🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Marosi
következő 🡲

Marosi (1890-ig Malik) Arnold Mihály, OCist (Szilsárkány, Sopron vm., 1873. febr. 9.-Székesfehérvár, 1939. jan. 22.): gimnáziumi tanár, régész. - A középisk-t Pápán, Győrött és Egerben végezte, 1889. VIII. 29: Zircen lépett a r-be, 1896. VIII. 3: ünn. fog-at tett, VIII. 9: pappá szent. 1890-94: a bpi tudegy. és a műegy. rk. hallg-ja. 1898: termrajz-földr. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. Zircen apáti jegyző, 1897: Székesfehérvárt gimn. tanár, 1898: Zircen szertartó és hitokt., 1900: Baján, 1902: Pécsett, 1909: Székesfehérvárt gimn. tanár. Pécsett megszervezte és vez. a városi múz-ot, 1910: Székesfehérvárt megszervezte a Fejérvm. és Székesfehérvári Múz-ot, melynek 1921: ig-ja lett. - 1917: az ASzTT, 1923: a SZIA IV. o-a tagja. Horváth Cézárral írott termrajzi középisk. tankv-eit évtizedekig használták. - M: Vezető a pécsi városi múz-ban. Pécs, 1905. - A természet élete. Bp., 1913. - Mo. hármas egysége. Székesfehérvár, 1920. - Bev. a biol-ba. Bp., 1922. - Átöröklés és nemzetvédelem. Uo., 1924. (Szt István kv-ek 19.) - A székesfehérvári rádiótelepi ásatás. Uo., 1926. (Klny. Archeológiai Értes.) - Székesfehérvár műemlékei. Székesfehérvár, 1927. - A pákozdvári őstelep. Bp., 1930. (Klny. Archeológiai Értes.) - Dunapentelei avar sírleletek. Fettich Nándorral. Uo., 1936. - Szerk. 1910-17: A Fejérmegyei és Székesfehérvári Múz. Egyes. é. jelentéseit. 88

Kalmár 1907:147. - Lakatos 1914:194. - SZIA tagajánl. 1923:15. - Székesfehérvári Szle 1939. (Dormuth Árpád: ~) - Schem. Cist. 1942:238.

Marosi Ernő (Miskolc, Borsod vm., 1940. ápr. 18.-): művészettörténész, egyetemi tanár. - 1958-63: m-művtört. szakos hallg. az ELTE-n, ahol 1963: a művtört. tanszék oktatója, 1991: egy. tanár. 1974-91: az MTA Művtört. Kutatócsop., majd Kutatóint. ig-helyettese, a régi művtört. oszt. vez-je, 1991-2000: az int. ig-ja. 1991-96: az UNESCO nemzetk. művtört. biz. vezetőségi tagja. Az MTA elnökségi tagja, a Fil. és Tört-tud. Oszt. elnökh-e, a Kiadói Biz. elnöke, a Kv- és Folyóiratkiadó Biz., a Művtört. Biz. tagja. 1997-ig a Kossuth- és Széchenyi-díj Biz. tagja. A kk. magyar és egyetemes művtört. kutatója. Fiatalon a kortárs műv-ről is írt. - 1977: a művtört. tud. kandidátusa, 1990: dr-a. 1993-tól az MTA l. tagja. - 1995: Szűcs Jenő-, 1997: Széchenyi-díjat kapott. - Írásai az Új Műv. c. lapban. - Fm: A kk. műv. világa. Szerk. Bp., 1969. - A román kor műv-e. Uo., 1972. - Bevezetés a művtört-be. Uo., 1973. - Magyar falusi tp-ok. Uo., 1975. - Emlék márványból v. homokkőből. Szerk. Uo., 1976. - A mo-i műv. története. Szerk. többekkel. Uo., 1981. - Die Anfänge der Gotik in Ungarn. Uo., 1984. - Mo-i művészet 1300-1470 körül. Szerk. Uo., 1987. - A budavári szoborlelet. Zolnay Lászlóval. Uo., 1989. - Kép és hasonmás. 1996. - A kk. művészete. Egy. tankv. 1-2. köt. Uo., 1996-97. - A kk. műv. történetének olvasókv-e. Szerk. Uo., 1997. - A magyar művtört-írás programjai. Uo., 1999. **

KMML II:713.

Marosi (Miletits) Gizella Róza, KN (Esztergom, Esztergom vm., 1899. márc. 10.-Gyón, 1978. júl. 23.): szerzetesnő. - Apja Miletits Antal, anyja Urbán Róza. 1917. XI. 13: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1920. XI. 24: tette. Pozsonyban dolg. - A szétszóratás után 1950 őszétől rokonok fogadták be. Utolsó éveiben a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Marosi Ilona Philga, FMMN (Hatvan, Heves vm., 1912. okt. 14.-Vác, 1989. okt. 11.): szerzetesnő. - 1930. XII. 9: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1933. VI. 13: első, 1936. VI. 13: utolsó fog-át uo. tette. Varrónőként dolgozott. - A szétszóratás után a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet gépi kötője és kesztyűvarrónője. r.k.

Marosi Izidor (Újkécske, Pest vm., 1916. márc. 27.-Bp., 2003. nov. 14.): megyéspüspök. - Az el. isk. 6 o-át 1922-28: a jászkarajenői tanyai isk-ban járta. 1928-29: a szolnoki Verseghy Ferenc Gimn-ban, 1929-36: a váci Piar. Gimn-ban tanult és éretts. 1936-37: a róm. Gregorianán fil-t, 1937-41: Vácott teol-t végzett, ahol 1941. VI. 22: szent. pappá. Lajosmizsén, 1942: Kunszentmiklóson hitokt. 1943: Debrecenben kórházi lelkész, majd Homok plnosa, 1944: táb. lelkész, megjárta az orosz frontot, 1945: rövid ideig hadifogságban volt Mariborban. 1945: hittanár Szentesen, 1947: gimn. hittanár Hódmezővásárhelyen. 1948: Szentlőrinckáta, 1956: Izsák, 1977-87: Kecskemét-főpléb. plnosa. 1979. IV. 5: massulai cpp. és váci spp., IV. 30: Bpen pp-ké szent. 1987. III. 2: kinev. váci mpp. V. 16: iktatták be. 1992. II. 11: nyugalomban. - Utóda: Keszthelyi Ferenc. B.Ma.

MKA 1984:380. Arck. - Saját közlése 1991. I. 22. - Schem. Vac. 2000:143.

Marosi László (Nagyvárad, Bihar vm., 1913. szept. 13.-Klagenfurt, Au., 1981. márc. 13.): magyar lelkész. - A teol-t Szegeden végezte, 1937. V. 2: a váradi egyhm. papjává szent. Orosházán kp., tábori lelkészként került 1945: Au-ba, 1949: Spittal a. d. Drauban m. lelkész. - M: Hunya Dániel emlékfüzet. Szerk. Bécs, 1961. - Sugárzó emberek. Szerk. Kismarton, 1981. - 1959-68: a Magyar Papi Egység, 1969. IV-1981. II: a Szolgálat szerk-je. 88

Schem. Mv. 1938:40. - Pilinyi 1943:172. - Mildschütz 1977:143. (470., 703.) - Nagy 2000:668.