🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fogarasy
következő 🡲

Fogarasy Mihály, gyergyószentmiklósi, római, gr. (Gyergyószentmiklós, Csík szék, 1800. szept. 17.-Gyulafehérvár, 1882. márc. 23.): megyéspüspök. - A gimn-ot Csíksomlyón a ferenceseknél, a fil-t 1817: mint erdélyi egyhm-s a gyulafehérvári szem-ban végezte. 1820: a Pázmáneum növ-e lett. Hazatérve 1823. X. 28: pappá szent., Nagyszebenben kp. és gimn. tanár, 1826. V: az Augustineumba küldték. 1828: teol. dr-ként Gyulafehérvárott a szem. pref-a és hittanár. 1830: a népisk-k felügy-je. 1832: Kolozsvárra költözött. 1833: gyulafehérvári tb. knk. és a bécsi Augustineum rektora. 1838: nagyváradi knk., a kir. akad. prodirektora. A diákok számára kézikvtárat állított fel. Ének-, zene-, ném. és fr. nyelvtanárokat hívott. A váradi ker-ben isk-k főig-ja s a kápt. ogy. képviselője volt. 1842 karácsonyán határozta el egy „olcsó és jó könyveket kiadó társulat”, a későbbi →Szent István Társulat megalapítását. 1843: egedi apát, 1846: skutari cpp. s a bpi egy. teol. karának ig-ja. 1848. X: a ppi kar követeként Alamócba ment. Ekkor kezdte meg működését a SZIT, melynek 1853. X-ig ig-ja volt. 1864. XI. 25: kinev., 1865. III. 27: megerősített erdélyi mpp., V. 7: Kunszt József szent. pp-ké Kalocsán, székét V. 28: foglalta el. Gyulafehérvárt az irgalmas nővéreknek zárdát, isk-t és tp-ot, Gyergyószentmiklóson leánynev. int-et épített. Élete 2 utolsó évét betegen töltötte. 1881. VI. 5: utódlási joggal spp-e lett Lönhart Ferenc. ~ sírja a gyulafehérvári ferences tp-ban. - Fm: Az elme és írás szava az oltári szentségről. (Úrnapi prédikáció) Kolozsvár, 1829. - Ker. igazságok egyh. beszédekben. Uo., 1833. - Az erdélyi pp-ről polg. tekintetben. Bécs, 1837. - Halotti beszéd az 1844. V. 21-én meggyilkolt ung-megyei követ, néhai Csicseri Orosz Elek felett. Buda, 1844. - Emlékirat az 1847-48. ogy. alatt Pozsonyban tartott ppi tanácskozmányokról. Pest, 1848. - Pázmány Péter imádságos kv-e. Átd. és bőv. Uo., 1851. - Főpásztori beszéd, melyet erdélyi ppi széke elfoglalása alkalmával híveihez intézett. Nagyvárad, 1875. - Utóda a skutari c-en 1865: Bíró László, az erdélyi széken 1882. III. 30: Lönhart Ferenc. 88

LBE:511. - Új M. Sion 1882:240. - Szinnyei III:596. - Pallas VII:308. - Schem. Trans. 1913:15. (1864. XI. 25-1882. III. 23: erdélyi pp.) - Vorbuchner 1925:96. - Temesváry 1931:23; 1932:34. - KL II:132. - Bíró 1941:125. - Jakubinyi 2004:32.

Fogarasy Mihály mpp.