🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Collegium Germanicum-Hungaricum
következő 🡲

Collegium Germanicum-Hungaricum, Német-Magyar Kollégium, Róma, 1580. ápr. 13.-: a →Collegium Germanicum és a →Collegium Hungaricum egyesítésével létrehozott, pápai, jezsuita vezetés alatt álló papnevelő intézet a német nyelvterületről és Magyarországból érkező növendékek számára. - 1773: világi papok vették át a vezetését, 1798: bezárták, 1818: ismét a jezsuiták nyitották meg. Otthona 1780-ig a Coll. Germanicum háza, a S. Apollinaris-tp. melletti palota, 1818: a JT-nak a Gesu-tp. melletti háza, majd a IX. Pius által ajándékozott Borromeo-palota volt. 1886: a Constanzi-palotába (Via di S. Nicola da Toletino 13.), 1915-19: a vh. miatt ideigl-en Innsbruckba, a →Canisianumba költözött. - A növ-eket ppi, kápt., szerz. elöljárói, esetleg főúri ajánlás alapján vették föl. 1777-ig fél éves novíc-hoz hasonló próbaidő után esküt tettek a háziszabályra és arra, hogy nem lesznek jezsuiták. - Legföljebb 7 évig tartózkodhatnak a ~ban. Tanulmányaikat a →Gregoriana Pápai Egyetemen végzik, s vakációt is Rómában töltik. Hetenként, általában csütörtökön, ún. villanapot tartanak, amikor kirándulnak. A ~ nevezetes villája a S. Pastore (Rómától 30 km), ahol ma 100 szobás épület fogadja a növ-eket, kiknek nyaranként nyelvtanf-okat tartanak. Ruhájuk 1968-ig piros reverenda, fekete cingulus és piros köpeny volt. - A ~nak alapításától kezdve kb. 7000 növ-e volt, köztük kb. 800 Mo-ról. Az alapítólevél szerint a mo-i főpásztorok 12 növ-et küldhettek. A szerz-rendek közül csak a pálosok küldtek növ-et. A ~ neveltjei közül jelentős egyh. tisztségviselők kerültek ki. 1782: II. József mo-i alattvalóit eltiltotta a ~tól, az ott lévő 10 mo-i növ-et a páviai Birod. Koll-ba rendelte, s legközelebb 1844: érkezett m. növ. a ~ba. - A ~ mo-i növ-ei a fölvétel éve szerint: 1579: Baranicius Balázs, Bereczk Dániel, Hármas László, Kundli Benedek, Smugger János, Waigel János; 1580: Csehi Mihály; 1582: Beregszászi János, Budai Ambrus, Erdélyi János, Körmendi Ferenc, →Nagy Marcell, →Pyber János, →Thamási János; 1583: Bácsmegyei György, Modra György; 1585: Joó Balázs, Zaniczky János; 1587: Baranyay Pál; 1588: Egri Miklós, →Győri Márton, Hwysichky András, Kapronczay Farkas; 1589: Liptai Dániel, →Novák Miklós, Sárváry János, Vadas György; 1590: Peplerus András; 1591: Fejérdi János; 1592: Biky Miklós; 1593: Bánhegyi János, Samsinoci András, Thorday János, Zabay Máté; 1594: →Dávid Pál, Felnémeti Tamás; 1595: →Baksay István, Szentgyörgyi János, Vajda János; 1596: Munkácsi Pál; 1597: Bolerazi István, Ribonici Miklós; 1598: Baranyai Péter, Fabricius János; 1599: →Deáki László, →Lósi Imre, →Nagyfalvy Gergely, →Németh Jakab, Szentmártoni Márton; 1600: Lascovius János; 1602: Albinus Ferenc, →Balásfi Tamás, Franych Tamás OSPPE, →Majthényi László, →Zaycz János OSPPE; 1603: Ceglédi Jakab, Egri Imre; 1604: Radovici János; 1605: →Himmelreich György, Permai