🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mattyassovszky
következő 🡲

Mattyassovszky László (Liptó, Liptó vm., 1641. febr.-Bécs, 1705. máj. 10.): megyéspüspök. - Nemes, ev. szülőktől született. 1658: katolizált. Ungvárt, Nagyszombatban és Bécsben tanult mint a fil. magistere. 1662. X. 24: a CGH növ-e lett. 1666. V. 13: papként tért haza, plnos Szempcen, 1673. VIII. 14: pozsonyi knk., s mint ilyen Szereden plnos, 1676. IV. 22: esztergomi knk., 1677. IV. 22: nyitrai főesp., 1680. XI. 19: madocsai apát, 1687. VIII. 9: tinnini cpp., 1689. VII. 20: őrknk., XII. 29: szepesi prép., 1696. VI. 21: nyitrai mpp., 1696-1705: kir. kancellár. ~ alapította a nyitrai piar. koll-ot, a szegedi jezsuita házra 55 ezer Ft-ot, a nyitrai papnev-re 15 ezer tallért, a munkaképtelen papok ellátására 5 ezer Ft-ot, a megtért prot. papok javára 4300 Ft-ot, a szegény plnosok javára 5 ezer Ft-ot stb. adott. - Utóda 1696. IV. 12: a tinnini c-en és a szepesi prépságban Sigray János, a nyitrai széken 1706: Erdődy László Ádám, a kir. kancellárságban 1705: Illésházy Miklós gr. T.E.

Pauer 1847:404. - Mendlik 1864:56. (55.) (1696-1705: nyitrai pp.) - Gams 1873:423. (1687. XI. 24: Mikulich Sándor Ignác a fszt. tinnini pp.!), 376. (1696. VI. 21-†1705. V. 10: nyitrai pp.) - Némethy 1894:776. - Vágner 1896:550. - Pirhalla 1899:519. (durnói? pp. is) - Kollányi 1900:292. (s.v. Matyasovszky, 1687. VIII. 18: tinnini cpp.!) - Veress II:59. (s.v. Matyássovski; tinnini pp.; szepesi nagyprép.) - Schem. Scep. 1906:V.