Magyar Katolikus Lexikon > B > Bencsik


Bencsik Mihály, györgyei és füzesmegyeri (Jászberény, 1670 k.-1728?): jogtudós, egyetemi tanár. - A jezsuiták gyöngyösi gimn-ában és a nagyszombati egy-en bölcs-et és jogot tanult. 1693: ügyvéd, majd az esztergomi kápt. és Pozsony vm. ügyésze, vm. táblabíró. Ezután Nagyszombat város tanácsosa; a város követeként részt vett 1712: és 1714-15: az ogy-en. 1696-1713: és 1718-28: a hazai jogelmélet, 1714-17: a róm. jog egy. tanára. Nevéhez fűződik az első m. BTK tervezete, amelynek ugyan csak néhány pontját iktatták törv-be, de a bíráskodásra nagy hatást gyakorolt. Novissima Diaeta... c. műve a m. közjog első kat. összefoglalása a régi törv-ek alapján, nemesi szemszögből. - M: Conclusiones patrio-juridicae ex consvetudinario iure Inclyti et Apostolici Regni Hungariae. Nagyszombat, 1691. - Dissertatio prooemialis cum conclusionibus ex libro I-II institutionum imperialium. Uo., 1693. - Novissima Diaeta nobilissima Principis SS. et OO. Inclyti Regni Hungariae partiumque eidem annexarum sive propositiones Academicae lege nobilitares... ius patriae publicum redolentes. Uo., 1722. P.M.Zs.

M. Irod. Ért. 1855:181. (Pauler Tivadar: B. M. jogtudós jellemzése) - Szinnyei I:809. (†1728) - Kempelen II:57. - Jogi prof-ok emlékezete. Bp., 1935:31. - Eckhardt 1936:13.