🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Benyovszky
következő 🡲

Benyovszky János, urbanói (Benyov, Trencsén vm., 1756. szept. 3.-Esztergom, 1827. aug. 25.): fölszentelt püspök. - A fil-t Nagyszombatban végezte. 1776: lett a Pázmáneum növ-e. 1782: Szenicen kp. 1783: Batthyány József prím. udvari kp-ja. 1784: Szenicen plnos. 1805. I. 29: pozsonyi, 1807. VI. 16: esztergomi knk. 1814. IX. 15: barsi főesp. 1820. VIII. 28: lisztrai fszt. pp. 1823. IX. 2: nagyprép., majd érs. helyn. M: Sermo quo in limine Congreg. Palatii... Esztergom, 1825. 88

Schem. Strig. 1859:5. (19.) (1825: nagyprép.) - Némethy 1894:494. - Kollányi 1900:420. (†aug. 20!) - Gulyás II:1163. - Ritzler-Sefrin VII:247.

Benyovszky János András, benyói és urbanói, br. (Szerdahely, Pozsony vm., 1741.-Pozsony, 1822. szept. 1.): altábornagy. - 1757: a Haller-gyalogezred önkéntes tisztjelöltje, 1758: alhadnagy, 1760: főhadnagy, 1767: kapitány, 1769: őrnagy, 1773: alezr., az addigi Orosz-gyalogezred új tulajd-a, 1817-től másodtulajd-a. A prot. poroszellenes hétéves háború, a bajor örökösödési háború és az utolsó török háború hőse. Z.J.

Benyovszky Pál, SJ (Benyov, Trencsén vm., 1696. jan. 25.-Pozsony, 1743. szept. 28.): tanár. - 1712: lépett a r-be, Nagyszombatban, Bécsben és Grazban tanított, majd a pozsonyi rház főnöke lett. - Fm: Hungaria apostolica, sive 12 clarissimorum regum Hungariae... Kassa, 1722. - Panegyrici Matthiae Corvini Hungariae Regis. Uo., 1731. H.J.

Szinnyei I:882. (*jún. 25.) - Pallas III:110. - Gulyás II:1166.