🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Balogh
következő 🡲

Balogh Ágost Flórián, nagytapolcsányi és nemcsici (Melcic, Trencsén vm., 1821. szept. 20.-Felsőkocskóc, 1898. szept. 3.): plébános. - A teol-t Nyitrán végezte, 1844. XII. 8: pappá szent. 1845: Kisucaújhelyen, 1846: Kosecon kp., VI: Kocskóc plnosa. A népi jámborság iránt érdeklődött, a tárgyi emlékek minden típusát átkutatta a Magyarok Nagyasszonya tiszteletének dokumentálására. 1873: kiadott műve a maga nemében máig felül nem múlt munka, számos, időközben elenyészett adatot őriz.- 1862-től kertészeti cikkeket írt, 1879-től a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek munk. - Fm: Beatissima Virgo Maria... Regina et Patrona Hungarorum. Eger, 1873. - Róma a p-nak, érsség Bp-nek, egyetem Szegednek. Bp., 1896. - Aphorismi. (Lat. mondás- és szállóigegyűjt.) Eger, 1896. - Kz-ok: Die geheiligten Arpaden. 1854. - Hagiographie Ungarns. 1856. - Septem divi dioecesis Nitriensis patroni et tutores. 1859. - Adagia et axiomaia. 1889. **

Szinnyei I:451. - Pallas II:548, XVII:125. - Schem. Nitr. 1899:78. - Gulyás II:71.

Balogh Albin Lajos, OSB (Kassa, 1887. máj. 17.-Bp., 1958. márc. 17.): főigazgató. - 1903. VIII. 6: lépett a r-be, a teol-t Pannonhalmán végezte, 1910. VI. 5: tette ünn. fogadalmát, VII. 1: sztelték pappá. 1910: a győri bencés gimn. lat-tört. szakos tanára, 1911: főisk. tanár Pannonhalmán, 1915-30: gimn. tanár Esztergomban, közben 1928-29: Rómában tanulm-úton járt. Házfőn. és gimn. ig. 1930: Pápán, 1933-42: Esztergomban és az Esztergomvidéki Régészeti és Tört. Társulat Múz-ának ig-ja. 1939: tanügyi főtan. 1942-43: a Kat. Tanügyi Főhatóság közp. ig-ja, 1943-48: főig-ja. 1948-58: nyugdíjas a bp-rómaifürdői pléb-n. - Országos hírű gyűjt-nyé fejlesztette az esztergomi múz-ot, 1938: megszervezte Esztergom és Komárom k.e.e. vm. isk-inak tanügyi kiállítását. 1951: a SZIA II. o. tagja. - M: A m. pénz tört. az Árpádok idejében. Bp., 1912. - M-ok tört. 1-2. köt. Uo., 1920-22. - Művelődés Mo. földjén a m. honfoglalás előtt. Uo., 1925. (Szt István kv-ek 22.) - Ország és nyelv (határok és nemzetiségek) a m. tört-ben. Uo., 1928. (uaz 57.) - Hazánk történelme. Uo., 1929. - Szt Imre hg. Esztergom, 1930. - Pannónia őskersége. Bp., 1932. (Szt István kv-ek 102.) - Szt Quirinus vt. pp. Kép a pannóniai kerség életéből. Rákospalota, 1935. - Tört. séta Esztergomban. Esztergom, 1936. - Mindennapi élet Szt István korában. Bp., 1938. (Klny. Emlékkv. Szt István kir. halálának 900. évford-jára) - Szt István és Esztergom géniusza. Esztergom, 1938. - Szt István kapcsolatai Cseho-gal, No-gal, Fro-gal és Belgiummal. Bp., 1938. (Klny. uonnan) - Vezető az Esztergomi Régészeti Múz-ban. Esztergom, 1941. - Szemelvények a m. tört. kútfőiből. Segédkv. Szerk. Bp., 1944. - Szt István kir., a honalapító. Uo., 1946. - Szt István, a szentkirály(!). Rákospalota, 1946. - Szerk. a pápai és az esztergomi gimn. évkv-eit. Betűjegyei: A.B. (A Nép, Esztergom és Vidéke, Szózat);  (uo.); -  - (Szt Gellért). 88

Barthos-Csetri 1923:105. - Osváth 1938:683. - Gulyás II:71. - Balogh 1940:22 - Schermann 1940:106. - Pilinyi 1943:245. - Gulyás 1956:521. - MÉL I:96.

