🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kocsis
következő 🡲

kocsis (lat. auriga): lóval vontatott jármű (→kocsi, →szekér) hajtója. - A Szentírásban Illés próféta Izrael ~a (2Kir 2,12).

Kocsis Gábor; családi neve: Tunyoghy Csapó (Szeged, Csongrád vm., 1932. febr. 15.-) költő, író. - A szegedi egy-en mat. és fiz. tanulm-okba kezdett, de 1951: „destruktív pacifizmus” vádjával kizárták a hazai egy-ekről és főisk-król. 1953: a Hortobágyon munkaszolgálatos, 1955: bányamunkás. 1956. XI: a forr. bukása után Au-ba menekült, a bécsi egy-en lélektant és fil-t hallg. 1963: áttelepedett No-ba, ahol keresk. alkalmazott, majd rövid ideig a →Kastli Magyar Gimnázium nevelőtanára. - Verseit előbb a szegedi Tiszatáj, majd Bécsben a Nemzetőr és a Magyar Híradó (munk.), az Irod. Újság, a Kat. Szle, az Életünk, É- és D-amerikai, ausztráliai m. lapok közölték. - M: A demokrácia isk-ja. Cikkek. Genf, 1961. - Ecce homo. Tanulm-ok és versek. Bécs, 1962. - Ungarns Jugend heute. München, 1966. - Az időtlenség kőszilánkja. Versek. Uo, 1973. - Der Engel geht nicht irre. Versek és elb-ek. Marburg, 1980. Bo.Gy.

Borbándi 1992:197. - Nagy 2000:530.

Kocsis Imre (Jakabszállás, Bács-Kiskun m., 1957. aug. 1.-): pap, tanár, rektor. - 1977-79: a bpi Hittud. Akad., 1979-84: a római Gergely Egy. hallg-ja. 1983. VI. 29: Kecskeméten pappá szent. 1984-87: uo. a főpléb. kp-ja, hitokt-ja, 1986: Bpen teol. dr. 1987-89: Rómában a Pápai Biblikus Int. hallg-ja, 1989: lic-t szerzett, VIII. 30: Egerben és a Pázmány Péter Kat. Egy. Hittud. Karán teol. tanár. 1999. IX: a váci papnevelő int. rektora. - M: Lukács evangéliuma. Bp., 1995. - A hegyi beszéd. Bp., 1998. 88

Schem. Vac. 1994:137.

