🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bubics
következő 🡲

Bubics Zsigmond (Ozora, Tolna vm., 1821. márc. 11.-Baden, Alsó-Au., 1907. máj. 22.): megyéspüspök. - Középisk-it Magyaróváron és Sopronban végezte. A teol-t Győrött kezdte, 1841: a Pázmáneum növ-e lett. 1844. VII. 22: Győrött pappá szent. 1846: az Augustineumban tanult tovább. 1849-től Esterházy Pál hg. családjában nev. Tanítványaival 1853: Angliában, 1856: No-ban és Olo-ban utazott, s a fest-et tanulmányozta. 1867: győri sztszéki ülnök, 1871: monostori c. apát, 1879: rátóti prép. 1880: a nagyváradi szem. rektora. 1884: ogy. képviselő, az Esterházy-javak zárgondnoka. 1886: novi vál. pp. 1887. V. 30: kinev., IX. 16: megerősített, Nagyváradon XI. 22: fszt. kassai mpp. 1893. V. 12: az MTA l., 1900. V. 4: tb. tagjává választotta. - Az Esterházyak bécsi képtárát rendezte és hazaszállította; a M. Nemz. Múz. és az Egy. Kvtár képeit és metszeteit rendezte. Tájképeket és aprólékosan kidolgozott csendéleteket festett (művei a kassai múz-ban és a bpi Szépműv. Múz-ban). Képgyűjt-ét a kassai, egyéb műtárgyait a bpi Iparműv. Múz-nak ajándékozta. - Fm: Mo-i várak és városoknak a M. Nemz. Múz. kvtárában létező fa- és rézmetszetei. Bp., 1880. - A kk. miniatura-festészetről. Uo., 1883. - Az Esterházy-család tört. Uo., 1894. - A miniatura-festészetről. Uo., 1899. - Utóda a novi c-en 1888: Lipthay Ferenc, Kassán 1907. VI. 10: Fischer-Colbrie Ágoston. 88

LBE:55. - Ogy. alm. 1886:27; 1887:14; 1892:12; 1896:11; 1901:11; 1906:11. - Szinnyei I:1371. - MTA tagajánl. 1893:18; 1900:16. - Pallas III:749; XVII:244. - Abaúj-Torna vm. 1896:141. - Karsai Ervin: B. Zs. pp. emlékezete. Kassa, 1909. - Alkotmány 1907:192.sz. - Bp. Hírl. 1907:192.sz. - Felsőmagyarország 1907:119. - H. Kovács. 907:107. - Ortvay Tivadar: Emlékbeszéd B.Zs. tb. tag felett. Bp., 1908. - KL I:261. - ML 1935. I:150. - Gulyás IV:140. - Wick 1941:348. (†máj. 21.) - MÉL I:271. - MTA tagjai 1975:38. - Ritzler-Sefrin VIII:189. (*márc. 17.) - SBS I:335.