🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hoffmann
következő 🡲

Hoffmann Arnold (Kassa, Abaúj vm., 1864. febr. 29.-Kassa, 1939. okt. 25.): kanonok. - A teol-t Kassán és Bécsben a →Pázmáneum növ-eként végezte. 1885: mint alszerpap Tarcalon kp., 1886: pappá szent., Boldogkőváralján kp., 1887: tanulm. felügy. és h. tanár a kassai papnev-ben, 1890: r. tanár uo., és egyidejűleg 1892-94: a f. leányisk. hitokt-ja, 1906-09: a r.k. tanítóképző tanára, 1907-20: a ppi papnev. alig-ja, 1920/21: ig-ja. 1921: kassai knk., 1928: p. prel., 1917: c. madocsai apát. - M: Az 1848/49-iki vörös sapkás 9. honvédzászlóalj tört. Kassa, 1906. **

Schem. Cass. 1938:216; 1941:118. - P. Hírl. 1939. X. 28. - Gulyás XIII:801.

Hoffmann Géza, szászkabányai (*Felsőrév, Pozsony vm., 1874. ápr. 20.): festő. - 1884-től a kőszegi katonai alreálisk-ban, majd a bpi II. ker. áll. reálisk-ban tanult, éretts. után a M. Leszámítoló és Pénzváltó Bank, majd a M. Földhitelint. tisztviselője, pénztárfőn. igazgatóh-ként nyugdíjazták. 50 é. kora után kezdett festeni, önképzéssel, másolatok készítésével tanult, arcképeket festett (pl. Horthy Miklós, József kir. hg., Auguszta kir. hgnő, Bethlen István min-elnök, Csernoch János hgprím., Prohászka Ottokár pp., Karátsonyi Jenő és Kamilló gr-ok, Galeoto Thun-Hohenstein gr., a máltai lovagrend nagymestere, Hadik János és Béla gr-ok, Harkányi János br., Wolf Károly, stb.). A Zichy Mihály Művészegyes. tagja. T.E.

Karczag 1932:559.

Hoffmann Károly (Csonoplya, Bács-Bodrog vm., 1848. jan. 6.-Kalocsa, 1914. júl. 5.): kanonok. - A gimn-ot Baján és Kalocsán, a teol-t a Pázmáneumban végezte. 1871. VII. 26: sztelték pappá. Palánkán, Kalocsán kp., ahol 1875: a nagyszem. h. tanára, tanulm. felügy-je, szegények ügyvédje. 1879: a nagyszem. rendes tanára, Bécsben teol. dr. 1880: csátaljai h. plnos. 1884: az érs. középisk-k hittanárait vizsgáló biz. tagja. 1887: zsinati vizsgáló. 1888: kulai plnos. 1890: főegyhm. tanfelügy. 1894: pusztaszeri apát. 1902: kalocsai plnos, a tanítóképző ig-ja, zsinati vizsgáló. 1906: a nagyszem. rektora. - A kalocsai főszékeskápt-ban 1902. IV. 29: id. mesterknk, 1903. IV. 15: tiszai, 1906. VII. 10: szegyh. főesp. 1907. II. 28: bácsi kisprép. - Az érs. középisk-k hit- és erkölcstan tanárait felügyelő biz. elnöke. A Páli Szt Vincéről nev. Irgalmas Nővérek lelki ig-ja. Bekebelezett teol. dr. - Cikkei a Kalocsai Néplap, Magyar Állam, A kalocsai érsekm. r.k. tanítóegyesületek értesítője (1906) c. lapokban. - M: Széchenyi emléke. H. n., 1907. - Hoffmann Károly a kalocsai kaszinó nyári helyisége megnyitása alkalmával mondott beszéde. Kalocsa, 1907.  L.A.

Gulyás XIII:820.  - Lakatos 1998: 127.

Hoffmann László (Győr, Győr vm., 1949. márc. 26.-): orgonaművész, tanár, karnagy. - A győri Bencés Gimn-ban 1967: éretts. 1965-től kezdett egyházzenével foglalkozni. 1968: Miskolcon a Bartók Béla Zeneműv. Szakközépisk-ban orgonát tanult, közben a miskolci újgyőri plébtp. orgonistája. 1971: a bpi Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk. orgona és karvezetés szakán →Gergely Ferenc, Maklári József és Vásárhelyi Zoltán növendéke. 1975: diplomázott, a győri Richter János Zeneműv. Szakközépisk. szolfézs és zeneelmélet, 1990: az orgona tanszak beindulása után orgona és egyházzene tanára. 1997: kezdte szervezni a győri Széchenyi Főisk. Művészeti Fakultásán az egyházzene tanszakot. - 1987: a győri Szentlélek plébtp., 1996: a Kármelita tp. karnagya és orgonistája. So.F.

