🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bolla
következő 🡲

Bolla Ágoston Lajos, OSPPE (Győr, Győr vm., 1652. szept.-Márianosztra, 1724. okt. 3.): prior. - Édesanyja ev. volt. Bécsben, Nagyszombatban és Lepoglaván tanult. 1675. X. 22: lett a CGH növ-e. 1679. VIII. 27: papként tért haza. 1679/80: Máriavölgyben fil-t, 1681/82: Nagyszombatban egyhjogot tanított, azután a sátoraljaújhelyi, elefánti, bánfalvai, 1701: a pápai monostor alapító perjele; 1700: és 1711: a m. rtart. főnökh-e. Országszerte tartott missz-kat. **

Veress II:73. - Kisbán 1938:335; 1940:460.

Bolla Márton, Bold. Szűz Mária fogantatásáról nev., Piar (Sümeg, 1751. ápr. 14.-Pest, 1831. nov. 7.): tanár, tartományfőnök. - 1769: lépett a r-be. Tanár Kecskeméten, Nagykanizsán, 1776: Kolozsváron a gimn-ban, 1784-96: a líceumban, 1797-99: uo. a rház főn-e; 1800: ig. a váci gimn-ban, 1802-03: Kőszegen, majd újra Vácott házfőn. és ig. 1806: rfőn-i tanácsos, 1809: rfőn-h., 1812-31: a m. piar. rtart. főn-e. Egyetemes tört. tankv-e úttörő jelentőségű mind a hazai tört-tud-ban, mind a tankv-tört-ben; az első - m. szerzőtől származó - világtört. összefoglalások egyike. A tört. események leírásán túl a kiváltó okokat is igyekezett bemutatni. Kötetei azt a korszerű felfogást tükrözik, hogy az emberiség tört-ének folyamatát nem csupán a pol. események - hadjáratok, uralkodók és hadvezérek - tört-e alkotja, hanem a művelődés különféle ter-einek alakulása is. Rendfőnöksége alatt kezdődött meg a hazai piar. isk-k reformkori felvirágzása. - Fm: Primae lineae historiae universalis in usum studiosae juventutis Claudiopolitanae. 1-3. köt. Kolozsvár, 1789-99, Pest, 1843. (E 6. kiadást ford. m-ra Kecskeméthy Csapó Dániel: B. M. ált. világtört-e főbb vonalai. Pest, 1845-46; m-ra ford. és kiad. Schröck Somhegyi Ferenc is: Pest, 1847-48.) - Dissertatio de Sodalitate Beatae Mariae Virginis. Pest, 1827. - Az oláhok eredetük szerint hun-bolgárok. Ford. Zajti Ferenc. Bp., 1931. M.I.

Szinnyei I:1199. - Vékony István: B. M. mint tört-író. Bp., 1908. - Bíró-Boros 1941:120. - Papp László: B. M. Bp., 1943. - MIL I:174. - MItB II:358.

Bolla Péter, OSPPE (Győr, Győr vm., 1623.-Róma, 1700. nov. 29.): prokurátor generális. - Nagyszombatban tanult. Fogadalomtétel után, a 4 kisebb rend birtokában 1657. X. 4: a CGH növ-e lett. 1761. IX. 5: papként tért haza. Nagyszombatban a r. növ-ek pref-a, majd prokurátor gen. és a rend róm. vendégházának priorja. - M: Manuductio ad coelum. Róma, 1677. 88

Szinnyei I:1201. - Veress II:54. - Kisbán II:354. - Gulyás III:846.


Bolla Aranka Sigolina SDS (Raposka, Zala vm., 1913. jan. 2.–Vác, 1984. júl. 29.): szerzetesnő. – 1933. XII. 28: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1935. IX. 8: Máriabesnyőn, örök fog-át 1941. IX. 8: uitt tette. 1933–: Bpen a →Szalvátor Intézetben, majd a váci szem-ban, 1950: a bp-i piar. rh-ban szakácsnő. 1968: nyugdíjazták, a váci szoc otthonba költözött. r.k.