Balogh István (Stájerlak, Krassó-Szörény vm., 1894. márc. 30.-Bp., 1976. júl. 20.): plébános, államtitkár. - A gimn-ot Nagyszombatban, a teol-t Temesvárt végezte, ahol 1918. VI. 18: pappá szent. 1918. IX: Csákon, 1920. V: Újszentannán kp. 1921-25: a bpi és a szegedi egy-en fil-t tanult, 1925. IX: hittanár, 1926. IX: kp. Szeged-Belvárosban, 1929: fil-ból drált. 1933. III: Szeged-Alsóközp. plnosa. 1944. XI. 23: a FKgP elnöki tanácsának elnöke, szegedi szervezetének megszervezője, a debreceni ideigl. nemzgyűl. tagja, 1944. XII. 23-1947. V. 31: a min-elnökség államtitkára (mint a biz. titkára a fegyverszünetet kérő, No-nak hadat üzenő javaslat előadója). 1944. XII-1945. II: a FKgP ideigl. orsz. vez-ségének tagja. 1945. I. 20: a moszkvai fegyverszünet egyik aláírója, 1945. VIII. 20-tól a FKgP intéző biz-ának tagja, 1945-49: ogy. képviselő. 1946. III-1947. VI: a FKgP pol. biz-ának tagja, 1947. II. 19-VI. 3: a FKgP főtitkára. VI. 4: kilépett a FKgP-ból, 1947. VII. 21: megalakította a Független Magyar Demokrata Pártot, mely az ellenzéknek a szavazatok 5,2 %-ával 18 képviselői helyet szerzett. 1949 tavaszán pártja maradványával csatlakozott a M. Függetlenségi Népfronthoz, melynek 1949. III. 15-1954. X: elnökségi tagja. 1949. VIII. 23-1951. XII. 14: a M. Népközt. Elnöki Tanácsának tagja. 1950. VI: részt vett a papi →békemozgalom alakuló kongressz-án, VIII.1: a mo-i kat. papok orsz. értekezletének egyik toborzó szónoka, a hazai békepapi mozg. egyik elindítója. 1951: Kemence plnosa, 1954: a Bp. XIV. Thököly úti Rózsafüzér Királynője-tp., 1962: a bpi Szt Mihály tp. (angolkisasszonyok) ig-ja. - 1947. III. 17: a M. Szabadság Érdemrend, VI. 30: a M. Közt. Érdemrendjének Nagykeresztje, 1970. IV. 4: a M. Népközt. Zászlórendje rubinokkal ékesített 1. fokozata kitüntetését kapta. 1968: pordánymonostori c. apát. - M: Egyh. imák és énekek. Isk. és tp. használatra. Szeged, 1926. - Velencei diplomaták Mo-ról. Uo., 1929. - 1927-35: fel. szerk-je a Szegedi Katolikus Tudósító kéthetenkénti, 1930. IV. 7-1932. IV. 17: szerk-je a Szegedi Hírlap, 1932. XI-1933. XII: a Magyar Család, 1936-38: a szegedi Tanyai Újság c. lapnak. Tulajdonosa és 1938-44: b. munk., 1944. XI. 19-1945. V: szerk. biz. tagja volt a szegedi Délmagyarország c. napilapnak. 88

