🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Radics
következő 🡲

Radics Antal, SJ (Érkeserű, Bihar vm., 1726. nov. 12.-Cseklész, 1773. szept. 15.): plébános. - 1746. X. 18: belépett a r-be. Nagyszombatban a mennyiségtan, Budán a bölcselet, Nagyszombatban az egyh. és világtört. előadója. 1769: világi pap, cseklészi plnos. - M: Oratio de sanctissimae Virginis Mariae illibato conceptu. Nagyszombat, 1758. - Szerencsés hadi esete Loyola szt Ignácnak... Uo., 1759. - Panegyricus Divo Ignatio de Loyola. Uo., 1759. - Introductio. Buda, é.n. - Institutiones Physicae. Uo., é.n. - Principia Roscovichii singulari tractatu illustrata. Uo., 1765. - Institutiones logicae. Uo., 1766. 88

Poggendorff. 1898. III:2:1083. - Szinnyei XI:356.

Radics Dénes (Koroncó, Győr vm., 1908. dec. 12.-Németszecsőd, 1936. júl. 1.): hitoktató, cserkészparancsnok. - A teol-t 1928: Szombathelyen kezdte, 1931-34: Bécsben a Pázmáneum növ-eként fejezte be. Itt 1933. VII. 16: sztelték pappá. 1934. IX. 1: Nagygencsen kp. - A szombathelyi Fiúkereskedelmi Isk. 49. sz. Berzsenyi cserkészcsapat cserkészei 1936 nyarán a Rába-parton, Németszecsőd határában táboroztak. A meleg nyári napon a cserkészek a folyóban fürödtek, parancsnokuk, ~ a parton őrködött felettük. A 17 éves Gárdos Lászlót elkapta a Rába sodrása. ~ a vízbe vetette magát, és mindketten a hullámok közt lelték halálukat. Németszecsődön a régi temetőben temették el. Bo.J.-Fe.Má.-**

Géfin III:336.

Radics Erzsébet Bernadette, KN (Somogyvár, Somogy vm., 1900. nov. 19.-Nádasdladány, 1981. júl. 24.): szerzetesnő. - 1915. VI. 15: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1920. XI. 24: tette. Pozsonyban tanítónőképzőt végzett. Tanított. - A szétszóratás után 1950 őszén rokonok fogadták be, majd Kaposvárt betegeket ápolt. r.k.

Radics János (Kapuvár, Sopron vm., 1931. jún. 14.-): magyar menekültek papja. - A győri kisszem. növ-eként 1949. V: éretts. Papp Kálmán mpp. külföldi egy-re küldte, de vízumot már nem kapott, ezért XI. 23: átszökött a határon és Innsbruckba ment. 1950. I: érkezett Rómába, a CGH növ-eként a Gregoriana Egy-en tanult. 1955. X. 10: sztelték pappá, újmiséjét a Callistus-katakombában mondta. Az egy. mellett Vicarellóban kisegített. Tanulm-ait 1956 nyarán fejezte be, a doktorátusra készülve kapta a megbízást az 56-os menekültek lelkipásztori gondozására. - Bad Ischlben (Au.), Bellinzonában (Svájc), Locca di Ledróban és Igea Marinában (Olaszo.) a táborokban lévő m-ok támasza. 1957. VI-VII: az Ascania nevű hajón 3x kísért m. menekülteket Le Havre-ból (Fro.) Quebecbe (Kanada). - 1957. IX: Rómában a CGH-ban írni kezdte disszertációját, s gondozta a kivándorolni nem tudó m-okat nemzetközi táborokban: Pontecagnanóban (Salerno m.) és Latinában (Rómától D-re). A „kivándorlási bizottság” ui. É-amerikai információkra hivatkozva egyes menekülteket „aktív kommunista múltjuk”, másokat egyéb okok miatt nem vett fel a kivándorlók közé, ezért Itáliában kellett maradniuk. Többen közülük később visszatértek Mo-ra. - 1958. IX: ~ átköltözött a →Pápai Magyar Intézetbe, befejezte dissz-ját, s 1961. III. 10: drált. V: az újonnan alapított esseni egyhm-ben kapott beoszást: Duisburgban a Beeckwerth városrészben kp. és hitoktató. Ismeretsége ezzel a vidékkel 1952 nyarán kezdődött, amikor egy Ruhr-vidéki bányában dolgozva töltötte a szünidőt. - 1965. IV: a Magyar Iskolabizottság meghívására a →Kastli Magyar Gimnázium hittan, lat. és ném. tanára és a fiú internátus prefektusa. A gimn-nak ezekben az években kb. 200 fiú és 100 leány tanulója volt. 1968-73: az internátus és az isk. ügyek vez-je, 1973-1979. XII: a gimn. ig-ja. - 1980 elején mint ig-t felfüggesztették, mert a tantestülettel és a szülőkkel egyetértve nem volt hajlandó a bonni M. Konzulátus közvetítésével Mo-ról esetleg küldendő tanárokat a gimn-ban alkalmazni. A m. korm. ui. már az 1970-es évek elejétől, a m-ném. diplomáciai kapcsolatok felvételétől próbálta befolyásolni a gimn. életét. A szülők viszont azzal tiltakoztak, hogy „mi mindenünket otthagytuk a szabadságért, és most utánunk jönnek”. - 1981. I: ~ az internátus kis csoportjával és 3 tanárral (Endrédy Csanád OSB, Juhász Ferenc SDB, Karikás Günter OSB) átköltözött Diesteddébe (Vesztfália), egy megürült ném. internátus épületébe, s megnyitotta a Magyar Alumnátust. A fiúk és leányok innen jártak naponta Waderslohba, a ferences gimn-ba, ahol a magyar nyelvet is főtárgyként tanulhatták. Az Alumnátus 1986: megszűnt, de ~ 1990-ig a gimn. hittanára és kisegítő lelkész maradt. - 1990. XII: a Vatikáni Államtitkárság ném. részlegébe hívták, mellette a m. ügyek intézője is volt. A m-vatikáni kapcsolatok élénkülése nagyon sok teendőt rótt rá. - 1997. IV: kórházlelkészi állást vállalt a München-Grosshaderni Klinikumban. 2000 nyarán hosszabban betegeskedett, 2001. IV: kisegítő lelkész a müncheni főegyhm-ben. - Cikkei: Katolikus Magyarok Vasárnapja, Szentnek kiáltjuk. (Youngstown, 1987). - M: Húsz éves a m. gimn. Kastlban. Szerk. Kastl, 1978. s.k.

Nagy 2000:811.

Radics Mária Remigiana, IML (Süttör, Sopron vm., 1908. júl. 7.-Vác, 1983. szept. 22. ): szerzetesnő. - 1927. VII. 2: Sopronban lépett a kongr-ba. 1928. VII. 30: első, 1934. VII. 29: örök fog-át uo. tette. Tanítónői okl-et szerzett. Ercsiben tanított. 1947-50: a soproni anyaházban novíciamesternő. - A szétszóratás után Ercsiben kántor, nővértársával takarította a tp-ot. Évekig volt börtönben. Utolsó éveit a váci szoc. otthonban töltötte. r.k.