🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Palkovics
következő 🡲

Palkovics Gábor (†Karlóca, 1759. febr. 25.): fölszentelt g.k. püspök. - Fiatalon a márcsai ktor szerz-e lett. A fil-t a zágrábi jezsuitáknál, a teol-t a római Szt Atanáz ktorban végezte. 1742: hazatért, a pribicsi bazilita ktor szerz-e. A zsumberaki (Zágráb vm.) g.k. parókiákon misszionált. 1751: szvidnici cpp-ké szentelték Nagykárolyban. Zsumberakban sikerült megmentenie a →délvidéki szerbek unióját, mely csak itt maradt meg. P.I.

Karácsonyi 1906:326. - Oriente Cattolico 1962:240. - Timkó 1971:272.

Palkovics György (Ottóvölgy, Pozsony vm., 1763. ápr. 24.-Esztergom, 1835. jan. 21.): kanonok. - 1783: a Pázmáneum növ-e. 1788: pappá szent. Szélaknán, 1795: Bazinban kp. 1796: a pozsonyi szem. pref-a, 1799: erkölcstan tanára. 1803: Nagyszombatban a szem. erkölcstan és egyhjog tanára, s a kápt. kvtár őre. 1816. X. 4: esztergomi knk. 1821. V. 28: komáromi főesp. 1825. III. 24: szentistváni prép. - A teol-n kívül szláv nyelvészettel, tört-mel és termtud-okkal foglalkozott. Különösen jártas volt a növény-, ásvány- és kagylótanban, ill. a numizmatikában. Jól tudott m-ul, de mindent tót anyanyelve irod. szintjének emeléséért áldozott. Élete legnagyobb műve a Szentírás tót ford-a, melyen 30 é. dolg. - Fm: Bernolák A.: Lexicon Slavicum bohemico-latino-germanico-ungaricum. 1-6. köt. Kiad. Buda, 1825-27. - Swate Pismo. Esztergom, 1829-32. - Rudnay egyh. beszédei. Tótul. Kiad. H.n., 1833. - Annales Eccl. Metr. Strigoniensis. 1-3. köt. Kz. - Adparatus ad Hist. Eccl. Strigoniensis pars I. Biographia. 88

Zelliger 1893:382. - Némethy 1894:735. - Kollányi 1900:433. - Szinnyei X:189. - Esztergom vm. 1908:155.

Palkovics Márton, SJ (Vittenc, Nyitra vm., 1606. okt. 4.-Kassa, 1662. szept. 15.): tanár, rektor. - 1625. X. 17: lépett a JT-ba. 1638: Nagyszombatban a héb. nyelv, 1641: a morális, 1645: a biblikum, 1651: a dogmatika tanára. 1649: és 1657: rektor. A koll-hoz É felől újabb szárnyat épített. Elsőként magyarázta Arisztotelészt a nagyszombati akad-n. 1659: Kassán lett rektor. Sokat segített a város szegényein. - Fm: Exertitatio Philosophica. Pozsony, 1638. 88

Szinnyei X:195. - Velics II:84.