🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Buber
következő 🡲

Buber, Martin (Bécs, Alsó-Au., 1878. febr. 8.-Jeruzsálem, 1965. jún. 13.): zsidó teológus. - Gyermekkorában Lembergben élt nagyapja, Salamon B. házában, aki a →Midrás híres kutatója volt. Itt találkozott először a →haszidizmussal, amelynek később kutatója lett. Bécs, Lipcse, Zürich és Berlin egy-ein tanult: különösen hatott rá G. Simmel és W. Dilthey. 1898-1904: részt vett a cionista mozg-ban, de eltávolodott az alapító Herzl tételeitől és a misztikus haszidizmus elkötelezettje lett. Fil-t tanított Frankfurt am Mainban. F. Rosenzweig közreműködésével hozzáfogott a Biblia ném. ford-ához. 1938: Jeruzsálemben letelepedve a zsidó egy-en tanított. - ~ a jelenkori zsidó gondolkodás egyik legjelentősebb alakja; nagy befolyása volt a perszonalista és egzisztencialista fil-okra (pl. G. Marcelre). A haszidizmussal és a zsidó misztikával foglalkozó tanulm-aiban személyes tapasztalatát írta le, ebből bontakozott ki fil-ja, amelynek lényege a párbeszédes, dialogikus elv (gondolkodás és létezés). A Biblia és a haszidizmus szemléletét az én-te kapcsolatban fedezte fel. Az ember csak másokkal együtt, másokkal kapcsolatban, a te-vel (és az örök Te-vel, Istennel) párbeszédben létezik igazán, személyesen. E kapcsolaton kívül természetesen létezik a személytelen világgal való kapcsolat is: én-ő, de potenciálisan ez is beépülhet az én-te viszonyba; viszont az én-te kapcsolat is dologivá, személytelenné degradálódhat. Megtérésre van szükségünk, hogy elismerjük a te-t és az örök Te-t, és velük személyes szeretetkapcsolatba kerüljünk. - ~ mindezt már Daniel c. beszélgetésében kifejtette; jobban kidolgozta fő művében, az Én és Te c. kv-ében és más fil. írásaiban. A Bibliát tanulmányozva is a szöv. Istene és a hívő ember közötti párbeszédre irányítja a figyelmet. Isten nem elméleti kérdés, hanem konkrét tört. tény és személyes Te a hittapasztalatban, a vele való találkozásban. Az örök Te jelenléte föllelhető minden ter-en, a dolgokban is. - Fm: Vom Leben der Chassidim. 1908. - Daniel. 1913. - Mein Weg zum Chassidismus. 1917. - Ich und Du. 1923. (m-ul: Én és Te. Ford. Bíró Dániel. Bp., 1991) - Der Glaube der Propheten. 1940. (m-ul: A próf-k hite. Ford. Bendl Júlia. Bp., 1991) - Gog und Magog. 1943. - Zwei Glaubensweisen. 1950. - Gottesfinsternis. 1952. - Schriften über das dialogische Prinzip. 1954. - Begegnung. 1961. - További m. kiadások: Száz chászid történet. Ford. Pfeiffer Izsák. ~ életrajzával. Bp., 1943. - Haszid történetek. 1-2. köt. Ford. Rácz Péter. Uo., 1995. - A tao tanítása. Ford. Bíró Dániel és Kalmár Éva. Debrecen, 1996. Sz.F.

Vanzan-Schulz 1978:172. - Vigilia 1983:3. (Fila Béla: M. B. dialogikus gondolkodása)