🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lacza
következő 🡲

Lacza István (Vágsellye, Nyitra vm., 1900. szept. 13.-Bp., 1944. dec. 27.): pap, tanár. - 1918: a Pázmáneum, 1920: a CGH növ-e. 1926. X. 28: Rómában pappá sztelték. 1927 őszén Bpen a II. ker. reálisk. hittanára, 1928: prím. szertartó és levtáros Esztergomban. 1930: a szem. prefektusa és morális tanára, 1932: Bpen hittanár. A 40-es évek elején egy. mtanár. - M: Lelkipásztor és pol. ált. egyh. és különleges m. szempontból. Bp., 1933. - A ker. állameszme. Uo., 1937. - Szociális etika. A társad. és áll. lét legfőbb kérdéseinek és elméleti alapjainak vizsgálata a közjó szempontjából. (Függelék: A nemzetk. és hazai szociálpol. fejlődése és jelenlegi mérlege) Uo., 1943. - M. szoc. jogszabályok általában. Együttműködés az Orsz. Nép- és Családvédelmi Alappal. Uo., 1944. 88

KB 1948:153.