János; 1607: Csrepinco Jakab; 1608: Ács János, →Bakiczius János OSPPE, →Gögh Ferenc, Nádasy Pál, →Nagy György SJ, Orosz János OSPPE, Payer János, →Püsky János, Rumer Bálint, Szentkereszthy Mihály, →Zelniczey Péter; 1609: Albisi Márton, →Krajacevic Sartorius Miklós, →Maurovicz Mihály, →Pistes Tóbiás; 1610: →Ramocsaházy Mihály; 1611: →Kőrösi Márk István; 1614: Eölvedi Albert, Fekete János, Gyöngyössi Mihály, Győri István, Lethenyei István, Paxi István; 1615: Sannitius Lőrinc; 1616: Bahun Ferenc; 1618: Deithi Balázs István, →Draskovich György, Sellez János; 1619: Altabak János, Beniczky András Lipót, →Buitul György SJ, Florius György, →Kisdy Benedek, →Kopcsányi Mihály, Ugronovitth János; 1621: →Francisci András OSPPE, →Lippay György; 1624: Mihály István; 1625: Medák Miklós; 1627: Alberti Márton, Bácsy Mihály, Bolia András, Buziakovicz Pál, Gyárfás Demeter, →Kapronczai János, Nagy András, Pécsi András, Pistes Tóbiás, Svehla György, →Szelepcsényi György; 1628: Jaskay János OSPPE, Paxich Péter, Sylla Gáspár; 1630: →Jakusith György, Thany Mihály SJ, Telegdy György; 1631: →Bosnyák István; 1632: →Borkovics Márton OSPPE, →Varró István; 1634: Dobrassovski József, Éh Mihály, →Hoffmann Pál, Missych János, Nagy Albert István, →Posgay Miklós, Rosy János Ráfael, Zlovenchich Mátyás; 1636: →Vanoviczi János OSPPE; 1637: Balogh György, Gyarmati István, Keöszeghy Menyhért, Medvecich Balázs; 1638: Bellichich Péter, Baróthy Ferenc, Dunaricz Lőrinc, Gaborjáni Tóbiás László, Mattkovich Mihály, →Szegedy Ferenc Lénárd; 1639: Lónyay András SJ; 1641: Boldisár István, Guttay Ferenc, Magnovith János, →Pálffy Tamás; 1642: Bedekovich Lajos, Kőrösi Zsigmond, →Szily András, Vitnyédi Ferenc; 1643: Filipovich Miklós, →Héderváry János, Márkházy György; 1644: →Gubasóczy János, Rosa Lukács; 1645: →Nagy György OSPPE; 1646: →Bársony György, Kolhankovicz Antal OSPPE, →Koós Pál, Lósi Mihály Zsigmond, Petheő János Balázs, →Sennyey István, →Tarczy Péter; 1648: Tullok Ádám, →Zichy György; 1649: →Balogh Miklós, →Kálmánczai János, Kovachich Péter;

1650: Blasinovich György, →Esterházy György, Petriz Mihály Ignác, Szalaicz Ferenc; 1651: Kébell Tamás Elek OSPPE; 1652: Migich György, Tordai András; 1653: →Benkovich Ágoston Ádám OSPPE, Mokray Mátyás Ferenc, Selley János; 1654: →Hozó Péter, →Szegedi Mihály; 1655: →Pongrácz György; 1657: →Bolla Péter OSPPE, Boross Péter, →Dobis István, Illésházy Ádám OSA, Krisanich Farkas Gábor, →Parrádi Péter, →Telekessy István; 1658: →Kéry János OSPPE, Péterfi András; 1660: Horváth János Ferenc, Páhi László; 1662: Bihari Dániel, Ladányi László OSPPE, →Mattyassovszky László, Thudor Jakab; 1663: →Jaklin Balázs, →Illyés András József, →Olasz Pál, Révay István Ferenc, Ruthkay Ignác; 1665: Nedelko István, →Széchenyi Pál OSPPE, 1666: Nagymihályi Ferenc, →Náray György; 1667: Braikovich Márton, →Dolny István László, Józsa István, Pakay Ferenc Ignác, Turkovicz Béla OSPPE; 1668: Czedő Mihály, Kecskeméti Mihály; 1669: