🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Breznay
következő 🡲

Breznay Béla (Barka, Torna vm., 1844. febr. 10.-Balatonlelle, Somogy vm., 1928. ápr. 29.): egyetemi tanár. - A gimn-ot Kassán, Egerben és Rozsnyón, a fil-t Nagyszombatban végezte. 1862: a Pázmáneum növ-e. 1866. VII. 25: Bécsben pappá szent. Az Augustineumban tanult tovább, 1870: teol. dr. Esztergomban kp., majd a KPI pref-a. 1876. VIII. 4: a hittud. karon az erkölcstan ny. r. tanára. 1879: a teol. kar dékánja. 1893/94: az egy. rektora. 1914. IX. 1: nyugdíjazták. 1915: p. prel., a SZIA I. o. tagja. - M: Világos jog, kétes törv. Mi itt a teendő? Bp., 1880. (Klny. Religió) - Anecdotorum Petri cardinalis Pázmány specimina duo... Uo., 1885. - Ker. hitegység, nemzetiség és hazafiság Mo-ban. Polemikus cikkek a Religióból. Uo., 1885. - Készüjünk XIII. Leó p. aranymiséjének jubileumára. Uo., 1886. - „Keresztény karddal kereszténységet a töröknek” a m. ifj-hoz. Röpirat. Uo., 1886? - De philosophicis historicis atque literarum studiis per Leonem XIII. pontificem maximum in Hungaria provectis oratio habita... die 30. Dec 1887 in aula academiae religionis catholicae. Uo., 1887. - Paulai Szt Vince élete. Sztbeszéd. Uo.,é.n. - Az isteni, istenes és istenies életről. Uo., 1889. - A vallás ügyében. Uo., 1891. - Jézus Krisztus. Adventi gondolatok a kath. öntudat szolgálatában. Uo., 1893. - A polg. házasság erkölcsi alapja és Mo. jövőjére való kihatása. Uo., 1892. (Klny. Religió) - XIII. Leó p. és a m. nemz. Gyászbeszéd. Uo., 1903. - A modern kor hajnalán. Hofbauer Szt Kelemen atya élete. Uo., 1912. - Vallásosság és becsületesség hiánya az oka minden bajnak, a mostani vh-nak is. Az Orsz. Vöröskereszt Egylet balatonlellei fiókjának titkári jelentése 1917-ről. Veszprém, 1918. - A szavalati és ének-trilógia. Bp., 1919. - Lelkek ébresztője. Szózat a szétszórt magyarsághoz. Ker. hitbölcselmi tanköltemény. Székesfehérvár, 1925. - Kiad. Pázmány Péter: Theologia scolastica (Opera omnia 4/6. Bp., 1899-1904) c. művét. - 1878-ig egyhpol. munk. volt a M. Államnak; szerk. 1878. VIII. 17-1905. XII. 28: a Religiót, 1883-84: társszerk-je a Kath. Theol. Folyóir-nak. T.E.

Zelliger 1893:54. - Szinnyei I:1342. - Pallas III:687. - KL I:256. - Schem. Strig. 1927, 29. - Gulyás IV:39.

Divalddal bővítve:


Breznay József (Bp., 1916. szept. 20.–): festő. – 1934–39: Benkhard Ágost, Karlovszky Bertalan, Szőnyi István növendéke a képzőműv. főisk-n, utóbbinak tanársegédje is. Au-ban, Svájcban, 1939–41, 1947: Olaszo-ban járt tanulmányúton. Zsennyén, Tokajban és a miskolci művésztelepen is dolg. Főiskolás korától kiállít. Az 1940-es évek végéig színgazdag, oldott festőiség jellemzi tájképeit, idilli jeleneteit, monumentális falkép-pályázatokon is részt vett (ÉDOSZ-Székház, Fiumei úti SZTK-Székház). Az 50-es évek elején realista, a kor ideológiájának megfelelő műveket alkotott. 1957-i párizsi útja után expresszív, szimbolikus tartalmú, a szürrealizmushoz közeli, de mindvégig realista műveket alkotott. Festményeire a felfokozott fantázia, dekoratív színgazdagság, a motívumok kollázs-szerű alkalmazása jellemző. 1957-től a párizsi Independants Salon tagja. – ~ műve a mezőkovácsházi plébtp. egyik freskója (1942, Bonda Eugéniával). **

KMML I:333.