🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Koller
következő 🡲

Koller, Bonifaz, OSB (Tölz, 1752. nov. 25.-Benediktbeuren, 1799. ápr. 12.): zeneszerző. - C-moll Requiemjének másolata a pécsi szegyh. kottatárában.  M.R.

Eitner 1900. - Bárdos 1976.

Koller Ferenc (†Nagyszombat, 1720): egyetemi tanár. - Az esztergomi kápt. jegyzője, 1687: tanár a nagyszombati egy. jogi karán. 1687-95: a m. jog elmélete, 1697-1719: a hazai jog gyakorlata előadásával Mo-on ~ volt a hazai jog első egy. előadója.- Fm: Conclusiones patriae juridicae. Nagyszombat, 1691. - Assertiones ex parte prima operis Tripartiti. Uo., 1693. - Legitima juris consequentia. Uo., 1719. - Kz-os jegyzeti: Introductio in jus consuetudinarium incliti Regni Hungariae (a bpi Egy. Kvtárban), Methodus processum (az OSZK-ban). M.I.

Szinnyei VI:760. - Eckhardt 1946:703.

Koller Gyula (Pozsonypüspöki, v. Pozsony vm., 1921. ápr. 1.-): plébános, szerkesztő. - A pozsonyi és komáromi gimn-ban tanult, Esztergomban éretts. A teol-t 1941-46: Esztergomban és Pozsonyban végezte, 1946. VI. 23: szent. pappá. Zselizen, 1948: Érsekújvárt, Aranyosmaróton, 1949: Nagytapolcsányban kp., 1950: Melleken, 1951: Vágkirályfán, 1957: Somorján, 1966: Vajkán, 1970: Pozsonyboldogfán plnos. - Hittan- és imakv-eket ford. - M: Küldetésben Krisztusért. Boldog Dénes és R. sarutlan kármeliták élete és vtsága. Írta P. Spiridion. Olaszból ford. Tóth Gyulával. Bp., 1943. - Pozsonyban 1990. IV. 8-: a Remény kat. hetilap főszerk-je. - Álneve: Kellő Gyula (1990 előtt). 88

Schem. Slov. 1978:124. - KKKP 1993:168. (565.) - Viczián 1995:175. (1507.)

Koller Ignác, nagymányai és aranyosmaróti (Bécs, Alsó-Au., 1725. okt. 3.-Bécs, 1773. ápr. 4.): megyéspüspök. - Tiroli eredetű nemes család szülötte, apja K. József m. kir. udvari tanácsos. ~ Bécsben, Nagyszombatban tanult, 1743. XI. 7: a CGH növ-e lett; teol. dr. 1747. IV. 4: szubdiákonusként tért haza. Bíró Márton 1748. X. 13: pappá szent. 1749. V. 30: esztergomi knk., 1750: ap. főjegyző, 1754. III: nógrádi főesp., 1755: rátóti prép., 1758. VII. 23: szentistváni prép., a kir. tábla prel-a. 1760. XII. 15: targensi pp-ké szent. 1762. IX. 15: veszprémi mpp. és Veszprém vm. főispánja. ~ volt az utolsó pp-főispán, utódai csak az örökös főispán címet viselték. 1768 u. kir. engedéllyel egyh. látogatásait a prot. lelkészekre és tp-okra is kiterjesztette. 1765: ~ kezdte építtetni Gizella kirné romos palotája helyére a mai ppi palotát Fellner Jakab tervei alapján. A vár és az építkezés vízellátását Tummler György molnár ezermester vízemelőjével biztosították; az építkezést ~ hagyatékából fejezték be. Az építkezés közben helyreállították a kk. ún. Gizella-kápolnát. Alapítványából kezdték meg a papnev. építését. Kormányzása idején szervezték 1763: Balatonkiliti, 1767: Veszprémhidegkút, Szulok és Tarany, 1769: Gógánfa és Hetes, 1772: Zákány és Lepsény, 1773: Nemesvámos pléb-ját, s építettek 21 tp-ot. ~ alapította a Davidikum árvaházat (1770-1948) s egy magtárat az egyhközs. segélyezésére, 56.431 Ft-ot hagyott a szegyh-ra, a 2225 köt-es Koller-könyvtár ma is a ppi kvtárban található. - Utóda az 1773-77: széküresedés után 1777. II. 1: Bajzáth József. 88

Mendlik 1864:50. (1762-73: pp.) - Gams 1873:387. (1760. XII. 15: coadjutor; †1773. IV. 3: veszprémi pp.) - Kollányi 1900:358. - Veress II:164. - Schem. Vesp. 1916:XXII. (178.); 1975:46. - Pfeiffer 1987:40.

Koller József, SJ (Magyaróvár, 1703. dec. 14.-Guttenbrunn, Alsó-Au., 1766. szept. 3.): apostoli gyóntató. - 1719: lépett a JT-ba. A teol-t Bécsben hallg., ahol 1733: pappá szent. Nagyszombatban kezdett tanítani. Megírta az első m. pecséttani munkát. 1737: a bécsi egy. morális prof-a, a Pázmáneum spirituálisa és az egy. tp. hitszónoka. 1738: Nagyszombatban fil-t és jogot tanított. 1741: Trencsénben a novícmester asszisztense. 1743: a nagyszombati szem. rektora, majd Budán ig. és morális tanár. 1745: ap. gyóntató. 1751: a sztév végén ismét Bécsben morális tanár. 1752: rtart. tanácsos és a tartfőn. asszisztense. 1755: győri, 1758: pozsonyi házfőn. 1761. V. 6: az osztrák tart. főn-e. 1764. VII. 1: a cs. hadsereg tábori főlelkésze. A halál egy Mária-kegyhelyen mint →kézvezetőt érte. - Fm: Imago heroum, qui de cognatis prosopiis Pálfi de Erdőd et Erdődi de Monyorókerék...praemissa vita cardinalis Bakacz ab Erdőd. Nagyszombat, 1729. (névtelenül) - Cerographia Hungariae. Uo., 1834. (rézmetszetekkel, névtelenül) **

Szinnyei VI:766. - Monay 1956:136.

