 1908: az egyhjog ny. r. tanára. 1910/11: és 1915/16: a hittud. kar dékánja, 1920/21: a tudegy. rektora. 1923: pécsi knk. és a szem. kormányzója, ekkor lemondott egy. tanári állásáról. 1911: gyerőmonostori c. apát, 1927: p. prel., 1940: ap. protonot. - 1915: a SZIA alapító tagja. - M: Kat. egy. Pécsett. Pécs, 1903. (Klny. Pécsi Ppi Int. Értes. 1902/03) - A keresztség kiszolgáltatása az egyhjog és a m. közjog szempontjából. Uo., 1903. - A vegyes házasságokra vonatkozó tételes jog és gyakorlati eljárás. Uo., 1904. - A vegyes házasságok jogtört-e, kül. tek. Mo-ra. Uo., 1904. - A p. szuverénsége jogi szempontból. Uo., 1905. - A vallásváltoztatás az egyhjog és a m. államjog szerint. Uo., 1905. - A parthogenesis első nyomai az ősker. írók műveiben. Bp., 1907. - Pázmány Péter összegyűjt. levelei. S.a.r. 1-2. köt. Uo., 1910-11. - A jegyesség és házasságkötési forma kifejlődése a Ne temere dekrétumig. Uo., 1912. - 70 é. küzdelem az autonómiáért. Uo., 1918. - A kat. autonómia főbb problémái. Uo., 1918. - A p. szuverénsége. Rektori székfoglaló. Uo., 1920. - A közületek jogállása és az egy-ek. Ünnepi beszéd. Uo., 1921. - Álapostoli kánongyűjtemények az első 3 sz-ból. Uo., 1922. - Szerk. 1900. VIII-1902. X: a Pécsi Közlönyt, 1913. I. 4-1914. XII: a Religiót. T.E.

MTA tagajánl. 1912:18. - KL II:255. - Kalotai 1933:383. - Ki kicsoda? 1936. - Ker. m. közél. alm. I:362. - Schem. Qu. 1917:34; 1943:161. - Cat. Qu. 1948:28. - Gulyás XII:568. - Diós 1995.