🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kollenitch
következő 🡲

Kollenitch András, OSPPE (Sasvár, Nyitra vm., 1663. júl. 29.-Máriavölgy, 1734. aug. 22.): általános rendfőnöki helynök. - Nagyszombatban és Lepoglaván tanult. 1687. X. 8: a CGH növ-e lett. 1691. VIII. 25: papként tért haza. Lepoglaván 1693/94: a fil. tanára, 1700: definitor, 1712: ált. helynök. Visszavezette az Egyh-ba br. Szentiványi János festőt, aki a máriavölgyi tp. mennyezetét Szt Pál életéből vett képekkel díszítette. - M: Thesaurus in agro absconditus. Nagyszombat, 1713. - Stella Triplex sive sermones panegyrico morales. Uo., 1713. - Der in dem Acker verborgene Schatz. Wiener Neustadt, 1714. - Augusta porta et arcta via. Nagyszombat, 1721. - Sermones indifferentes. Uo., 1722. - Columba intra et extra arcam. Pozsony, 1724. - Vita moriens... Uo., 1729. (M-ul: Vita moriens, vagyis haldokló élet... Ford. P. Orosz Ferenc. Pest, 1758). 88

Szinnyei VI:758. (s.v. Kollenicz! itt Vas vm. származású!) - Veress II:85. - Kisbán 1938:345. (s.v. Kollenicz); 1940:466. (s.v. Kollenics; †szept. 11.). - ML 1966. II:663. (Szentiványi művét ~nak tulajdonítva!)