Kocsis István (Ombod, Szatmár m., Ro., 1940. máj. 7.-): író, szerkesztő, dramaturg. - 1946-53: Avasújvárosban ált. isk-ban, 1953-58: Szatmárnémetiben gimn-ban tanult, 1965: a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudegy-en m. szakos középisk. tanári, m. nyelv- és irod-kutatói okl-et szerzett. - 1965: a Pionir gyermeklap nagyváradi, 1967: az Ifjúmunkás kolozsvári munk., 1970-83: az Utunk szerk-je. Bpen telepedett le, 1984: a M. Televízió dramaturgja, 1990: szerk-je, 1997-99: főmunk. - Drámái és tv-játékai: A nagy játékos. Dráma 2 r. (bemut. Északi Színház, Szatmárnémeti, 1969); A korona aranyból van. Dráma 2 r. (bemut. Kolozsvári Áll. Színház, 1969; tv-film MTV, 1979); Bolyai János estéje. Monodráma 2 r. (bemut. Északi Színház, Szatmárnémeti, 1971; tv-film MTV, 1981); Megszámláltatott fák. Dráma 3 fv. (bemut. uo., 1972; tv-film Román TV M. Szerkesztősége, 1975); Magellán. Dráma 3 fv. (bemut. Kecskeméti Katona J. Színház, 1975; tv-film MTV, 1979); Árva Bethlen Kata. Monodráma 2 r. (bemut. Nemz. Színház, Bp., 1975); Tárlat az utcán. Dráma 2 r. (bemut. Radnóti Színház, Bp., 1976); Ne zárjuk kulcsra az ajtót. Dráma 2 r. (bemut. Marosvásárhelyi Nemz. Színház, 1980; tv-film MTV, 1985); Radarsugarak; Az áldozat; Bírni fognak-e szárnyaid? (tv-játékok, MTV, 1980); A megkoszorúzott (bemut. Északi Színház, Szatmárnémeti, 1982); Vincent van Gogh. Monodráma 3 fv. (bemut. Egri Gárdonyi G. Színház, 1988); Árpád-házi Szt Margit. Dráma 3 fv. (bemut. Veszprémi Petőfi Színház, 1989). - M: Egyenletek. Novellák és dráma. Bukarest, 1967. - Örömteremtés. Novellák, drámák. Uo., 1969. - A korona aranyból van. Drámák. Uo., 1972. - Tárlat az utcán. Jelenetek és drámák. Uo., 1974. - A nagy játékos. Drámák. Bp., 1976. - A fehér kesztyű. Novellák, jelenetek. Bukarest, 1978. - Drámák. Kolozsvár, 1978. - Megszámláltatott fák. Drámák. Bp., 1981. - A megkoszorúzott. Drámák. Bukarest, 1982. - Széchenyi István. Monodrámák. Bp., 1984. - A tizenkettedik lánc. (Széchenyi István élete) Reg. Uo., 1986. - Történészek a kereszten. Dokumentumreg. a román történelemhamisításról. Uo., 1991. (2. átd. bőv. kiad. Uo., 1994) - A meztelen igazságért. A m-román viszony megromlásának tört, Uo., 1994. (2. jav. kiad. Uo., 1996) - A Szt Korona tana, múltja, jelene, jövője. Uo., 1995. (2. jav. kiad. Uo., 1996) - A megkoronázott. Drámák. Miskolc, 1996. - A Szt Korona misztériuma. Tört. tanulm. Bp., 1997. - Árva Bethlen Kata. Drámák. Miskolc, 1998. - A szakrális fejedelem. Tört. tanulm. Bp., 1999. - Mo. Szt Koronája. Tanári segédkv. Uo., 2000. - Betűjele: Kocs. 88

Kántor-Láng 1973:489. - A m. irod. tört. 4. köt. 1945-1975. Bp., 1982:456.

Kocsis László (Szőce, Vas vm., 1891. okt. 20.-Pécs, 1973. márc. 9.): kanonok, költő. - 1910: Szombathelyen éretts., a teol-t Veszprémben és Pécsett végezte, 1916: pappá szent. Magyarszéken, 1918: Mecsekszabolcson, 1919: Magyarkeszin, 1920: Vásárosdombón, 1921: Dombóvárt kp., 1926: hitokt. Pécsett, 1929: karkp., 1931: sekrestye-ig. 1941: Újdombóvár plnosa, 1942: ppi tanácsos, 1950: mesterknk., 1950-64: a pécsi szegyh. plnosa. - 1929: a SZIA III. o-a tagja. - Lírája a modern stílusirányok szimbolikus megnyilatkozásából indult, legjobb verseiben szülőföldjét mutatta be, festői színekkel, kiművelt ízléssel. - M: Rőzselángok. Versek. Szombathely, 1909. - Kolostori csend. Versek. Pécs, 1917. - Bot Gergely rekviemje. Elb-ek. (Dombóvár), 1921. - Ferenc virágos kertje. Versek. Uo., 1923. - Aranyampolna. Versek. Uo., 1925. - Szt Ferenc miséje. (Versek) Pécs, 1928. - Mindennapi kenyerünk. Versek. Uo., 1931. - Két külön világ. Versek. Bp., 1937. - A dóm. Versek. (Pécs), 1938. - Falum képeskv-e. Versek. Bp., 1942. - 1921. IX. 25-1923. XI. 4: a Dombóvári Hírlap c. hetilap fel. szerk-je. - Álnevei és betűjegyei: B. T.; Boór Tamás; (czi Z); Gy. Kocsis László; Gyarmati; Gyarmati K. László; Ivánczi Zoltán; kl; Őrségi; Őz Bálint; Silbak. (1909-től a dunántúli kat. lapokon kívül: Alkotmány, Élet, Egyh. Közl., Kat. Szle, A cél stb.). 88

