🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hirschler
következő 🡲

Hirschler József (Újpest, Pest vm., 1874. márc. 17.-Kolozsvár, 1936. nov. 17.): kanonok, plébános. - A bpi piar. gimn-ban éretts., a teol-t a Pázmáneumban és a CGH-ban végezte, 1900. X. 28: szent. pappá, teol. dr. Majláth pp. magával vitte Erdélybe, 1901: kp., majd a Báthory-Apor szem. ig-ja, 1906-tól haláláig plnos Kolozsvárott, 1907: gyulafehérvári knk., p. prel., kolozsmonostori c. apát, dobokai főesp. A Szt Mihály-tp. megújítása mellett fő gondja a nevelés volt. 1907: nyitotta meg az Augusteumot, a 300 gyermeket befogadó óvodát és el. leányisk-t. Országos hatású lett a Marianum intézete. Az egyhközs. anyagi hátterének biztosítására 6 bérpalotát építtetett. Lpászt. munkájában kiemelkedett az Oltáriszentség tiszt-e, melyről minden hónap 1. vasárnapján elmélkedést tartott híveinek. Megalapította a →Providentia nyomdát és az →Erdélyi Magyar Lányok c. havi folyóratot. - 1919. IV: a rum. hatóság összeesküvés vádjával kp-jaival együtt letartóztatta. 1920. I: mivel Vízkeresztkor nem engedte át a tp-ot a ruméneknek, ismételten meghurcolták. 1929: az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. A házsongárdi temetőben pihen. - M: A kolozsvári Oltáregyes. 1901-04. Kolozsvár, (1904) - Az elemi vallásokt. módszere. Uo., 1906. - Assisi Szt Ferenc és a kultúra. Uo., 1923 k. - Canova. Uo., 1923. (Klny. Erdélyi M. Lányok) - X. Pius p. síremléke. Uo., 1923. (uonnan) - Aquinói Szt Tamás. Jubiláris gondolatok. Uo., 1924. (Klny. Erdélyi Irod. Szle) - Erdélyi katolicizmus múltja és jelene. Többekkel. Dicsőszentmárton, 1925. - Assisi Szt Ferenc élete. Jörgensen nyomán. Kolozsvár, 1925. - A Vatikán műv-e és élete. Uo., 1926. (Róm. tanulm. 1.) - Szt Péter tp-a Rómában. Uo., 1927. (uaz 2.) - A sztkeresztút egyhtört. és egyhműv. szempontból. Brassó, 1927. - Dante tanulm. 1. kv. 1. r. Kolozsvár, 1929; 1. kv. 2. r. Uo., 1936. - A bronzkapuk mögött. Uo., 1928. - Island. Vakációi emlék. Uo., 1930. - Kolozsvárt 1926. X-1928. I: a Műv. Szalon és 1929. X. 1-1931. VII: Az Oltár c. lapok főszerk-je. 88

Egyh. Közl. 1906:219. Arck. - Ellenzék 1906:68. sz. - Religio 1909:5. sz. - Schem. Trans. 1913:278. - Veress II:272. - Cat. AJ 1925:3. - Erdélyi lex. 1928:123. (*febr.) - Várady-Berey 1934:85. - Nemz. Újs. 1936. XI. 19. - Irodt. 1937:40. (*febr.) - Monoki 1941:252. - Salacz 1975:56. - Gulyás XIII:701.