🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Patachich
következő 🡲

Patachich Ádám Sándor, zajezdai, br. (Zajezda, Zágráb vm., 1715. febr. 18.-Kalocsa, 1784. júl. 19.): érsek. - P. Gábor érs. öccse. Zágrábban, Grácban, Bécsben tanult. 1735. XI. 6: a CGH növ-e lett, teol. dr. 1739. V. 11: tért haza, Verbovecen plnos, 1740. XII. 24: ábrányi apát, 1741. IV. 21: zágrábi knk., 1743: kaposfői prép., 1751: novi cpp. és kancelláriai tanácsos, Klobusiczky Ferenc pp. oldalknk-ja, 1759. VIII. 29: váradi mpp. és Bihar vm. főispánja, XII. 23: v.b.t.t., Bécsben 1760. III. 9: pp-ké szent., V. 13: beiktatták főispáni, V. 25: ppi tisztségébe. Folytatta a szegyh., elkezdte és befejezte a ppi palota építtetését Hillebrand Ferenc tervei szerint. Az újonnan épített szem-ban új, 9 é. papnev. rendszert vezetett be. Pártfogolta a műv-eket, különösen a zenét. Zenekart szervezett, amelynek vezetésére Michael →Haydnt kérte föl. - 1776. III. 8: kalocsai érs., 1777: a budai egy. kir. tanácsának elnöke, a hétszemélyes tábla ülnöke. Lat. verseket írt. A kalocsai kápt-t 10 stallumra egészítette ki, melyből az egyik a mindenkori kalocsai plnosé, az egyhm-t 3 főesp. ker-re osztotta. Fölépíttette az érs. kastélyt, mely 1780: készült el. 17 ezer köt-es kvtárával megalapította a kalocsai érs. kvtárat, amit az érs. lak K-i részén rendeztetett be (→Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár). - M: Divi Ladislai Hungariae regis panegiricus... Bécs, 1734. - Divus Stephanus primus Hungariae rex... Pozsony, 1764. - Nos Adamus... (Pásztorlevél) H.n., 1772. - Homilia... Kalocsa, 1776. - Allocutio... Buda, 1777. - Rede an die adeliche Jugend... Uo., 1777. - Eucharisticon... Uo., 1780. - Carmen quo Mariae Theresiae... Uo., 1780. - Hála-adó beszéd... Bécs, é.n. - Utóda a novi c-en (mely 1759-63: üres) 1764: Berchtold Ferenc, 1780. VI. 25: Váradon és Kalocsán (ahol széke 1784-87: üres) 1788. III. 10: Kollonich László. T.E.

LBE:409. - Mendlik 1864:83. (1759-76: váradi pp.), 79. (1776-84: kalocsai érs.) - Gams 1873:385. (1759. VIII. 29-1776. IX. 16: váradi pp.), 372. (1776. IX. 16-†1784. VII. 19: kalocsai érs.) - Pallas XIII:849. (*Károlyváros) - Schem. Mv. 1896:97. - Szinnyei X:460. - Bihar vm. Bp., 1901. - Veress II:154. - Winkler 1926:40; 1929:133. - Bunyitay-Málnási IV:316. (*1715) - MÉL II:366. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:136. - Tóth Sándor Attila: Rómából a pannon Árkádiába. ~ fiók-Árkádiája: Nagyvárad, Kalocsa. Bp., 2004. (METEM-Könyvek 46.)

Patachich Gábor Hermann Antal, Patacsics, zajezdai, br. (Varasd, Varasd vm., 1699. máj. 3. [ker. n.]-Bécs, 1745. dec. 5.): érsek. - P. Ádám bátyja. A gimn-ot Varasdon, a fil-t Nagyszombatban végezte. 1718. X. 19: a CGH növ-e lett. 1722. VIII. 30: fszt. papként tért haza. Varasd plnosa, 1723: zágrábi knk., 1729. VI. 27-1733. IX: szerémi pp., 1733. II. 6: kalocsai érs. Kormányzása idején kapta vissza az érsség birtokai nagyobbik részét. 16 növ. számára otthont teremtett, a teol. okt-át ferencesekre bízta. 1733: meglátogatta pléb-it. 1735. VI. 2: megkezdte a kalocsai szegyh. építését, melybe kis 6 változatú orgonát állíttatott. Újjászervezte a kápt-t: a prép. mellett 4 valóságos és 5 címzetes knk. helyet teremtett. 1738. VIII. 15: fölszent. a szegyh. elkészült részét, és beiktatta az új knk-okat. Egyhlátogatásokat tartott, 17 új pléb-t szervezett, 1738: zsin-ot tartott, ennek rendelkezéseit a szerz-ekre is kötelezővé tette. Hajóson épített kastélyában lakott, melyből később árvaház lett. Kalocsán nyugszik. - M: Rituale Romano Colocense... Buda, 1738. Kiad. - Utóda Szerémben 1733. VIII. 13: Szörényi László, Kalocsán 1745-47: széke üres, utóda 1747. IX. 14: Csáky Miklós. T.E.

LBE:491 A. (1729. VI. 27: szerémi pp.) - Mendlik 1864:79. (1733-45: kalocsai érs.) - Gams 1873:372. (85.) (1733. IX. 22-1745: kalocsai érs.), 379. (75.) (1729-1733: IX: szerémi pp.) - Matković 1887:LXXXV. (767) - Schem. Col. 1897:9; 1975:24. - Veress II:128. Arck. (†Zágráb) - Winkler 1926:32; 1929:62, 132. - Gašić 1944:71. (*Vrbovac vára, 1698; †Kalocsa) - Hegedűs Antal: P. G. kalocsai érs. élete és restaurációs tevékenysége. Függelék: Bácsmegye helységeinek jegyzéke 1733-ból. Bp., 1954. (dissz.)