Belusi István, Orchovachky Péter, →Pyber László; 1670: Szalay Jakab Ferenc; 1671: →Mallechich Gáspár OSPPE, →Ordódy Zsigmond Antal, Szabadkovich Péter; 1673: Bocsárdy Imre, →Drugeth Bálint, →Jezerniczky Ferenc, Missich Ferenc, Orbán Bálint; 1674: Bátkay Márton, →Illyés István József; 1675: →Bolla Ágoston Lajos OSPPE, Nigrini Ádám, →Pongrácz Imre József, Vattay János László; 1676: Szabó Pál Ignác; 1677: →Esterházy Miklós Antal, Kruplanicz György Miklós; 1678: Bellaczicz Jakab Ignác, Fáncsy Ferenc Gáspár, Fülöp György, Sembery György, Tatarich István János; 1680: Tompa András; 1681: Jansekovich Péter, Jeszenszky Ferenc Alajos, Kárász Keszthely Imre, →Lapsánszky Ferenc, →Makay György József; 1682: Lippay Kristóf, →Luby Imre Ignác, Újváry István; 1683: →Esterházy Imre OSPPE, Wkmerovich Antal Farkas; 1684: Horváth György, Istvánffy János István, Kovalchevich Tamás, Lippay Miklós Antal, →Nádasdy Miklós János, →Péterffy György Ferdinánd, Ravasz István; 1686: Bellosich János József; 1687: Damián Máté András, Hromko István, →Kollenitch András OSPPE, →Okolicsányi Imre; 1688: →Andor István Antal, Lévay István, Szenczy György Ferenc, Tarrody János Antal; 1690: Bossányi Lénárd, Novachich Ferenc; 1691: →Győrffi István László, Ordódi Fábián Sebestyén, →Radován Özséb OSPPE, →Zichy Pál; 1692: Horváth János József, Mednyánszky Ignác Antal, Spoliarich Péter, →Kiss János Ferenc; 1693: Csáky Imre, →Kollonics Zsigmond Lipót; 1694: Bencetich Mihály, Egkhi Ottó Henrik, Taynai Márton László; 1695: Almásy György, Christan Antal, →Gnadt Péter OSPPE, →Matalics György Ferenc, →Szörényi László József; 1696: →Mednyánszky Ferenc, Resch György; 1698: →Erdődy László, Gerstel Pál, Liptai János, Majthényi Pál, →Okolicsányi János, Révay Béla, →Spáczay Pál; 1699: Beck Ferenc, →Demsich István OSPPE, Ladányi Kristóf; 1700: Eszterházy János, Gans Henrik, Ivanovich Jonatán, →Mikó Ferenc, Pyber Pál; 1701: →Bors Ferenc, Kelio Miklós István, Magyar Ferenc, Szabó János Ignác, Voinovich János; 1703: →Bartakovics Pál, →Erdődy Gábor, Laczkó Imre, Ladányi István, Matthasich György, →Silley Ádám OSPPE; 1704: Amadé Ignác, →Frivaisz Mihály, Massan Lőrinc; 1705: Kudlik Sándor, →Musar András OSPPE, →Pataki János; 1706: Csupor Mátyás, Illyés János András, Rieschly Jakab; 1707: Chuk György, Urbanek Ádám; 1708: Amadé Ádám, →Esterházy Imre, Kalamer Mihály, →Péterffy Ferenc István, Plepelich György, Podráczky György, Skerlecz Ádám; 1709: Görgei István, →Máriássy Sándor, Mattatich Péter, Vukovics Pál OSPPE; 1710: Gyulai György, Schmitt György, Wanéczy János; 1711: Hawlovecz János; 1712: Fiath Zsigmond, Grandicz János, Levachich Miklós, Piacsek Antal, Szapáncsy Márton; 1713: Herényi Illés, →Podhoránszky Özséb OSPPE, Tarnóczy Pál, Topolovecz Péter; 1714: Gratzky Péter, Horváth Antal, Pongrácz Mátyás; 1715: →Berényi Zsigmond, Bivolényi Imre, →Kontor Pál; 1716: Békásy Ferenc, Kovachevich Mihály, Thamásy Mihály, Vidnicz Pál Ernő; 1717: →Forgách Pál, →Kapy