MKA 1927:158; 1931:182. - Schem. Csan. 1936:53; 1961:59. - Szegedi alm. 1937:62. - Gulyás II:117. - Pilinyi 1943:150. (Szeged-Alsóközp.) - Prominent Hungarians 1966:24. (Héderlak!); 1973:24. (Héderlak!) - Ki kicsoda? 1972:44. (téves adattal); 1975:45. (uaz) - Balogh Sándor: Parlament és pártharcok Mo-on. 1945-1947. Bp., 1975. - Vida István: A FKgP pol-ja. 1944-1947. Bp., 1976. - MÉL III:38. (téves adattal) - A szoc. útján. 1982:672. - Schem. Strig. 1982:409. - Politikuspályák. Bp., 1984:233. Arck. (Balázs György)

Balogh János, SJ (Alsóhricsó, Trencsén vm., 1735. okt. 23.-Besztercebánya, 1803. ápr. 24.): gimnáziumi tanár, igazgató. -  1761. X. 18: Kassán lépett a r-be. 1763: Trencsénben, 1764: Besztercebányán gimn. tanár. 1766: Kassán kezdte a teol-t, 1771: a 3. próbaév után Zsolnán gimn. tanár, 1772: Kassán tót hitokt., 1773. II. 8: Ungvárott a retorika tanára. A r. föloszlatása után tovább tanított. 1796: Besztercebányán gimn. ig. - Isk-drámáinak Opera Poetica c. kz-át a besztercebányai gimn. kvtárában őrizték. 88

Szinnyei I:466. - Takács 1937:7. - Gulyás II:121. (1736) - JTÉ 1942:444.

Balogh József, SJ (Szombathely, Vas vm., 1715. okt. 14.-Kőszeg, 1771. máj. 26.): gimnáziumi tanár, igazgató. - 1732: lépett a r-be. Kassán tanult, majd uo., Győrött és Kolozsvárt tanított. 1748: Kálnoky lovasezredénél, 1751: Vécsey gyalogságánál táb. lelkész. 1754: Győrött magyar hitszónok, 1758: Gyöngyösön házfőn., 1766: a Kőszegi gimn. ig-ja. L. Bourdaloue 12 köt. egyh. beszédeit m-ra ford., kz-át a kalocsai főegyhm. kvtár őrzi. 88

Szinnyei I:471. - Pallas II:549. - H. Kovács 1907:44. - Gulyás II:128.

Balogh József (Buzsák, Somogy vm., 1911. okt. 18.-Marcali, 1980. aug. 14.): pap, akadémiai tanár. - 1930-38: a CGH növ-e. 1936. X. 25: Rómában pappá szent. 1938: Attalán, 1939: Pápán kp. 1940: ösztöndíjasként okl-tani és levtárosi képesítést szerzett, s drált Rómában. 1942: Ugodon, 1943: Kéthelyen és Szőlősgyörökön, majd Zalaszentgróton, 1944: Badacsonytomajon, 1945: Kaposvár Nagyboldogassz. pléb-n kp. 1949: betegszabadságra ment. 1958: Zseliclakon, majd Kehidán plnos. 1959: Buzsákon kisegítő lelkész, majd Nagykanizsán a Szt Imre pléb-n plnos. 1972: tb. knk. 1975-től nyugdíjban. 1977-79: a Hittud. Akad. egyháztört. tanszékén rk. tanár volt. **

Szolg. 1982.57:95.

