🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Machovich
következő 🡲

Machovich Gyula (Csápor, Nyitra vm., 1858. febr. 11.-Esztergom, 1937. okt. 5.): kanonok, író. - 1876: a Pázmáneum növ-e. 1880. X. 17: pappá szent., Garamkövesden, 1882: Buda-Várpalotában kp., teol. dr. 1883: prím. szertartó és levtáros, 1889: titkár és sztszéki ügyész. 1893. XI. 20: Tardoskedd plnosa. 1913: esztergomi knk. és az egyhm. elemi isk-inak főfelügy-je. 1920: esztergomi, 1929: ált. érs. helynök, 1930: szegyh. főesp. Cikkei 1883: a Katolikus Hetilapban és az Esztergomi Közlönyben, 1885-87: a Magyar Sionban jelentek meg. - Fm: Taxil Leó volt szabadgondolkozónak önvallomásai. Fr-ból ford. Esztergom, 1887. - A szabadkőmívesség elleni szövetkezet kézikv-e és a mo-i szabadkőművesek névsora. Uo., 1887. - Az ol. Nagy-Oriens körlevele a szabadkőművesség törekvéseiről. Ford. Uo., 1887. - Namenregister der unter dem Schutze der Ungarischen Symbolischen Gross-Loge. Uo., 1888. - Ámítás és valóság. Adatok a szabadkőművesség leálcázásához. Uo., 1888. - A mo-i szabadkőművesség nagypáholyának ez évi beszámolója az okt. 28-án tartott nagygyűlésen. Bp., 1888. - Az én kontrásom. Észrevételek Kontra Győző „Valóság és ámítás” c. röpiratára. Uo., 1888. - A liberalizmus bűn. Írta S. F. Sarday. Ford. Függelék: XIII. Leó: Libertas praestantissimum naturae bonum enc-jának m. ford-a. Esztergom, 1888. - Az 1789. fr. forr. századik évford-ja. Írta Ch-E. Freppel. Ford. Uo., 1889. - Ámítás és valóság. Újabb adatok a mo-i szabadkőművesek leálcázásához. Uo., 1893. - Írói neve: Csápori Gyula. 88

M. Sion 1886:827. - Zelliger 1893:302. - Pallas XI:758. - Szinnyei VIII:184. - Circ. Strig. 1937. - Gulyás 1956:594.