Magyar Katolikus Lexikon > K > Kazaly


Kazaly Imre (Szeged, Csongrád vm., 1846. febr. 8.-Füzérradvány, 1933. ápr. 12.): plébános, egyházjogász. - A gimn-ot Szegeden és váci papnöv-ként Nagyszombatban, a teol-t mint pazmanita Bécsben és Vácott végezte, 1869. II. 6: pappá szent. Benyovszky Vince családjánál nev., 1870: Bujákon kp., 1871: a váci pp. udvari papja, 1873: az egyhjog és egyhtört. előadója a váci szem-ban, 1889: plnos Lőrincen, 1890: Kiskundorozsmán, 1893-1910: Nagykátán. Javadalmáról lemondva nyugdíjba vonult, 6 é. Szabadkán lakott, majd Veresegyházára, Szadára, Pestlőrincre, Fótra, Füzérradványba, utóbb Tompára költözött. - 1882: sztszéki tanácsos, 1894: ker. tanfelügy., 1898: esp., 1908: tb. knk. 1886: teol. dr., 1887: a bpi hittud. kar bekebelezett dr-a. 1915: a SZIA II. o-ának tagja lett. - M: A kat. egyhjogtan kézikv-e, kül. tek. Mo. jogi viszonyaira. 1-2. köt. Vác, 1877. - Az egyetemes egyhtört. kézikv-e. 1-3. köt. Uo., 1879-81. - A modern jótékonyság. Bp., 1882. (Klny. Religio) - Élet és társad. Beszélyek és értekezések. Vác, 1882. - Hadkötelesek, katonák és honvédek nősülését szabályozó újabb törv-eink tört. kifejlődése és mai érvénye. Temesvár, 1886. (Klny. Havi Közl.) - Gyakorlati útmutatás a házassági ügyekben. A lelkészkedő papság használatára. Uo., 1887. - A lelkész hatásköre házassági perekben. Uo., 1890. - Szerk. 1876: (Czobor Bélával) a Tájékozó, 1886-89: A Külföld Szónokai, 1906-07: a Papok Lapja c. folyóir-ot, a Nagykátai Hírlap c. hetilapnak 1900. XI. 11: fel. szerk-je, 1902. IX. 28-1905. I. 1: főszerk-je. 88

Szinnyei V:1254. - Kiss-Sziklay I:502. - Révai XI:379. - Chobot 1917:794. - Pest m. sajtóbibliogr. 1977:655. - Gulyás XVI:389.