Balogh Miklós, galántai (Turócszentmihály?, Turóc vm., 1625.-Szepesi prépostság, 1689. okt. 6.): megyéspüspök. - Prot. szülők gyermeke volt. Nagyszombatban tanult és 1646: katolizált. A Pázmáneumból 1649. X. 6: a CGH növ-e lett, 1655. VIII. 9: papként tért haza, Pozsonyban knk. és plnos. 1657: esztergomi knk., 1663: barsi főesp., 1668: szentgyörgymezei prép. és lekéri apát. 1675: a kir. tábla tagja, 1676: olvasóknk., 1677: novi cpp. 1681. XII. 28: csanádi cpp., 1684. V. 16: az esztergomi kápt. nagyprép-ja. Az 1683-85: széküresedés után 1685: kinev., 1686. III. 6-1689. X. 6: tényl. szepesi prép. 1685. IV. 16: kinev., 1686. III. 18: megerősített váci mpp.- 1687: a szepesi kápt-ban lemásoltatta és hitelesíttette a váci ppségnek Mossóczy, Szuhai és Almásy pp-ök idejében készített urbáriumát és tizedjegyzékét. Vác iparosainak kiváltságokat biztosított, házaikat és telkeiket az úrbértől mentesítette. Ált. helyn-évé terenyei Bendő Istvánt nevezte ki. A szepeshelyi szegyh-ban nyugszik. - M: Nucleus totius libri Job ex S. Gregorio papa excerptus. 1-2. köt. Kz-át a nagyszalóki pléb-n őrizték. - Utóda a novi c-en 1682: Slavucci Oktavián, a csanádin 1685: Fenesy György, Vácott 1689: Dvornikovich Mihály, a szepesi prépságban 1689. XII. 29: Mattyassovszky László. T.E.

Mendlik 1864:74. (s.v. Galanthay Balogh, 1685-89: váci pp., 1682-85: csanádi pp.) - Gams 1873:371. (1682-85: csanádi pp.), 384. (1685. IV. 16-†1689. X. 6: váci pp.) - Zelliger 1893:26. - Szinnyei I:478. (galanthai előnévvel, 1625!) - Pallas II:549. (1625!) - Veress II:50. (kókai előnévvel, 1628!) - Chobot II:598. (Turócszentmihály, 1625!) - Gulyás II:145. - Schem. Csan. 1980:30. (s.v. Galánthai B. M.)

Balogh Sándor, SJ (Kapuvár, Sopron vm., 1743 k.-Győr, 1810. júl. 13.): kanonok. - 1761: lépett a r-be. A teol-t Trencsénben végezte. Egerben, majd Budán tanított. A r. eltörlése, 1773 u. világi papként a győri gimn. tanára, később győri knk. Anyagot gyűjtött a m. szótárhoz. Nagy kvtárát Klimó György példájára nyilvános használatra hagyományozta, s gyarapítására alapítványt tett. - Fm: Szt Istvánnak, Mo. első kir-ának dicsérete. Bécs, 1805. H.J.

Szinnyei I:486. - Pallas II:550. - Gulyás II:152. (†júl. 14.)

2001. VIII-ban készült

Balogh Vince, Msgr. (Tardoskedd, v. Nyitra vm. [Tvrdošovce, Cs.], 1929. febr. 12.-): plébános, idegenajkúak főlelkésze. - A győri kisszem. növ-eként 1949. VI: a bencés gimn-ban éretts. Papp Kálmán mp. →Radics Jánossal együttRómába a CGH-ba küldte, útlevelet azonban már nem kapott, ezért XI. 23: embercsempészek segítségével jutott ki Au-ba, ahol →Zágon József vöröskeresztes útlevelet szerzett számára. Ezzel 1950. I. 15: érkezett Rómába. A Gregoriana egy-en 1952: fil., 1957. VI: teol. licenciátust, 1960. VI: teol. drátust szerzett dogmatikából. Közben 1956. X. 10: Franz →König Rómában pappá szent. - 1957. VI-X: Lourdes-ban a Barlangnál káplán. 1957-60: tanulm. szabadságon. 1960. XI. 1: St. Moritz/Engadin (Svajc) káplán. 1961. IX. 1-1968. XI. 30: linzi m. lelkész. Emellett 1965. VII. 1-1990. VIII. 31: a linzi egyhm-ben élő idegenajkúak főlelkésze. 1968. XII. 1: Linzben a Szt Antal- pléb. plnosa (2001: is). 1980-81: új tp-ot épített lelkipásztori közp-tal és egyh. óv-val. Emellett 1984. I. 1-1990. VIII. 31: Au. nemz. direktora az Au-ban élő idegenajkúak számára. 1987. IV. 13: pápai káplán. - M: Az idegenek lelkipásztori statutuma Au-ban. Közzétette az Osztr. Ppi Kar. 1968. - A Linz-egyhm. idegenajkúak osztályának évi jelentései 1965-1990-ben - Antonius-Ruf. A linzi Szt Antal-pléb. közlönye. Írta és szerk. Megj. évente 5x. - Akadémia 1987 ősze (Az Egyház és az idegenajkúak). s.k.