Zsigmond, Nagy Imre OSPPE; 1718: →Chiolnich József, →Patachich Gábor, Paulikovics András, Szentbalásy József; 1719: →Pucz István; 1720: Dubovszky György, Horváth Mihály, Marcellevich György, Milkovics János, Okolicsányi Mihály, Sollinger István; 1721: →Csáky Miklós, →Letenyei Pál OSPPE, →Zichy Ferenc; 1722: Endrődy Pál, →Jaklin István, Szily Ferenc, Varovich István; 1723: →Gellért János, Kaintar Ignác, Kudlick Imre, Szalay István, Vlassicz János, Zlatarich Mihály; 1724: Nagy Zsigmond; 1725: Majthényi Antal, Ordódy Ádám OSPPE, Zjátek Pál; 1726: Földey István, →Klobusiczky Ferenc, Lendvay József, Pálsay János, Réés György; 1727: Magdich Miklós, Mikanovich János, Vratanai Antal; 1729: →Barkóczy Ferenc, →Feja János, →Pallugyay János, Roth Ferenc OSPPE; 1730: Engelberth Márton, →Ordódy Gábor, Radisch István, Sikuten Pál; 1731: Goymerecz Pál, Magdich István; 1733: →Huberth Mátyás, →Orlay Bertalan OSPPE, Perg Károly; 1734: Lang János, Mikinovich József; 1735: Halwacz Károly, Koller Ferenc, Ligutich György, Niczky József, →Pathachich Ádám, Petkovich Boldizsár; 1736: Androvics Miklós, Majthényi Károly; 1737: Miskovics Imre, →Toronyi János OSPPE; 1738: Ordódy Péter, Skerlecz Jakab, Stimm Ferenc; 1739: Zlatarich Antal; 1740: →Galyuff József, →Galgóczi Ferenc, Mirkóczy Dénes OSPPE; 1741: →Horhy Antal OSPPE, Kukulyevich János, Petkovics János, Zdencsay Antal; 1743: Csáky Imre, Fáy Ferenc, →Koller Ignác, Maleter Tivadar;

1744: →Dujardin Károly, →Salbeck Károly, Szabó Elek OSPPE; 1745: →Eszterházy Károly, Gánóczi Károly, Lusensky László, →Martony Jeromos OSPPE, Okolicsányi Mihály, Santek Mátyás, Schmidegg Ferdinánd, Zebich János; 1747: Kerchelich Ignác, Klinglmayr János, Kovács Antal, Kutnyak Gábor; 1748: Frivaisz István, Horváth József, Pius András; 1749: →Berchtold Ferenc, →Draveczky Ferenc, →Esterházy László Pál OSPPE, Jellachich Simon; 1750: Bobok Károly, Kemény László, Skergatich János; 1751: Velligrand János; 1752: Glozzer Gábor, →Keglevich Zsigmond, →Kornis Ferenc, Novak Ignác, Pessutovich János; 1753: Barinay István, Chegetek Miklós, Damian Fülöp OSPPE, →Luzsénszky László, Vittez István; 1754: Chiotich Antal, Jaszvitz Antal, →Nagy Ignác; 1755: →Beznák Pál, Kukecz János László, →Kunics Zsigmond, →Niczky Pál OSPPE, →Szily János, Tót István; 1756: Erdélyi József, Ferk András, Koczianchich Lőrinc, Szabó Ferenc; 1757: →Gullik László, Pizetti Dávid János; 1758: Dávid Gáspár, Koczianchich Boldizsár, Peharnik Ádám; 1759: Lubetich Ferenc, Mancz András, →Páffán Ignác, →Szalágyi István; 1760: Frivaisz Ignác, Kemény Ferenc OSPPE, Smagucz Pál, →Tunkovich Antal, Vincze István; 1761: Dellimanich József, Mitterpacher Dániel, Pandurich György, Szajtler József, →Zerdahelyi Gábor; 1762: Gallyuff György, Jaklich Antal, Jellachich Ignác, Keglevics József OSPPE, Somsics János; 1763: →Batthyány Ignác, Deschan Ferenc, Gaál Ferenc, Grau Antal, Horváth Gáspár, Kobbe Miklós, Simonovich Ferenc; 1764: Pauletich Lajos, Somsics