🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mattyasovszky
következő 🡲

Mattyasovszky János (Sóvár, Sáros vm., 1884. jún. 20.-Cleveland, Oh., USA, 1956 után): plébános. - Az egri ciszt. gimn-ban éretts., a teol-t Egerben végezte, 1909: pappá szent. Az I. vh-ban táb. lelkész százados. 1927: az USA-ban telepedett le, Cleveland-ben megszervezte a m. öregotthont (Hungarian Old Folks Home), Windsorban (Ontario, Kanada) a Szt Antal m. egyhközs-et, melynek 1928-1937. VII: plnosa, utóbb Clevelandben a Szt Rita-tp. plnosa. - M: Propaganda és valóság. H.n., 1956. - Álneve: Matty János. T.E.

Schem. Agr. 1918:105. - Szy 1966:285. (s.v. Matty, Mattyasovszky, John) - Török 1978:379. - Bölöny 1984:378. - Nagy II:247.

Mattyasovszky Kasszián Kázmér, OSB (Esztergom, Esztergom vm., 1879. dec. 6.-Bp., 1935. máj. 21.): gimnáziumi tanár. - Az esztergomi bencés gimn-ban éretts. 1897. VIII. 8: lépett a r-be, 1902. V. 29: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. 1903: mennyiségtan-természettan szakos tanári okl-et szerzett. 1902: Kőszegen gimn. tanár. 1904: Bpen egy. hallg., 1905: drált, 1905: Pannonhalmán főisk. tanár, 1907: Győrött, 1910: Esztergomban gimn. tanár, 1924: házfőn. és gimn. ig. 1931: Bpen gimn. ig., 1933: házfőn. is. - A hazai vízicserkészet egyik kezdeményezője. 1919 őszén újjászervezte az esztergomi cserkészéletet, annak részeként a vízicserkészetet, mely a városi vízisport központja lett. Az esztergomi 14. sz. Holló cserkészcsapat parancsnoka, létrehozta a Prímás-szigeten a csapat csónakházát. Vezetésével 1923. VI. 17: A múltnak emlékül és a jövőnek példaképül emléktáblát avattak az I. vh. hősi halott 30 növendéke emlékére. 1936: cserkész vitorlázó repülőgépet neveztek el róla. 1938. V. 22. az esztergomi Kossuth Lajos u-ban fölavatták bronz domborművét (1949 k. leverték és beolvasztották), 1944: Esztergomban utcanév őrizte emlékét. 1928 u. ~ a saját tervei alapján 6 freskót rendelt Királyfalvi-Kraft Károly (1879-1964) festőtől az esztergomi bencés gimn. lépcsőházának díszítésére. Az egyik képen (1946 k. lefestették, 2000: letisztították, azóta eredetiben látható) az osztályteremben a trianoni békediktátummal szétdarabolt Mo. térképe előtt diákjainak és cserkészeknek tanár magyaráz. Diákjai és cserkészei között ~t ábrázoló képe (Márton Lajos műve) a pannonhalmi apátság tulajdonában. Meggyilkolták. - M: A Descartes-féle koordináta transzformáció-csoportok differenciál-invariánsai. Bp., 1905. - Vigilate et orate. Vakációs jótanácsok papnöv-ek számára. Nagy Balázzsal. Pannonhalma, 1907. (3. kiad. Bp., 1913) - Az ifj. lelkigyakorlatok. Uo., 1909. (Klny. Szt Gellért) - Bresztyenszky Adalbert élete. Győr, 1909. (Klny. bencés főgimn. értes.) - A lelki élet kv-e. Nagy Balázzsal. Esztergom, 1909. (új kiad. Ami az ifjút naggyá teszi. Pannonhalma, 1925) - Kéthónapi vakáció. Győr, 1910. (Klny. bencés főgimn. értes.) - Sztbeszéd Nagyboldogassz. ünnepére. Uo., 1910. - Kühn Rajmund Lajos. Esztergom, 1912. (Klny. bencés gimn. értes. - Arck.) - Dr. Hollósy Jusztinián Ernő. Uo., 1912. (Klny. uaz - Arck.) - Fizika. A középisk. felsőbb o. sz. 7. o. Bp., 1914. (2. kiad. 1921), [1. r. Középisk. 