Balogh András (Somogyudvarhely, Somogy vm., 1912. febr. 24.–Somogyudvarhely. 1985. jún. 29.): gazdálkodó, ogy. képviselő. – Szülők: János (1867–1937), Pintér Julianna (1873–1930); neje 1934–: Csonka Teréz (1915-1986). 6 el. isk. végzett; felnőttként Tatabányán a 7–8. anyagából levizsgázott. Húsvizsgáló- és tüzoltó tanf. is végzett, műkedvelő színtársulatot szervezett. A →Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT) helyi vez-je, a prot-okat is bevonta a falusi rendezvényekbe. 1939–: többször behívták katonának, 1940. IX. 5–: részt vett az erdélyi bevonulásban. 1944: a szovjet hadifogságba került, jelentkezett a dem. m. hadseregbe; harcolt Bp. ostromában. 1945 tavaszán őrmesterként szerelték le. – Somogyudvarhelyt a földosztó biz. eln., 3 kat. hold földet kapott. 1946–51: a r. k. egyhközs. eln. 1947: belépett a →Demokrata Néppártba. 1947. VIII. 31: a →kékcédulás választáskor a DNP Somogy vm-i listáján ogy. képviselő. Pártja „önfeloszlatása” után párton kívüli képviselőként végig 1949. IV. 12: részt vett a törvhozásban. 1949. V: a fölkérést, hogy lépjen be a M. Dolgozók Pártjába, visszautasította és Somogyszob-Kaszópusztán favágókén kereste kenyerét. – 1951. XII. 19: Tedejpusztára (Hajdú-Bihar m.) internált családja után szállították, ahol állatgondozó. Távollétükben házukat, földjüket és egyéb értékeiket kommunizálták. 1953. X. 17: a munkatábort föloszlatták, családjával hazatérhetett, de a további zaklatások elkerülésére Bpen a Hárosi Falemezműveknél alkalmazták. Pol. múltja kiderülése és elbocsátása után, Bicskén szőlőmunkás. 1954–56: fakitermelő és mészégető a Bakonyban, majd a MÁV nagykanizsai pályafenntartási szakaszparancsnokságán pályamunkás. 1956. X. 23 után pol. szerepet nem válalt, a rendőrség mégis évekig megfigyelte. 1958–72: nyugdíjazásáig a D-dunántúli Vízügyi Igazg. barcsi kirendeltségén kubikos. 88

Varga 1986. – Pócza 1989. – Csicskó–Szabó 1996. – Ogy. alman. 1947/49:29. (* Udvarhely, Somogy vm.!)

Balogh Bernát OFM (Szombathely,1742.–Szentantal, 1818. febr. 27.): tartományfőnök. – 1763: lépett a mariánus rtart-ba, 1767: Nagyszombatban sztelték pappá. 14 évig volt tartfőnöki titkár. 1791: tartfőnökké választották. 1794–: hitszónok. – Prédikációit kéziratban a veszprémi és a szentantali ktorban őrizték.

Farkas 1879:93.

Balogh Etelka Benjamina, KN (Szeged, Csongrád vm., 1917. máj. 18.–Szeged, 1963. febr. 17.): szerzetesnő. – Zsámbékon 1937. VI. 1: lépett a kongr-ba, betegség miatt hazaküldték. Fog-át 1961: halálos ágyán tette, utána még két évig élt. r.k.