Zsigmond, Turkovich Imre, Zerdahelyi József OSPPE; 1765: Chiolich Miksa, Gasparich András; 1766: Bexin Antal, Boros István, Cusani Keresztély OSPPE, Forgách Pál, →Perényi Imre, Rákóczy János; 1767: →Beniczky János, Dőry Gáspár, Kengyel István, Nájmajer Lipót, Orbán Ferenc, Sepanich Mátyás; 1768: Begyann István, Mlinarich Ádám, Nemespataky Miklós, Poór Imre OSPPE, Sellendich Pál, Sostarecz István, Szabó Imre; 1769: Raffay Ferenc, →Raffay Imre, Orlik György; 1770: Bernay József, Byff Zsigmond, Dominich József, Dudássy András, Etényi Sándor, Hajnalkőy János, Kys Ferenc, Marek Pál, Pollingéry Lipót OSPPE; 1771: Bedekovich László, Illésy János, Kapuvári Antal, Magyary István, Milanesi György; 1772: Kovachich Antal, Leszkováry Pál, Péchy Antal, Potyondi Rafael OSPPE, Ruysz Pál, Supanich Ferenc; 1773: Hochreitter Lipót, Rudolf János, Spoliarovich Tamás; 1775: Csáky Miklós, Friedrich Péter, Gallyuff Miklós, Herics Vince OSPPE, Klimó Ferenc, Lovinchich Ferenc, Wicelliny Vencel; 1776: Roffy Ignác, Sandrovics János OSPPE, Suppe József; 1777: →Apor József, Caballini Antal, Gabelkhoven Antal, Kramarich Kristóf, Margetich Mátyás, Sermage József; 1778: Beniczky Gábor, →Fischer István, Haller Ferenc, Laky Antal, Osegovich György, Salamon Ferenc; 1779: Bezerédy László OSPPE, Orsich Ferenc, Stainer Fülöp, Sterlinger Ignác; 1780: Dely Jakab OSPPE, Nagy Gábor, Suvich József, Zanathy János. - 1844: Rudnay István; 1845: Csete László, Jekelfalusy Lajos, Mendlik János; 1847: Kempelen Viktor; 1851: Barilli Mihály, Kristóffy Gyula, Mattyasovszky János, Palotay László, Toldy János; 1852: Bereczk Géza, Bődy Antal; 1853: Begovcsevich László, Schweiczer Alajos; 1855: Medur József, Újhelyi Alajos; 1856: Kérzan Antal; 1857: Csánk István, Csúnyi Ferenc, Kelemen László, Kolaric Pál, Kurimszky Antal; 1858: →Boromisza Tibor; 1862: Stadler József, Zerjavic György; 1863: Bekény Ákos, Bognár István, Ében Mihály, Ulár István; 1864: Kramp János, Reichl Ferenc, Vorsak Engelbert; 1867: →Gidófalvy Gergely, Koscak János, Matkovich Bertalan, Rhorer Miklós; 1871: Veljacic Miklós, Vucic Rókus; 1872: →Horváth Ferenc, Salamon Jakab, Steécz György; 1873: →Czimmermann István SJ, Mészáros Mihály; 1875: →Prohászka Ottokár, Szuchy Béla, →Vilányi Károly; 1876: Sándorffy Ferdinánd, Szucsics Sándor; 1877: →Láng József; 1878: Rovnyán János, Winkler József; 1879: →Göbl Márton, →Kalmár Sándor; 1880: Frankl Ferdinánd, Hengen Vendel, Volovic József, Vonka János; 1881: Eszterházy Sándor; 1882: →Krammer György, →Wahlner Béla →Zgama Károly; 1883: Kranjcevic Szilveszter, Pazman József, →Vass Béla; 1885: →Andor György, Jambrekovic László, Novosel Máté; 1886: →Beliczky János, Pázmány Zoltán, Kuhner Mihály; 1889: →Ámon Pál, →Kováts Gyula, Schwartz Kálmán; 1890: Jercinovic Szilveszter, →Rott Ferdinánd, Salis-Seewis Ferenc; 1891: →Izsóf Alajos, Loncaric József, →Viszota Alajos; 1892: Holub Vilmos, Szendrői Gyula; 1893: →Kanyó Gyula, Mihalovic Hugó, →Mosonyi