🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Berkes
következő 🡲

Berkes András (Pásztó, Heves vm., 1666.- Vác, 1729. márc. 29.): fölszentelt püspök. - 1689-től Hatvan vidékének térítője. 1700 elején váci plnos, az egyhm. helyreállításában a pp. egyik fő munk. 1700-29: váci nagyprép. 1702: Pest és Nógrád vm. 13 pléb-ján canonica visitatiót tartott. Amikor Dvornikovich pp. a kurucok elől elmenekült Vácról, ~t nevezte ki helyn-évé. ~ csatlakozott a fejed-hez, részt vett 1705: a szécsényi, és 1707: az ónodi ogy-en, ahol 13 vm. nevében fölszólalt a rézpénz forgalomba hozatala ellen. Jóllehet elhagyta Ónodot, még mielőtt kimondták volna a trónfosztást, Keresztély Ágost érs. 1709. XII. 18: nagyprép. méltóságától megfosztotta, de ennek végrehajtására nem került sor. 1712: a hétszemélyes tábla bírája; canonica visitatiót tartott. Ennek tapasztalatai alapján különösen fontosnak tartotta a papnev-t. Nagy része volt a piar. r. váci letelepítésében. Rájuk bízta a pléb. vezetését, s annak jövedelméről javukra lemondott. Althann M. Frigyes pp. 1720. I. 4: ált. helynökké nev. ki. 1721. V. 28: herakleai c. pp., VI. 21: pp-ké szent., váci spp. 1727: megkapta az újonnan javadalmazott hatvani prépságot, melynek c-ét 1703-tól viselte. Vagyonát az egyh-ra és jótékony célokra hagyta. T.E.

Schem. Vac. 1910:13. (1.) - Chobot I:60; II:46. - Ritzler-Sefrin V:218.

Berkes (1930-ig Varanics) József, Kalazanci Szt Józsefről nev., Piar (Tóváros, Komárom vm., 1895. szept. 3.-Tata, 1946. jún. 1.): tanár. - 1913. VIII. 27: lépett a r-be, 1918. XII. 8: ünn. fogadalnmat tett, 1920. VII. 4: pappá szent. Temesváron tanított, ahol 1919-20: a Délvidék munk. Az 1920-as évektől a veszprémi, tatai, sátoraljaújhelyi r. gimn. tanára. Cserkészetet népszerűsítő cikkeket írt a helyi lapokba. Tanulm-ai az isk. értes-ben, 1924: M. cserkészek Dániában; 1928: Balkán orsz-ain keresztül; 1937: A szülői kötelességek gyermekeik nevelésében és az isk. - M: Az elszakított m-ság közoktatásügye. Többekkel. Bp., 1927. M.I.

Gulyás III:46.

Berkes Pál (Felsőkocskóc, Trencsén vm., 1875. dec. 31.-1942?): plébános. - Tanulm-ait Zsolnán, Esztergomban és a Pázmáneumban végezte. 1899. VII. 15: pappá szent. Konyhán kp., 1900: hitokt. Modorban, 1902: Selmecbányán. 1905: Ottóvölgyben plnos. 1928: a Szlovenszkói Kat. Tanács tanügyi referense. 1933: p. kamarás. - M: Isten igéje. H.n., 1901. - Dokazy cirk. vlastnického prava na katol. skoly. H.n., 1925. - Skolská autonomia na Slovensku. Nagyszombat, 1928. - Skolská otázka na Slovensku. Uo., 1929. K.G.

Gulyás III:46. - Schem. Tyrn. 1933:256.

Berkes Zoltán (Bp., 1908. jún. 9.-): meteorológus. - A bpi Vörösmarty Főreálisk-ban tanult, majd a bpi egy-en mat-fiz. szakon 1932: középisk. tanári okl-et szerzett, 1934. VII: dr-rá avatták. Az Orsz. Meteorológiai és Földmágnesességi Int-ben gyakornokként 1934-37: belföldi kutató ösztöndíjat kapott, majd adjunktus és az éghajlatkutató o. főnökh-e; itt nyugdíjazásáig (1968) dolgozott. 1953: a földr. tud-ok kandidátusa, 1964: az ELTE c. docense, melynek meteorológiai tanszékén 1972-ig tartott előadásokat. A SZIA 1947: tagjává választotta, munkájában 1951-ig vett részt. - Kb. 240 éghajlattani, időjárástani, légkörfizikai, mat. és fénytani tanulm-a, cikke jelent meg, főként Az Időjárás c. szaklapban. Munk. volt az Új Idők lex-nak - Fm: Barométer összehasonlítások a bpi törzsműszer és külföldi fő műszerek között (1906-1936). Réthly Antallal. Bp., 1937. - A délibáb. Uo., 1939. (Klny. Időjárás) - A légnyomás eloszlása Mo-on 1901-30. Uo., 1942. - A légnyomás változásai Mo-on. Uo., 1944. - Időjárás - éghajlat és a mezőgazd. Kis meteorológia gazdák számára. Uo., 1948. - Éghajlatváltozás éghajlatingadozás. S.a.r. Kakas József. Uo., 1953. - Az időjárás előrejelzés hidrológiai feladata és lehetőségei. Uo., 1954. - Nordlichtbeobachtungen in Ungarn (1523-1960). Réthly Antallal. Uo., 1963. - Távprognosztika. Az időjárás előrejelzése hosszabb tartamra. Uo., 1974. - Réthly Antal emlékkv. Többekkel. Uo., 1975. T.E.

