🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Babura
következő 🡲

Babura László (Taksony, Pest vm., 1874. júl. 19.-Esztergom, 1930. ápr. 17.): kanonok. - Késmárkon, Esztergomban s a bécsi egy-en tanult, 1897. VIII. 26: pappá szent. 1899: teol. dr. Tardoskedden, Esztergomban kp., 1904: az esztergomi szem. tanulm. felügy-je, 1906: tanára, 1911: a bpi KPI lelki ig-ja. 1913: p. kamarás. 1920: a Közp. Oltáregyletek ig-ja. 1928. X. 18: esztergomi knk. 1923: a SZIA I. szako. tagjává választotta. - M: Az örökkévalóság az időben. Krisztus életének kron. Bp., 1899. (Klny. Hittud. Folyóir.) - Ppi rezerváció. Esztergom, 1901. - Babylon és a Biblia. Uo., 1903. - Tanulm. a böjtről. Bp., 1903. (Klny. Hittud. Folyóir.) - Az alkoholizmus és a papság. Temesvár, 1903. - Emléksorok Boltizár pp. gyémántmiséjére. Esztergom, 1904. - A hittudori jogok és kiváltságok. Bp., 1906. (Klny. Hittud. Folyóir.) - Sötét lapok-fényes lapok. Képek a fr. forr-ból. Esztergom, 1907. - Egyh. beszéd Szt Adalbert ünnepére. Uo., 1907. - Introductio historico-critica in SS Novi Testamenti libros. Uo., 1910. - A Logos-tan és Szt János evang-a. Bp., 1912. - Miért gyónjunk? Uo., 1915. - Egyh. beszéd Szt István ünnepére. Uo., 1922. - Útmutató jámbor lelkek számára. Írta Carlo Giuseppe Quadrupani. Ford. Uo., 1922. (Szt István kv-ek 11.) - Szt Ágoston élete. Uo., 1924. (uaz 16; Szentek országa 1.) - Szt Ambrus élete. Uo., 1925. (Szt István kv-ek 26; Szentek országa 9.) - Szt Jeromos élete. Uo., 1925. (Szt István kv-ek 35.; Szentek országa 14.) - Nagy Szt Gergely élete. Uo., 1927. (Szt István kv-ek 42.) - Nagy Szt Atanáz élete. Uo., 1928. (Szentek országa 18.) - Szt József elmélkedések az ő litániája alapján. Esztergom, 1930. (Szt József lelki kvtár 1.) - Szerk. 1902-05: az Isten Igéje c. folyóir-ot. T.E.

Esztergom vm. 1910:171 - SZIA tagajánl. Bp., 1923. - Schem. Strig. 1930:133. - Magyarság 1930. IV. 20. - Gulyás I:977. (†1930. ápr. 1.) - Beke 1989:100.