Dénes, →Nagelreiter Alajos, Ott Mihály, →Pécsi Gusztáv; 1894: →Hirschler József, →Kőszeghy Mihály, Laczó Győző; 1896: Kostialik Antal, →Tantos Gyula; 1897: Schweitzer Ferenc; 1898: →Vass József; 1899: Leopold József, →Mester János, →Szentiványi Róbert; 1900: Borkovic János, Pados Gábor, →Péter Antal, →Wildmann Béla; 1901: →Jósika Gyula, →Károlyi Károly, Makay Lajos, Pacher Máté; 1902: Bajnok József, Csiba Ferenc, Darnai László, →Egerth Jakab, →Galló István, Jambrekovic István SJ, Debreczenyi Miklós; 1903: →Cziklay Aladár, →Szabó Vendel, Tichy Gyula, →Vécsey József; 1904: →Csáki Benjámin, →Halász Vendel; 1905: Demeter István, Maric József, Miljan József, →Wildinger Jakab; 1906: →Dunszt Károly SJ, →Kemenes István, Sárdi Péter, →Unterreiner József, Zivkovic András; 1907: Bezetzky Róbert, →Floznik György, Kubányi Kornél, Zimmermann István; 1908: →Büttner Ferenc, Gruber Ferenc, →Kerner István, →Kniewald Károly, Nagy Sándor, →Soltész Béla, →Spesz Sándor; 1909: →Czumbel Lajos, →Dőry László, →Felber Gyula, Lengyel József, →Meszlényi Zoltán, →Rejőd Tibor; 1910: Ákos Ferenc, →Macalik Győző, Miljan Béla, Nagy József, Sakac István, Szabó Pál, Taskovics János; 1911: Baráth Béla, →Nyisztor Zoltán; 1912: Erdélyi Miklós, Füzesséry István; 1913: →Holik Sámuel; 1914: Faludi Ferenc, Malonyay József, Szaniszló János; 1915: Schopper Antal, 1916: →Pfeiffer János; 1918: Antal Zoltán, →Iker István, →Lippay Lajos, Troján Károly; 1919: Lovas Pál; 1920: Brückner Ernő, Erdélyi Gyula, →Lacza István; 1922: →Liki János; 1924: →Dudás Miklós, Jöcsák Máté, Suhaj Béla, Végh József, →Winkler József; 1925: →Dávid László, Gaál György, Párdányi Emil, Solymár István; 1926: Boros Albert, →Gombos Károly, →Henkey-Hőnig Károly; 1927: →Bárd János, →Hajós József, Húber Antal, Kovács János, Tölgyes Lajos, Tóth János; 1928: Czimbalmos Lajos, →Lékai László, Ópalotay János, Varga János; 1929: →Erdős Mátyás, →Erőss Alfréd; 1930: →Balogh József, →Lancz Kálmán, →Udvardy József, →Vajda József; 1931: →Takács József; 1933: Monfrédi József, →Rosta Ferenc; 1934: →Cserháti József, Czicza Ferdinánd, →Gál Ferenc, Orbán László; 1935: Ipolyi László, →Ispánki Béla, Zsigmond András; 1936: Balicz Dénes, Dóczy György, →Marosi Izidor; 1937: Vajda Ferenc; 1938: Gerő Béla; 1939: Farkas Géza; 1940: Bisztyó József; 1942: Fábián Károly, Zsigmond Albert; 1945: Amann Norbert, Amann Rajmund, Tóth Miklós; 1946: →Kada Lajos, Kiss István, Megyer Jenő, Oltványi Károly; 1947: Galyári Aladár; 1949: →Balogh Vince; 1950: Radics János; 1957: Varga Pál; 1958: Záchfalvy István; 1964: →Rudas János; 1979: →Kocsis Imre, Vértesaljai László; 1983: →Veres András. **

Kramp János: A Rómában létező ném-m. koll-ból kikerült magyarországi érs-ek és pp-ök névsora. Csanád, 1871. - Korrespondenzblatt (Roma) 1891-től évente - Steinhuber, Andreas SJ: Geschichte des Collegium Germanicum-Hungaricum in Rom. Freiburg i. Br., 1895. - Veress II. - Mester János: A ~ és Vass József. Bp., 1929.