Gulyás III:48. - SZIA tagajánl. 1943:19; 1947:13.


Berkes Gyula (Sajószentpéter, Borsod-Abaúj-Zemplén m., 1961. aug. 11.–): tanár, cserkészvezető. – Miskolcon Építőipari Szakközépisk. végzett, a Bessenyei György Tanárképző Főisk. ált. isk. tanári okl. szerzett, a M. Iparműv. Főisk. vizuális kommunikációs szakát is elvégezte. – Népi bőrös szakokt. Az esztergomi Vitéz János R. K. Tanárképző Főisk. mozgáskultúra és népműv. oktatója. Dunaharasztiban a II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. ig-ja és az egyhközs. tagja. Tevékenyen részt vesz a helyi cserkészcsapat munkájában. Bo.J.–Fe.Má.

Berkes János (Kissomlyó, Vas vm., 1902. febr. 21.–Zalaegerszeg, 1992. aug. 30.): tanító, ogy. képviselő. – Szülők: János és Németh Anna földművesek, neje 1930–: Boda Edit (1907-199?) tanító. Polg. isk. és Pápán tanítóképzőt végzett, 1925: tanító okl. szerzett, Bazsiban, 1927: Szentbékkállán, 1930: Pécsbányatelepen, 1931: feleségével együtt Zalaszentbalázson tanított. 1932: a közs. isk. ig-kántortanítója, később körzeti isk. felügyelő. A helyi Hangya Szövetk. szervezője, a →Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT) vez. 1931: Drózdy Győző (1885–1970) tanító, kisgazdapárti ogy. képviselő révén az ellenzék választási kampányaiban vett részt. 1939–42: M. Élet Partja, 1942–47: a Független Kisgazdapárt (FKGP) tagja. Kovács Béla (1908–1959) a Kisgazda Párt főtitkára 1947. II. 25: szovjet letartóztatása után kilépett a FKGP-ból. 1947. VIII. 31: a →kékcédulás választáskor Zala vmi választóker-ben A →Demokrata Néppárt (DNP) programjával ogy. képviselő. IX: képviselősége idejére kérte közszolgálattból való fölmentését. X: a DNP tisztújító ülésén a képviselőcsoport egyik vitarendezőjévé választották. 1948. I. 8: a házelnök bejelentette, hogy T. Kovács István palini gazdálkodó a Horthy-rendszerbeli kormánypárti múltját kifogásolva összeférhetetlenségi bejelentést tett ellene (azt csak ogy képviselő tehetett volna), I. 10: a Bpi Népügyészség megindított nyomozása alapján 1948. VI. 15: Gerencsér György (1902–1992) komm. képviselő a megismételt összeférhetetlenséget okmányokkal igazolta, hogy a Nemzeti Egység Pártja, majd utóda M. Élet Pártja közs-i szervező titkára volt. VII. 7: megfosztották mandátumától. 1949. IV-ig taníthatott, de 1949 nyarán Nyírádra, 1950: Ukkra, feleségét Egeraracsára helyezték. 1954: a Hazafias Népfront megalakulásától az ukki szervezet titkára. 1956. XI. 1: a Zala megyében újjászerveződő DNP ideiglenes társelnöke. 1963: nyugdíjazták. Zalaegerszegen élt feleségével. 88

Varga 1986. – Pócza 1989. – Csicskó–Szabó 1996. – Ogy. alman. 1947/49:52. – Zalai kislex. 2005:38.

Berkes (1892-ig Bründl) János Ottó, OPraem (Léka, Vas vm., 1871. aug. 11.–Türje, 1947. febr. 20.): tanár. – A győri bencés gimn-ban 1890: éretts. Csornán 1891. VIII. 15: lépett a r-be. 1892. VIII. 15: első, 1895. VIII. 15: örök fogad-át uo. tette. A teol-t Győrött, Szombathelyen és Bp-en végezte. Bp-en az Angolkisasszonyok tp-ában 1895. X. 19: sztelték pappá. A bpi tudegy-en 1903: lat–gör. középisk. tanári okl-et szerzett. – 1896: Szombathelyen, 1899: Keszthelyen gimn. tanár. 1906: gimn. ig. és házfőn., 1936: kat. főig. és házfőn. 1938: Bp-en a kat. középisk-k dunántúli tankerületi főig-ja, 1940: Türjén rendházi perjel. – 1938: a Magyar Érdemrend Középkeresztjét kapta. r.k.

Berkes Márta Raphaildis, FMMN (Sárbogárd, Fejér vm., 1914. júl. 22.–Eichgraben, Au., 1988. febr. 18.): szerzetesnő. – 1932. III. 25: Bp-en lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1935. II. 19: első, 1938. III. 19: utolsó fogadalmát uo. tette. r.k.