🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Salbeck
következő 🡲

Salbeck Károly, petrisi (Jászvásár, Moldva, 1723. nov. 17.-Szepeshely, 1787. jún. 15.): megyéspüspök. - A gimn-ot Kolozsvárt, Székelyudvarhelyen és Nagyszombatban, a fil-t Kolozsvárt, a teol. 2 évét Nagyszombatban végezte. 1744. X. 24: a CGH növ-e lett, teol. dr. 1746. VII. 4: diákonusként tért haza, X. 15: pappá szent., a zágrábi mpp. szertartója. Ercsi apát, 1752. XII. 15-76: kalocsai knk., 1757-76: váci nagyprép. és Migazzi Kristóf helynöke. 1759. IV. 4: nemesiai fszt. pp., 1776. IX. 16: az újonnan alapított szepesi egyhm. első pp-e. - M: Sermo sacer... habitus Jaurini die XV Aug. 1774. Vác, 1774. - Utóda a szepesi széken 1787. VIII. 21: Révay János. 88

Mendlik 1864:111. - Gams 1873:378. (1.) (előbb nemesiai pp.) - M. Sion 1893:553. - Szinnyei XII:80. (itt erdélyi egyhm. pap, 1751-76: kalocsai knk., ercsi apát, nemesiai fszt. pp.) - Schem. Scep. 1906:1. (1.) - Veress II:165. (*Gyulafehérvár; 1752: kalocsai knk.) - Chobot I:60; II:899. (*Jászvásáron, mint a moldvai vajda titkárának fia; 1751: kalocsai knk., ercsi apát és Klobusiczky érs. helynöke. Vácott Forgách Pál helynöke és nemisiai vál. pp. Esterházy Károly, majd Migazzy Kristóf helynöke. A váci egyhm-ben canonica visitatiót végzett) - Schem. Col. 1942:25. (s.v. Salpeck) - Ritzler-Sefrin VI:305. (*Lippa, †1785. jún. 15; utóda VIII. 21: Brigido Mihály Lipót, aki 1788. IV. 7: laibachi pp. lett)

Salbeck Mátyás, petrisi (†Nagyvárad?, 1764. szept. 14.): választott püspök. - 1743-58: gyulafehérvári knk., nagyprép., 1759. IV. 1: váradi nagyprép. V. 15: dulcinói vál. pp. és Szt Henrikről nev. apát. - Utóda a dulcinói c-en 1765. VI. 25: Alapy János. T.E.

LBE:185. - Memoria Trans. (1841):LXIX. (13.) - Schem. Mv. 1896:110.