Hoffmann Leó (Versec, Temes vm., 1902. jún. 26.-Versec, 1944. aug. 18.): káplán. - 1920: a verseci főgimn-ban éretts. 1920-24: a teol-t Temesvárt végezte, 1925. II. 10: pappá szent. Versecen, 1934: Nákófalván, majd Székelykevén kp., VI. 15: örök időkre eltiltották papi hivatásától (oka ismeretlen). Tört. műveket írt. A komm. partizánok lemészárolták. - M: Deutsch-Werschetz in der ersten Ansiedlungsperiode. Versec, 1923. - Die Wirtshäuser Temeswar in 1717-1775. Temesvár, 1923. - Kurze Geschichte der Banater Deutschen 1717-1848. Uo., 1925. - Die Ansiedlung d. Deutschen in Grosskikinda. Nagybecskerek, 1925. - Schwaben im Banat. Újvidék, 1925. - Die Deutschen Familien unserer Heimat. Nach hist. Urkunden u. einem alten Pančevoer Pfarrbuch zusammengestellt. H.é.n. T.E.

Gulyás XIII:822. - Erős 1993:514. - Hetényi Varga II:212.

Hoffmann Pál (Sedikert, Sáros vm., 1614.-Nagyszombat, 1659. jún. 24.): megyéspüspök. - Apja H. György (†1628. VIII.), a felsőmo-i kincstári javak kormányzója. II. Ferdinánd költségén a jezsuiták taníttatták Nagyszombatban, Bécsben és Grácban. 1634. X. 10-1640: a CGH-ban tanult, 1639. XII. 17: pappá szent., 1640: hazatért, 1642. III. 31: esztergomi knk., 1643. XII. 5: tornai főesp., 1644. I. 27: szentgyörgymezei prép. és szegyh. főesp., 1646. IV. 23: a visegrádi Szt András apátság apátja. III. Ferdinánd 1648. IV. 20: kinevezte pécsi pp-nek, VII. 16: megkapta az esztergomvári Szt István, VIII. 29: a szentgyörgymezei prépságot. VII. Sándor 1655. VIII. 2: erősítette meg. 1651. VII. 27: érs. helynök, 1653. V. 16: zalavári apát, 1656. II. 1: nagyprép., Lippay érs. Nagyszombatban 1656. VII. 31: pp-ké szent. I. Lipót 1658. I. 24: áthelyezte a veszprémi székre, IV: beiktatták javadalmába s a veszprémi főispánságba. Sztség hírében halt meg. - 1653: kiadta egy prédikációját. - Utóda Pécsett 1658. I. 24: Salix János OCist, Veszprémben 1659. VII. 17: Sennyey István. T.E.

Schem. Qu. 1857:28. (59.); 1940:8. (61.) - Mendlik 1864:63. (s.v. Hofmann; 1648-58: pécsi pp.), 50. (70.) (s.v. Hofman; 1658: veszprémi pp.) - Gams 1873:377. (59.) (1648. IV. 20-1658. I. 24: pécsi pp.); 387. (1658-59: veszprémi pp.) - Brüsztle I:428. - Zelliger 1893:171. (†1658. júl.) - Kollányi 1900:255. (†1658. júl.) - Szinnyei IV:969. (†1658. júl.) - Schem. Vesp. 1916:XXI. (71.) - Eubel IV:290. (s.v. Hofmann; IX. 26: pécsi pp.), 366. (s.v. Hofmann; 1653. VI. 9: veszprémi pp.) - Veress II:38. (*Seiedecherter[?], Kassa közelében; †jún. 24.) - Galla 1940:244. - Pfeiffer 1987:25. (*Szedikert, Sáros vm.)


Hoffmann Ella; légrádi és szigligeti, dr. Terray Lajosné (*Kőpatak, Hont vm., 1866.): áll. polg. isk. tanítónő. – Szülők: Sándor földbirtokos, Renner Erzsébet; férje 1893–1911: Breznóbányán kincstári főorvos. Selmecbányán, Nyitrán és Bpen tanult, tanítói okl. szerzett. Breznóbányán a hazafias műkedvelő előadásokat rendezett. 1919–: Újpesten tanítónő. Nyugdíjaztatása után a Felvidéki Egyesületek Szöv-e Hölgybiz. alapító üv. elnöke, majd a Menekültek Ügyeit Intéző Egyesületközi Biz. eln. is. Számottevő összegeket gyűjtött a szűkölködő ifjak internátusára és segélyezésére. Újabb irredenta verseit nemzeti eszmét szolgáló előadásokon adták elő. A 1930: nyugdíjasként a Keresztény Női Tábor krisztinavárosi szakaszának körvez-je s egyik eln. Egyik elnöke volt a Rothermere-album akciónak. A Pro Hungária Nők Világszöv. eln., a M. Sztkorona Szöv. választm. tagja, a M. Asszonyok Nemz. Szöv., Szt Gellért Egylet, a Keresztény Párt Társad. Egyes-ek Szöv-e tagja. – Verse: Selmecbányaiak emlékkve. (Bp., 1936), 88

Bozzay 1931:948. – Selmecbányaiak emlékkve. Bp., 1936:177. Arck.

Hoffmann, Heinrich Anton (Mainz, 1770. jún. 24.–Frankfurt am Main 1842. jan. 19): hegedűs, zeneszerző. – A frankfurti szinházban 1801–: különböző tisztségek után zeneigazgató. Egy áriája (Ad te levavi) a pécsi székesegyházban. M.R.

MGG VI:539. – Bárdos 1976.