Magyar Katolikus Lexikon > K > Klemm


Klemm Imre Antal, OSB (Léka, Vas vm., 1883. szept. 1.-Pécs, 1963. dec. 23.): nyelvész, egyetemi tanár. - Kőszegen és a soproni bencés gimn-ban tanult, Pannonhalmán éretts. 1902. VIII. 6: lépett a r-be, 1907. VI. 6: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent., 1902-07: a pannonhalmi Tanárképző Főisk-n tanult, 1907. VI. 6: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. 1908: a bpi tudegy-en m-lat. szakos tanári okl-et szerzett, 1909: finnugor összehasonlító nyelvészetből drált. - 1907: gyakorló gimn. tanár Győrött, 1908: a pannonhalmi gimn. m-lat. tanára, 1910. VII. 1-1932. IX. 21: uo. a tanárképző főisk-n m. tört-et és finnugor összehasonlító nyelvészetet tanított. 1909-13: tanulmányúton járt Bécs, Lipcse, Párizs, London, Oxford, Stockholm, Helsinki, Szentpétervár egy-ein. - Az I. vh. idején finnugor nyelvű hadifoglyokat gyűjtött Pannonhalmára, közreműködésükkel a finnugor rokon nyelveket tanulmányozta, mordvin szövegeket gyűjtött és vett hanglemezre a bécsi egy. számára. - 1923: a bpi egy. a m. tört. mondattanból mtanárrá képesítette. 1927. V. 5: a MTA l., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja. 1930: uo. a tanárvizsgáló biz. tagja. 1930. XI: a pécsi egy. m. tört. és finnugor összehasonlító nyelvtud. tanszékének ny. rk., 1932. IX. 21: ny. r. tanára, 1937/38: a bölcs. kar dékánja. 1940. X. 19: a szegedi egy. ny. r. tanára, 1940-55: tanszékvez., 1944/45: prodékán, 1955. VIII. 31: nyugdíjazták, ezután Pécsre költözött. 1957: a nyelvtud. dr-a. - 1922: a győri Kisfaludy Irod. Kör, a SZIA III. o., 1925: a helsinki Finnugor Társ., 1927. V. 5: a MTA l., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja, 1938: az Észt Tudós Társ. l., a M. Nyelvtud. Társ. és a M. Irodt. Társ. választmányi tagja volt. 1921: megkapta a MTA Sámuel-díját, 1925: a SZIA Fraknói-díját. - A rokon nyelvek tanulmányozásától a mordvinon keresztül jutott el a m. tört. mondattan és a mondatelmélet szintéziséig, a mondattörténetnek szentelte életét. Foglalkozott az egyes finnugor nyelvekben meglevő tárgyas igeragozási rendszerrel, a tagadással és a létige használatával. Haláláig a finnugor mondattan szintézisén munkálkodott. 1989. V. 9: a MTA a „tanácskozó tagságát” hatálytalanítva l. tagságát visszaadta. - M: Baróti Szabó Dávid nyelve nyelvújítási szempontból. Bp., 1908. (Nyelvészeti füz-ek 50.) - Mordvin szövegek. Uo., 1916. - A mondattan elmélete. Akad. székfoglaló. Uo., 1928. - M. tört. mondattan. 1-3. rész. Uo., 1928-42. (A m. nyelvtud. kézikv-e. 2. köt. 6. füz.) - Pécs és a Mecsek neve. Pécs, 1935. (Pannónia kvt. 1.) - Pécsi helynevek. Uo., 1935. (Uaz 16.) - A pécsi Nyirkállói-kódex m. glosszái. Uo., 1937. (Uaz 37.) - Tolnai Vilmos emlékezete (1870-1937). Uo., 1938. - A m. szenvedő ige. Bp., 1942. (Klny. Melich emlékkv.) - M. leíró nyelvtan. Egy. jegyzet. 1-2. r. 1950/51. Szeged, 1951. - M. leíró nyelvtan tört. magyarázatokkal. Szótan, hangtan. Egy. jegyz. 1-2. r. 1950/51. Uo., 1951. T.E.

SZIA tagajánl. 1922:8. - Szabó 1940:485. - Schermann 1940:105. (626.) - M. Nyelvőr 1964:1. sz. (Rónai Béla: ~ 1883-1963) - Péter László: ~ irod. munkássága. Bibliogr. Szeged, 1965. (Nyelvészeti dolgozatok 58.) - Acta Ethn. Ling. Szeged, 1965:143. sz. (Temesi Mihály: I. A. K. in memoriam) - MIL I:651. - MÉL I:936. - Szegedi egy. alm. 1971:82. - MTA tagjai 1975:148. - Nyiri Antal: ~, a nyelvtudós. Szeged, 1983. (Nyelvészeti dolg-ok 205.) - Károly Sándor: Gombocz szintakszisa és K. mondattana. Uo., 1983. (Uaz 206.) - PN 1987:151. (1157.)

Klemm Kálmán   →Nyéki Kálmán