Koller József, nagymányai (Huszt, Máramaros vm., 1745. dec. 16.-Pécs, 1832. szept. 2.): kanonok. - A gimn-ot Pozsonyban, a fil-t és a jogot Nagyszombatban végezte, 1762: pécsi kispap. A teol. után 1764: tanulmányútra Bécsbe, 1766: Itáliába ment. X: Pisában teol. dr. 1767. XII. 23: Pozsonyban pappá szent. Pécsett Klimó pp. udvari kp-ja. 1771: teol. tanár, 1775: pécsi knk. 1802: nagyprép. - 1792-1811: a pécsi kápt. ogy. követe. 1792 u. rendezte és lajstromozta a kápt. levtárat. Miután knk. lett, minden évben 12 szegény tanulót tartott házában. Családi birtokát rokonainak átadva mindenét a szegényeknek hagyta. - M: Histori episcopatus Quinqueecclesiarum. 1-7. köt. Pozsony, 1782-1812. - De sacra regni Hungariae corona commentarius. Pécs, 1800. - Prolegomena in historiam episcopatus Quinqueecclesiarum. Pozsony, 1804. - Littera pastoralis. Pécs, 1826. - Kz-ai az OSZK-ban. T.E.

M. Sion 1892:623. - Szinnyei VI:767. - Pallas X:684. (†szept. 11.)

Koller József, SDB (Budakeszi, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1894. febr. 27.-Pannonhalma, 1977. máj. 3.): igazgató, plébános. - A gimn-ot az esztergomi bencéseknél fejezte be. A teol-t Esztergomban végezte, 1917. V. 13: pappá szent. Muzslán kp. 1921. XII. 5: az esztergom-tábori szalézi int. nev-je. 1924. VII. 31: lépett a r-be, s kezdte meg Ensdorfban (Bajoro.) a novíc-t. 1925: ismét Esztergom-táborban nev., 1927: Szentkereszten a kegyhely lelkésze s a kispapok gyóntatója. Szombathelyen 1929: Ádám László munk., majd a Szt Kvirin egyhközs. első plnosa 1950. VI. 17-ig, közben 1935-39: Szentkereszten a r. főisk. ig-ja. 1950: Tanakajdon, 1957: Sárvárott plnos, 1958: súlyos betegen került a lenti pléb-ra, ahol még 19 évig dolgozott. **

Szolg. 36:106.

Koller Judit M. Bertranda, DNAK (Miskolc, Borsod vm., 1922. dec. 27.-Körmend, 1946. máj. 28.): szerzetesnő. - Betegsége miatt nem volt munkaköre. r.k.

Koller Károly (Olaszfalu, Veszprém vm., 1818. nov. 2.-Székesfehérvár, 1859. márc. 1.): gimnáziumi tanár. - 1836. IX. 14: belépett a ciszt. r-be. 1839: Pécsett gimn. tanár, 1842. VIII. 14: pappá szent. Pécsett, 1843: Székesfehérvárt gimn. tanár. 1849: Porván lelkész, 1850: Székesfehérvárt gimn. tanár, 1858: a r-et elhagyva egri egyhm-s pap, s az egri érs. líceum lat. tanára. - M: Mértani nézlettan, vagyis: nézés által előkészítés a sikeresb mértani előadásokra. I-IV. o-ra. 439 ábrával. 1-2. köt. Pest, 1851. - Tanító az elemi tanodákban, v. nézleti oktatásmód. Otto után átd. Uo., 1855. 88

Békefi 1896:350. - Szinnyei VI:769. - Schem. Cist. 1942:216.

Koller Pius Károly (Nagykanizsa, Zala vm., 1901. márc. 4.-London vagy Gerrard's Cross?, NBr., 1979.): rákkutató, egyetemi tanár. - Szombathelyen éretts., 1917. VII. 6: belépett a bencés r-be, 1922. IX. 10: ünn. fog-at tett, 1924. VI. 29: pappá szent., a Pázmány Péter Tudegy-en termrajz-földr. szakos tanári okl-et szerzett, majd drált. 1924: Bpen gimn. tanár, 1928-30: Cambridge-ben és Edinburgh-ban képezte tovább magát. 1928-32: Tihanyban a Biológiai Int. kutatója, 1932-től külf-ön élt, 1936/37: Pasadena-ösztöndíjas, 1940-ig a cambridge-i egy. örökléstan-kutatója, 1944: a Chester Beatty rákkutató int. prof-a, 1952-ig az örökléstani osztály ig-ja. 1947: elhagyta a bencés r-et. 1952-69: nyugdíjazásáig a londoni egy. tanára. - 1976: Semmelweis-érmet kapott. - M: Faj és haj. Pannonhalma, 1926. (Pannonhalmi füz-ek 1.) - Írói nevei: Koller K. Pius (művén); Koller Pius; P.C. Koller (külf.) 88

Barthos-Csetri 1924/25:61. - Prominent Hungarians 1973:216. (a bpi orvosi karon tanult!); 1985:614. (1904!-1979) - Bölöny 1985:325. - PN 1987:177. (1348.) - Gulyás XVI:877. (s.v. Koller Pius)