Élet 1925:305. (Brisits Frigyes); 1931:253. (Gábriel Asztrik) - MKA 1928:94; 1930/31:114. - SZIA tagajánl. 1929:16. - Nyugat 1933:422. (Illyés Gyula: Kat. költészet) - M. Minerva 1936:239. (Marék Antal: Találkoztam ~val) - Vasi Szle 1937:49. (Uő: 4 dunántúli lírikus) - Korunk Szava 1937:597. (Thurzó Gábor: ~ arcképe); 1938:227. (Bárdosi Németh János: 2 kat. költő: Ősz Iván, ~) - Sorsunk 1941:452. (Aradi Gábor: ~ 50 é. jub-ára) - Sziklay 1941:327. - Schem. Qu. 1943:187; 1972:131; 1984:300. - Vigília 1947:41. (Kósa János: Modern kat. irod-unk); 1965:273. (Szöllőssy Tibor: ~ költői útja) - Gulyás 1956:581. - MIL I:653. Arck. (*Rábagyarmat, önéletr. szerint ott csak az el. isk-t végezte!) - Szolg. 1973. 20:104. - MÉL III:406. (*Rábagyarmat és több téves adat!) - Tolna m. sajtóbibliogr. 1980:19. - MItB VI:783. - Engli Katalin: ~. Szombathely, 1991. (Vasi Életrajzi Bibliográfiák XXVII.) - Gulyás XVI:819. (önéletr-ával) (*okt. 30.)

Kocsis Lénárd Gyula, OSB (Egyed, Sopron vm., 1879. ápr. 23.-Pannonhalma, 1962. dec 9.): főiskolai tanár. - 1896. VIII. 9: lépett a r-be, 1901. VI. 2: ünn. fog-at tett, VIII. 24: pappá szent., 1902: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1901: Kőszegen gimn., 1905-08: Pannonhalmán főisk. tanár, 1905-06: tarjáni hitokt. is. 1908: Sopronban gimn. tanár, 1917: Pápán házfőn. és ig., 1921: Pannonhalmán főisk. ig., 1926: főisk. tanár, 1929: Győrött házfőn. és ig., 1933-38: a rendi gimn. főig-ja. 1939: főisk. ig., 1946: Zalaapátiban perjel, 1950: Egyeden rokonainál, 1958-62: Pannonhalmán nyugdíjas. - Írásai: Pannonhalmi Szle (1934:245. A bencés középisk-k működése az 1933/34. isk. évben; 1935:255: Uaz az 1934/35. isk. évben; 1937:393. A bencés gimn-ok élete az 1936/37. isk. évben; 1940: 153. A bencés középisk. az 1938/39. isk. évben; 390. Uaz az 1939/40. isk. évben) - M: A mondatrészek viszonya Brassai mondatelméletében. Bp., 1902. (Nyelvészeti füz-ek 3.) - Értes. a pannonhalmi Szt Benedek-r. győri kath. Czuczor Gergely gimn-áról az 1929/30-1932/33. isk. évről. Győr, 1930-32. 88

Kalmár 1910:192. - PN 1987:144. (1104.) - Gulyás XVI:820. - Galambos 1998:95. - Értesítők 8:9869-72.

Kocsis Ödön Miklós, OFM (Nyírbátor, Szabolcs vm., 1903. nov. 11.-Nyíregyháza, 1965. nov. 5.): plébános. - 1920. IX. 24: lépett a Szűz Máriáról nev. ferences rtart-ba, 1925. VIII. 16: ünn. fog-at tett, 1929. VI. 16: pappá szent. Nagykanizsán hitokt., 1930: Kiskanizsán, 1934: Szombathelyen, 1936: Nagyatádon, 1939: Sümegen elöljáró, 1948: házfőn. - M: A sümegi Szűz Mária tört. és csodái. Sümeg, 1940. (uaz Nagyatád, 1942; Bp., 1944) - A csodatevő Sümegi Fájdalmas Szűz Mária virágoskertje. Zarándokénekek és imák gyűjt-e. Közread. Bp., 1944. - Sümegi Szűz Mária képes naptára 1947-re. Szerk. Sümeg, 1946. - Uaz 1948-ra. Szerk. Uo., 1947. 88

Schem. SM 1949:78. - Gulyás XVI:822.