7. o. sz. Átd. Bodócs István. Bp., 1930. (SZIT isk. segédkv-ei) - Fizika. A középisk. 8. o. sz. Uo., 1915. (2. kiad. 1921) [2. r. Középisk. 8. o. sz. Átd. Bodócs István. Uo., 1931. (Uaz)] - Geometria. A középisk. felső o. sz. 1. r. Az 5-6. o. sz. 7. kiad. Uo., 1921. (Uaz) (9. átd. kiad. 1925) - Az esztergomi szentbenedekr. Szt István kat. gimn. értes. 1924/25-1930/31. tanévre. Közzétette. Esztergom, 1925-31. - A fiz. elemei. A gimn. és reálgimn. 3. o. sz. Uo., 1926. (uaz a reálisk. 3. o. számára. 1926) (3. jav. kiad. Uo., 1931) - Számtan és az algebra elemei. A reálisk. 1-3. o. sz. Írta Gidró Bonifác, Borosay Dávid. Átd. Uo., 1926. (SZIT isk. segédkv-ei) - Számtan és geometria. A gimn. és reálgimn. 1. o. sz. Írta Gidró Bonifác. Átd. Uo., 1926. (Uaz) - Uaz. A gimn. és reálgimn. 2. és 3. o. sz. Írta uő. Átd. Uo., 1926. (Uaz) - Számtan és geometria az algebra elemeivel. A gimn. és reálgimn. 1-3. o. sz. Írta Gidró Bonifác és Borosay Dávid. Átd. Uo., 1926. - Uaz. A gimn. és reálgimn. 2-3. o. sz. Írták uők. Átd. Uo., 1926. (Uaz) - Algebra. A gimn. és reálgimn. sz. 1. r. 4-5. o. sz. Írta Borosay Dávid. Átd. Uo., 1927. (Uaz) - Uaz. A reálisk. sz. 1. r. A 4-5. o. sz. Írta uő. Átd. Uo., 1927. (Uaz) (2. kiad. 1930) - Geometria. A gimn. és reálgimn. sz. 1. r. A 4., 5. és 6. o. sz. S.a.r. Uo., 1927. (Uaz) - Geometria. 1. r. A reálisk. 5-6. o. sz. Írta Borosay Dávid. Átd. Uo., 1928. (Uaz) - Algebra. A gimn. és reálgimn. sz. Írta uő. A 4-5. o. sz. átd. Uo., 1928. (2. kiad. 1932) - Algebra az analitikai geometria elemeivel. A gimn. és reálgimn. sz. 1-2. r. A 6-8. o. sz. Írta uő. Átd. Uo., 1929. (Uaz) - Geometria. A gimn. és reálgimn. sz. Írta uő. A 4-6. o. sz. átd. Uo., 1929. - Geometria. 2. r. A reálisk. 7-8. o. sz. S.a.r. Uo., 1930. (Uaz) - Geometria. A gimn. és reálgimn. sz. 2. r. A 7. és 8. o. sz. S.a.r. Uo., 1930. (Uaz) - Mennyiségtan. (Számtan-mértan.) A gimn. és reálgimn. 1. o. sz. Írta Gidró Bonifác. Átd. Uo., 1931. - Uaz. A gimn. és leánygimn. 2. o. sz. Írta uő. Átd. 2. jav. kiad. Uo., 1931. (SZIT isk. segédkv-ei) - Mennyiségtan. (Számtan-algebra-mértan) A gimn. és reálgimn. 3. o. sz. Írta Gidró Bonifác és Borosay Dávid. Átd. 2. jav. kiad. Uo., 1932. (Uaz) - A pannonhalmi Szt Benedek-r. bpi kat. Szt Benedek reálgimn. értes. az 1931/32-1933/34. isk. évről. Közzétette. Uo., 1932-34. - A bencés diák kalauza. Többekkel. Pannonhalma, 1933. - Álneve és betűjegyei: Dr. M.K. (r.k. lapokban); M.K. (Alkotmány, 1910); M.K.dr. (uo.); Monostori Kázmér (r.k. lapokban); P-y (uo.); + - + (uo.). T.E.-Bo.J.-Fe.Má.

PN 1987:145. (1117.) - Értesítők 3:B256-62; 4:B1900-02.