🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sigray
következő 🡲

Sigray András, SJ (Pozsony, Pozsony vm., 1681. okt. 6.-Bécs, 1734. nov. 30.): rektor. - Gyermekkorában csodálatos módon gyógyult meg halálos betegségéből. 1694: Bécsben lépett a JT-ba. 1700: Nagyszombatban bölcs-et, 1707-09: teol-t hallg., Besztercebányán etikát és szónoklást, 1710 u. Budán fil-t, Kassán teol-t tanított. Nagyszombatban a szem., Kolozsvárott és Kassán a koll., 1728: a Pázmáneum rektora. Szentség hírében halt meg. 88

Szinnyei XII:988. (*Bécs, Alsó-Au., 1697. X. 6: lépett a JT-ba) - Velics III:46. (s.v. Sigray, *Pozsony, 1694: lépett a JT-ba)

Sigray János, felső- és alsósurányi (Zsigra, Szepes vm., 1654.-Szepesi káptalan, 1718. dec. 14.): fölszentelt püspök. - Nagyszombatban tanult, ahol 1681. II. 28: pappá szent. 1689. I. 23: veszprémi knk., 1694-96: nagyprép. és ált. ppi helynök. 1696. IV. 12: temnói fszt. pp. és szepesi prép. 1698. IX. 30: ~ hirdette ki a g.k. papságnak, hogy megkapják a r.k. papság jogait és szabadalmait, egyidejűleg a szepesi kápt. alá rendelték őket. Kérelmére adta ki Lubomirsky Tódor 1702. IV. 7: a kat-prot. viszonyt a szepesi városokban szabályozó rendeletet: akik a r.k. vallástól elszakadtak s V. 1-ig húsvéti gyónásukat el nem végzik, a városból kiűzessenek, s ott csak kat. lehessen bíró. ~ szembefordult II. Rákóczi Ferenc szabharcával, 1703: elmenekült székhelyéről. Rákóczi a helyére 1706. XII. 23: Brenner Domonkos Antalt nevezte ki szepesi prép-tá. ~ 1709: tért vissza, miután Keresztély Ágost érs. Brennert kiközösítéssel fenyegette. - Utóda a temnói c-en 1719: Kébel Mihály, a szepesi prépságban 1718: Pongrácz Imre. T.E.

Pirhalla 1899:521. (†1717. dec.; dumnói cpp.) - Schem. Scep. 1906:V. (temnensi fszt. pp.) - Strausz 1930:14. (VIII.) (tinnini fszt. pp., †1718) - Pfeiffer 1987:241. (temnei fszt. pp.)