Magyar Katolikus Lexikon > K > Koszterszitz


Koszterszitz József (Újpest, Pest vm., 1898. febr. 12.-Kalocsa, 1970. jún. 3.): kanonok. - A gimn-ot 1907-15: Zomborban és Kalocsán, a teol-t 1915-20: a bécsi Pázmáneumban végezte, 1920. VI. 11: Kalocsán pappá szent. Lelkész és hitokt. 1919: Szabadkán, 1920: Bpen a Regnum Marianumban, 1921: kp. Jánoshalmán. 1923: prefektus a pesti, 1928: ig. a soproni Szt Imre Koll-ban, 1935: p. kamarás, 1936: Bécsben teol-ból drált, 1936-46: a pesti Szent Imre Koll. ig-ja, 1946: kalocsai knk., 1947: bácsi főesp. és penitenciárius knk. 1939-45: a M. Gyermektanulmányi Társ. üv. elnöke. A kalocsai főszékeskápt-ban 1944. I. 28: tb. knk., 1946. XII. 27: tiszai, 1947. VIII. 22: bácsi főesp. 1950: főszentszéki bíró. - A 3. sz. Regnum Marianum csapatban lett cserkész. 1926: a Nemzeti Nagytábor, 1929: az angliai Jamboree m. csapatának egyik vez-je. 1934: a M. Cserkészszöv. társeln-e. 1941: a ffi cserkészet irányítója. - A modern kat. ifj. pasztoráció képviselője, ifj. színdarabjainak, cserkészjeleneteinek jelentős szerepe volt a hazai cserkészmozg. ped. irányításában. Az 1930-as években a középisk. diákok isk. és egyéni nevelése mellett foglalkozott a családi nev. kérdéseivel is. Lélektani-fiziológiai-biológiai közegbe ágyazva, korszerű fölfogás alapján fejtette ki a serdülő fiúk számára az önnevelés sokirányú problematikáját (benne a szexuális vonatkozásokat is). Az 1940-es évek elején fölfigyelt a hazai egyetemi-főisk. ifj. sajátos nev. kérdéseire, látva az öntudatosan vallásos értelmiségi réteg fölfrissítésének szükségességét is. - Fm: A cserkésztábor színpada. Bp., 1924. - A csillagszemű fiúk és egyéb színdarabok. Uo., 1925. - Marciék 3 kívánsága. Igen komoly és félelmetes tört. Ifj. színmű. Uo., 1925. - Meseszínház. Gyermekszíndarabok. Uo., 1926. - Esto vir! Marczell Mihállyal. Uo., 1927. - Hófehérke. Színjáték Grimm meséje után. Kalocsa, 1927. - Aranyhíd. Énekes szj. Uo., 1927. - Spiritizmus a diákszobában. Tréfás szj. Uo., 1927. - A kemény parancs. Marczell Mihállyal. Bp., 1928. - Mesélnek a kulisszák. Uo., 1928. - A psychofootballisták. Fantasztikus cserkész-sporttört. Uo., 1928. - Táborozási kézikv. Szerk. Sztrilich Pál. Uo., 1929. - Talpra magyar! Hazafias színmű. Uo., 1930. - Útmutatás a kat. szülői értekezletek rendezésére. Uo., 1935. - Lelkigyakorlat a fehér Krisztusról. Győr, 1936. - Viharzóna. Bp., 1939. - Emlékbeszéd gr. Teleki Pálról. Uo., 1941. - Kamaszok. Uo., 1941. - Isten a családban. (+ Géresy János: Isten a családban) Uo., 1941. (Actio Catholica 86.) - Hogyan gondolta el Isten a házasságot. Németh Imre: Hetedik szentség: a házasság c. művével közös köt-ben. Uo., 1942. (uaz 92.) - Szülők isk-ja. Uo., 1943. - Levelek a gólyához. Uo., 1943. - Kérdőjelek a fiúszívekben. H.n., 1943. - Nos Rector... A m. főisk. hallg. kv-e. Szerk. Uo., 1943. - Ifjúságunk egységének alapjai. Uo., 1943. (Actio Catholica 114.) - Ifjúságunk nemzetszolgálatának útja. Uo., 1943. (uaz 115.) - Csibészklub. Uo., 1944. (Szektor álnéven. Új kiad. 1990.) - Fulgur. Ifj. reg. Uo., 1944. - Lurkó. Ifj. reg. Uo., 1944; Zürich, 1960. - Iluska. Ifj. reg. Bp., 1945. - Lépcsőima. Levelek egy teol-hoz a földön vándorló papról. Uo., 1946. - A kisfiú és a cserkészet. Harangi Lászlóval és Radványi Kálmánnal. H.é.n. - Nemzetközi asztaltársaság. Színdarab. - 1927. VI. 1-1944. VIII. 1: a Vezetők Lapja szerk-je, 1932. X. 1-1934. IV. 15: a M. Cserkész főszerk-je. 1933: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozó sajtófőnöke, a Jamboree M. Cserkész napilap szerk-je. 1939-43: A Gyermek c. szaklap fel. szerk-je és fel. kiadója, 1939-44: a Zászlónk főszerk-je. - Írói neve: Koszter atya. M.I.-Bo.J.

Schem. Col. 1942:268; 1975:111. - Gulyás 1956:583. - Szolg. 1971. 9:94. - MÉL III:429. - Viczián 1995:159. (1958.) - Lakatos 1998:137.