Balogh Gizella, SJC (Bp., 1900. ápr. 9.–Bp., 1952. dec. 9.): szerzetesnő. – 4 polgárit, 1 év keresk. isk-t végzett. 1928. X. 3: Bp-en lépett a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1931. V. 3: uo. tette. Otthon lakott. A →Központi Sajtóvállalat dolgozója. – A szétszóratás után otthonában élt. r.k.

Balogh Gyula Odorik, OFMCap (Köbölkút, Esztergom vm., 1908. jan. 9.–Róma, 1983. okt. 16.): lelkipásztor. – Máriabesnyőn 1924. IX. 16: lépett a r-be, első fog-át 1925. IX. 17: uo., örök fog-át 1929. VII. 1: Bp-en tette. Közben 1926. VI: a tatai piar. gimn-ban éretts. A teol-t a bpi Pázmány Péter Tudegy-en 1934: végezte. 1933. VI. 29: Bp-en pappá sztelték. – A bpi, 1938. VII. 16-tól a móri rházban dolg. A szétszóratás után 1950. IX. 1-től haláláig Móron kisegítő lelkész. 1983: aranymiséjére meghívták Rómába, a Szentatyával koncelebrálhatott Mandics Lipót szenttéavatási sztmiséjén. Örömében ott halt meg a Szt Péter téren. Holttestét a móri hívek hazahozatták. r.k.

Balogh Mária Antonella, KN (Szulok, Somogy vm., 1907. jan. 23.–Barcs, 1985. aug. 30.): szerzetesnő. – Zsámbékon 1928. VII. 1: lépett a kongr-ba. 1935: tanítónőképzőt végzett. – A szétszóratás után 1950 őszétől Pálfán betegeket ápolt. r.k.

Balogh Vince, Msgr. (Tardoskedd, v. Nyitra vm., 1929. febr. 12.–): plébános, idegenajkúak főlelkésze. – A győri kisszem. növ-eként 1949. VI: a bencés gimn-ban éretts. Papp Kálmán mpp. →Radics Jánossal együtt Rómába a CGH-ba küldte, útlevelet azonban már nem kapott, ezért XI. 23: embercsempészek segítségével jutott ki Au-ba, ahol →Zágon József vöröskeresztes útlevelet szerzett számára. Ezzel 1950. I. 15: érkezett Rómába. A Gregoriana Egy-en 1952: fil., 1957. VI: teol. licenciátust, 1960. VI: teol. drátust szerzett dogmatikából. Közben 1956. X. 10: Franz →König Rómában pappá szent. – 1957. VI–X: Lourdes-ban a Barlangnál káplán. 1957–60: tanulm. szabadságon. 1960. XI. 1: St. Moritz/Engadin (Svájc) káplánja. 1961. IX. 1–1968. XI. 30: linzi m. lelkész. Emellett 1965. VII. 1–1990. VIII. 31: a linzi egyhm-ben élő idegenajkúak főlelkésze. 1968. XII.1: Linzben a Szt Antal pléb. plnosa (2001: is). 1980–81: új tp-ot épített lelkipásztori közp-tal és egyh. óvodával. Emellett 1984. I. 1–1990. VIII. 31: Au. Nemz. Direktora az Au-ban élő idegenajkúak számára. 1987. IV. 13: p. káplán. – M: Az idegenek lelkipásztori statutuma Au-ban. Közzétette az Osztr. Ppi Kar. 1968. – A Linz-egyhm. idegenajkúak osztályának évi jelentései 1965–1990-ben – Antonius-Ruf. A linzi Szt Antal-pléb. közlönye. Írta és szerk. Megj. évente 5x. – Akadémia 1987 ősze (Az Egyh. és az idegenajkúak). s.k.