új

Kocsis Péter Fülöp, OSBM (Szeged, Csongrád m., 1963. jan. 13.-): görögkatolikus püspök. - Rómában, a Pápai Szalézi Egy-en tanult. 1990: a hajdúdorogi g.k. ált. isk. és gimn. hitokt-ja. 1992: Tornabarakony parókusa. 1995: belépett a r-be, 1999-ig a chevetogne-i (Belgium) bencés monostorban novíc., 1998. XI. 6: tett fog-at. 1999 karácsonyától az újonnan alapított dámóci monostor szerz-e. - XVI. Benedek p. 2008. V. 2: hajdúdorogi g.k. pp-ké nevezte ki. **


Kocsis István (Sztropkó, Zemplén vm., 1883. jan. 31.–Jásztelek[?], 1954.): plébános. – 1905. VI. 29: egri egyhm-s pappá szent. Fegyverneken, 1906: Bükkszenterzsébeten és Diósgyőrött kp., 1908: Diósgyőrvasgyárban kihelyezett lelkész, 1913: Jászberényben hitokt., 1915–18: tábori lelkész. 1920: Vencsellőn lelkész., 1922: plnos. 1923–31: rakamazi h. esp. 1946. IV. 10: Jászberényben, 1947: Jászteleken plnos. – Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1908:175. A diósgyőrvasgyári tp. felszentelése 1908. X. 11; 1909:1: Milyen legyen a jó kat. napilap? 1–4 r.; 1913:81. és 1914:95. A lelkipásztorkodás és a 20. sz. 1–3 r. 1914:149. Méne Tékel [Fro-i lelkipásztorkodás]; 1915:122. A hangulat népének tegnapi hangulatáról; 130. A fr. papokról, 152. Renaissance chretienne; 1916:18. Karácsony a Szurmay-csoport parancsnokságán; 50. A lengy. kat-ok Oroszo-ban; 156: A földalatti Lengyelo.; 1919:42. Venetoban. Ol. emlékek a háborús időkből; 89. Az ellenforradalmár Jászberény a kommün alatt; 1922:131. Levél a szerk-höz; 1927:165. „Der Rembrandtdeutsche”; 1928:34. A kultúra és a katolicizmus problémája; 1929:73. Kat. akció; 145. A temetőkről; 1930:129. Laikusok apostolkodása; 1932:154. A betegek lelki gondozása; 1938:6. A szabolcsi isk.megáldás; 20. Az öreg plnos és a fiatal kp.) 88

Pilinyi 1943:185. – Schem. Agriens. 1945:211. – Tóth 1947:35. – Puskás 1979:180. – Diós 1999:106. (5680.)

Kocsis Lajos (Alcsút, Fejér vm., 1890. dec. 8.–Bp., 1964. jan. 31.): plébános. – 1913. VI. 22: pappá szent., Isztiméren, Pázmándon, 1915: Perkátán, Budakeszin, 1916: Vajtán kp. 1918: Székesfehérvárt hitokt., s a Szt Imre konviktus prefektusa, 1923: Székesfehérvár-Vizivárosban lelkész, 1928: plnos. 1933: Tahitótfalun adm., 1940: plnos. 1944: isk. felügyelő, 1950: a budai felsőker. esp.. Székesfehérvárt 1929. XI–1932. XII: az Egyházközségi Tudósító fel. szerk. 88

Schem. AR 1950:105., 1955:18. – Viczián 1995:175. (311.)

Kocsis Péter Fülöp, OSBM (Szeged, Csongrád m., 1963. jan. 13.–): görögkatolikus püspök. – Rómában, a Pápai Szalézi Egy-en tanult. 1990: a hajdúdorogi g.k. ált. isk. és gimn. hitokt-ja. 1992: Tornabarakony parókusa. 1995: belépett a r-be, a chevetogne-i (Belgium) bencés monostorban novíc., 1998. XI. 6: tett fog-at. 1999 karácsonyától az újonnan alapított dámóci monostor szerz-e. – XVI. Benedek p. 2008. V. 2: hajdúdorogi g.k. pp-ké nevezte ki. **