🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kontor
következő 🡲

Kontor Elek (Nagykapornak, Zala vm., 1869. aug. 31.-Bp., 1929. máj. 3.): polgári iskolai igazgató. - A bpi Pedagógiumban tanári okl-et szerzett, majd beutazta Ny-Eu-t. Ének- és zenetanár a győri r.k. tanítóképzőben, 1892: a bpi Érsek u. polg. isk., 1900: a VII. ker. Nagydiófa u. polg. fiúisk. tanára, 1920-29: a VIII. Práter u. polg. leányisk. ig-ja. Kat. egyh. zeneköltő, pasztorálékat, Mária-dalokat írt, csángó népdalokat gyűjtött; legnevezetesebb műve a Miatyánk megzenésítése. A Pázmány Egyes. és 1915: a SZIA III. o. tagja. Zeneművei: Ábrándok. - Álmok. Dalfüzet. - Májusi daljáték. - M: A kártya. Elb. Bp., 1898. (Népiratkák 146.) - Pripovitka. Uo., 1907. T.E.

Szinnyei VI:936. - Halász 1936:146. Arck. - Deák 1942:253.

Kontor Lajos (Nagykapornak, Zala vm., 1890.-Bp., 1945. jún. 19.): felsőkereskedelmi iskolai igazgató. - 1915: jog- és államtud-ból drált. Részt vett az I. vh-ban, hadirokkant hadnagyként szerelt le. 1918: felsőkeresk. isk. jog-közgazd. tanár, 1929: a bpi r.k. Zichy Pallavicini Edina Női Felsőkeresk. Isk. tanára, 1935-45: ig-ja. - M: Jogismeretek a m. kir. Honvéd Ludovika Akad. számára. v. Démy Gerő Mihállyal. Bp., 1936. - A háború utáni konkordátumok. Uo., 1938. (Klny. Theológia) 88

Szakokt. évkv. 1937:334. - Gulyás XVI:985.

Kontor Pál Imre (1692. nov. 29.-1740 előtt): választott(?) püspök. - Nagyszombatban tanult. 1715. XI. 20: a CGH növ-e lett, teol. dr. 1720. IV. 8: papként tért haza. Szombathelyi plnos. 1732: a vasvár-szombathelyi társaskápt. tagja (1740: már nem), majd győri knk. és ált. helynök. Pp-ként halt meg, ismeretlen c-re kinevezve v. szentelve.   88

Veress II:124. - Géfin II:322. (s.v. Kondor)