🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bende
következő 🡲

Bende Imre (Baja, 1824. aug. 28.-Nyitra, 1911. márc. 26.): megyéspüspök. - A teol-t a Pázmáneum növ-eként Bécsben végezte. 1847. VIII. 29: Kalocsán pappá szent., kp., 1848: Kalocsán szem. pref., az egyhjog tanára. 1852: érs. levtáros, 1854: Futtak, 1869: Újvidék plnosa, az Isten áldásáról nev. c. apát. 1881: szabadelvű párti programmal Újvidék ogy. képviselője, 1886: kalocsai knk., 1886. XI. 8: besztercebányai mpp., 1887. III. 17: fölsztelték, székét V. 25: foglalta el. 13 tp-ot, pbniát és isk-t állíttatott helyre, egy új tp-ot építtetett, canonica visitatiót tartott és meglátogatta az egyhm. minden isk-ját. 1893. I: nyitrai mpp. Nyitrán polg. leányisk-t építtetett, tp-okat, pbniákat, isk-kat állíttatott helyre, naponta 40 szegény tanulót élelmezett. 1900: p. trónálló és róm. gr., 1904. XI. 30: Batthyány Vilmost spp-évé nevezték ki. 1910. IV. 15: kora miatt egyh. joghatóságáról s a ppi uradalmak fölötti rendelkezési jogáról spp-e javára lemondott, megtartva mpp. címét. - M: Egyh. beszéd Szt István kir. ünnepén. Bp., 1885. - Utóda Besztercebányán 1893. V. 23: Rimely Károly, Nyitrán 1911. III. 26: Batthyány Vilmos gr. 88

Ogy. alm. 1886:17; 1887:12; 1892:11; 1896:10; 1901:10; 1905:11; 1910:19. - Hock 1890:85. - Schem. Neos. 1891:6. - Szinnyei I:817. - Schem. Nitr. 1895:10. - Pallas III:75. (*1834!) XVII:166. - Bács-Bodrog vm. 1909. II:492. Arck. - Vasárnapi Újs. 1911:15. sz. Arck.- Kincses kalendáriom 1912:216. (†márc.27!) - Gulyás II:1016. - MÉL I:172.

Bende József (Mártonos, Bács-Bodrog vm., 1823. jan. 30.-Óbecse, 1894. dec. 31.): kanonok. - A gimn-ot Szabadkán és Kalocsán, a fil-t Pécsett, a teol-t a KPI-ben végezte. Csantavéren kp. 1848: a kalocsai szem. pref-a. 1851: az egyhtört. és a jog tanára. 1853: Pesten teol. dr., Kalocsán teol. tanár. 1855: kalocsai prép., 1859: Óbecse plnosa. 1878: kalocsai knk. Munk. volt az EME-nak. - Fm: Elmélkedések a szt evang. egész tartalma fölött. Írta Schlőr Alajos. Ford. 1-3. köt. Kiad. Szabadka, 1854. - Nagyböjti és húsvétnapi egyh. beszédek. Uo., 1855. - A magasságbelinek dicsőítése. Imakv. Uo., 1885. 88

M. Sion 1888:296. - Schem. Col. 1897:12. - Szinnyei I:817. - Pallas III:75; XVII:166. (†Kalocsa!) - Kath. Egyh. Közl. 1895:30. - Vasárnapi Újs. 1895:1. sz. - Gulyás II:1017. (†1895, sajtóhiba)

Bende László, OFMConv (Petőfalva, Háromszék, 1742. ápr. 22.-Kolozsvár, 1816. dec. 10.): gimnáziumi tanár, házfőnök. - 1769. IX. 25: pappá szent. Kézdivásárhelyen gimn. tanár, 1784: Szilágysomlyón, 1800: Kolozsvárt házfőn. - Fm: Actio de Filio prodigo, Liberius tékozló fiúnak, test és világ rabjának szomorú állapottya. Isk-dráma. Kz. a kézdivásárhelyi Liber Scholarumban. 88

Gulyás II:1017. - Monay 1953:5.


Bende Szaniszló György OFM (Rozsnyó, Gömör és Kishont vm., 1892. máj. 29.–1936 után?): házfőnök. – 1907. IX. 5: lépett a kapisztrán rtar-ba, 1913. VI. 22: szerz. fog. tett, 1915. I. 25: pappá szent. 1928: Bp–Országút h.plnosa és házfőn., 1930: Bpen h. házfőn. – A bpi Ferences Közlöny havilap 1936: főszerk. 88

Schem. OFM Cap. 1925. (1940: már nincs), – MKA 1928:215., 1930/31:235. – Pest m. sajtóbibliogr. 1977:70. (289.) – Viczián 1995:373.