🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bartakovics
következő 🡲

Bartakovics Béla, kisapponyi (Felsőelefánt, Nyitra vm., 1791. ápr. 4.-1873. máj. 30.): érsek. - Nyitrán tanult, 1806-07: a pozsonyi →Emericanumban papnöv. A bölcs-et 1808-09: Nagyszombatban, a teol-t 1810-13: a →Pázmáneumban végezte. 1815: pappá szent. Kp. Sellyén és Muzslán, 1816. XI: nagypréposti iktató, 1820. V: Rudnay hgprím. udvari papja. 1830. VIII. 27: knk., 1831. IX: nagyszombati érs. helyn. 1835: honti főesp. 1844. VI: almisi vál., IX. 22: rozsnyói mpp. 1847-48: részt vett az ogy-en. 1850. IV. 2: egri érs., XI.27: v.b.t.t. 1853. III. 13: az MTA ig. tagja. Egerben visszaállította a jogakad-t és a bölcs. o-okat, leánynev. int-et alapított és azt az Angolkisassz-ok r-jére bízta. Eger városa javára lemondott a kilencedről és a taksákról, a város tulajdonába adta sok száz hold, addig bérletbe kiadott földjét. Pléb-kat, tp-okat és isk-kat építtetett, nevelőint-ekről gondoskodott. Vagyonát közművel., isk. és egyhm. célokra hagyományozta. Múz-ot és a képtárat alapított. - 1872. VIII. 20: utódlási joggal abderai fszt. pp-ként spp-e lett Lévay Sándor, de ~ halálakor már beteg volt, így a széket nem foglalta el. - M: Némely szavak a nép fölvilágosítására... Rozsnyó, 1845. - Főpásztori levelek és sztbeszédek... Eger, 1865. - Utóda az almisi c-en 1846: Jekelfalussy Vince, Rozsnyón 1850. IX. 30: Kollárcsik István, Egerben 1873. VI. 18: Samassa József. 88

Mendlik 1864:106. (1845-50: rozsnyói pp.), 99. (1850: egri érs.) - Perger János: Kisapponyi B. B. egri érs. Eger, 1865. -  Gams 1873:378. (1844. VIII. 16-1850. IX. 30: rozsnyói pp.), 368. (1850. IX. 30: egri érs.); 1888:80. (s.v. Bartacovics; 1850. IX. 30-†1873. V. 30: egri érs.) - M. Sion 1886:93. (*Szalakusz, Nyitra vm., 1792. ápr. 10.) - Emlékkv. B. B. aranymiséjének ünnepére Eger, 1865. - Bpi Közl. 1874:72-75. sz. - Koncz 1892:24. (*1792. ápr. 5.) - Szinnyei I:617. (*1792. ápr. 10.) - Pallas II:686. (*ápr. 5., †máj. 3.) - Zelliger 1893:30. - Kollányi 1900:449. - KL I:158. - Gulyás II:532. - MÉL I:126. - MTA tagjai 1975:22. (*1791. ápr. 14.)

Bartakovics József, kisapponyi, SJ (Szalakusz, Nyitra vm., 1722. márc. 19.-Kassa, 1763. ápr. 15.): tanár. - Nagyszombati gimn. évei után 1738. X. 17: Trencsénben lépett a r-be. 1740: Szakolcán tanított, 1741: Kassán fil-t tanult, 1744: Egerben, 1746: Nagyszombatban tanított. A teol-t 1749-53: Grácban végezte, 1753: Gyöngyösön retorikát tanított, 3. próbaévét Besztercebányán töltötte. Kassán 1755: a jog, gör. nyelv és a fil., 1757: a logika és metafiz., 1758: a fiz., 1759: a tört. és ékesszólás, 1760: a teol. tanára. - M: Metallurgicon, sive de cultum fodinarum auri et argenti. Vers. Nagyszombat, 1748. - Moyses. Isk-dráma. Uo., 1749. - Dramma elegans. Simon Machabaeus. Isk-dráma. Uo., 1749. - 22 lat. elégiája és 36 isk-drámája 2 köt-ben az OSZK kztárában. 88

Szinnyei I:619. - Takács 1937:7 - JTE 1942:390. (1066.) (*márc. 20.)

Bartakovics Pál, kisapponyi (Kisappony, Nyitra vm., 1682. jan. 25.-Esztergom?, 1758. jan. 24.): választott püspök. - Nagyszombatban, Pozsonyban tanult. 1700: a Pázmáneum, 1703. X. 26: a CGH növ-e, teol. dr. 1706. IV. 28: papként tért haza. Cseklészen, 1710. IV. 14: Németiben, 1713. IV. 13: Garamszöllősön plnos. 1715. IV. 13: esztergomi knk. 1719: Garamszentbenedeken pref., 1720: sámsoni prép. és nyitrai főesp., 1723. IV. 15: komáromi főesp., 1725. VIII. 22: kápt. helyn., 1731. VII. 2: vál. almisi pp., 1735. IV. 17: szentistváni prép., 1741. X. 3-1743. I. 9: nagyprép., Keresztély Ágost ált. helynöke. - Utóda az almisi c-en 1758. VII. 17: Jaklin István Miklós. 88

LBE:7. - Némethy 1894:484. - Kollányi 1900:334. - Veress II:106. - A LD szerint 1730. VII. 2: vál pp.