Magyar Katolikus Lexikon > K > Klempa


Klempa   →Kelénpatak

Klempa Sándor Károly, OPraem (Grác, Stájero., 1898. máj. 7.-Grác, 1985. dec. 19.): fölszentelt püspök, apostoli kormányzó. - A győri bencés főgimn-ban 1916: éretts. Jászón 1916. VII. 11: lépett a r-be. Első fog-át 1917. VII. 11: uo., örök fog-át 1921. VIII. 15: Csornán tette. A teol-t Jászón, Bpen a →Norbertinumban és Csornán végezte. Győrött 1922. VIII. 27: sztelték pappá. A bpi Pázmány P. Tudegy-en 1922: ném-fr-földrajz-tört. szakos középisk. tanári okl-et szerzett, 1923: bölcsész dr. - 1922-48: Keszthelyen gimn. tanár, 1941-47: h. házfőnök is. 1948: uo. segédlelkész. - 1950: Igalon kp., 1951: Türjén plnos. 1955-72: Zalaszentgrót plnosa, ker. esp. Közben Veszprémben 1955: irodaig. 1957: ppi helynök, 1959-72: az egyhm. apostoli korm-ja. 1972. II. 26. basti cpp., III. 16: Bpen sztelték pp-ké. A Magyar Ppi Konferencia titkára. - M: Kurzer Leitfaden der deutschen Literatur Geschichte. Keszthely, 1927. - Goldmark, az ember. Uo., 1930. - M. cserkészek Londonban. Jamboree emlék. Uo., 1930. - Goethe és a prem-ek. Uo., 1933. - Nagyapám. Hegenbarth Ferike emlékezései Goldmark Károlyról. Ford. és jegyz. Uo., 1934. - Romantikus drámák sp. vonásai. Uo., 1934. - Calderon és Shakespeare. Uo., 1935. - A sp. és a ném. dráma szellemtört. kapcsolatai. Uo., 1936. - Nyelvi szempontok az irod. barokk köréből. Pécs, 1937. - Az euch. dráma. (Auto sacramenta) Keszthely, 1938. - A keszthelyi Festetics kvtár. Uo., 1938. - A keszthelyi Festetics-féle zeneisk. Győr, 1938. - Die kulturpolitischen Bestrebungen d. Grafen Georg Festetics. Uo., 1939. - A keszthelyi Festetics kvtár 1500-ig terjedő ősnyomtatványai. Keszthely, 1939. - II. József látogatása Keszthelyen. Uo., 1940. - A sp. barokk vallásos színműirod-a. Uo., 1940. - Mozart a prem-ek körében. Uo., 1941. - Az első keszthelyi nyomda. Pécs, 1943. - Kerség és tragikum. Keszthely, 1943. - Gr. Széchenyi István levelei gr. Festetics Taszilóhoz. Sopron, 1943. - Fejér György keszthelyi diákévei. Keszthely, 1944. - Gottsched és a Festetics család. Szombathely, 1944. - Több ifj. operett zeneszerzője, a legismertebbet Szalay Albinnal írta: Rabmadár. Cserkészoperett Pohárnok Jenő szövegére. r.k.-88

SZIA tagajánl. 1944:15. - MIL I:651. (téves adatokkal!) - Schem. Vesp. 1975:366.

Klempa Simon (Laksárújfalu, Pozsony vm., 1811. okt. 24.-Nagyszombat, 1903. nov. 25.): kanonok. - A gimn-ot Pozsonyban és Esztergomban, a fil-t Nagyszombatban végezte. 1833(?): a Pázmáneum növ-e lett. 1836. X. 28: pappá szent. Pest-Józsefvárosban kp., 1850: uo., 1854: Terézvárosban plnos. 1886: Nagyszombatban knk. - Több évig szerk. a SZIT által kiadott szl. néplapot. 88

Zelliger 1893:239. - Némethy 1894:687. - Szinnyei VI:531. - Kiss-Sziklay 1902:536.