🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kniewald
következő 🡲

Kniewald Károly (Zágráb, Zágráb vm., 1889. júl. 23.-Zágráb, 1979. máj. 5.): pap, egyetemi tanár, liturgiatörténész. - Hivatalnok családból származott, 1908: éretts. Zágrábban. A CGH növ-eként a Gregoriana egy-en tanult, 1911: fil., 1915: teol. dr. 1914: pappá szent. 1915: a zengg-modrusi pp. titkára, 1916: a ppi szem. lelkipásztorkodástan és lit. tanára. 1921: a zágrábi egy. kat. hittud. karán a lit. h., 1923: rk., 1924: r. tanára. 1931/32: a teol. kar dékánja, 1933-35: egyhjogot, 1945-47: egyhtört-et adott elő, 1952: nyugdíjazták, kitették a zágrábi tudegy. kötelékéből. - ~ a horvát liturgikus megújulás atyja. 1921: horvátra ford. és kiadta a róm. misszálét. 1926: imakv-et adott ki. 1929: előkészítette a római rituale hivatalos fordítását. A régi zágrábi lit. rendet tanulmányozta. 1938. II: a SZIA ülésén bemutatta a zágrábi érs. kvtárban őrzött ún. →Hahóti kódexet. A zágrábi egyhm-ben található kk. lit. kv-ekkel foglalkozott, melyeknek föltárta és ismertette m. vonatkozásait. Ennek elismeréseként 1940: a SZIA I. o. külső tagjává vál. - Részt vett a II. Vat. Zsin. lit. biz-ában. - M: A Hahóti-kódex (zágrábi MR 126. kz.) jelentősége a mo-i lit. szempontjából. Ford. Kühár Flóris. Bp., 1938. - A zágrábi érs. kvtár MR 126. (XI. sz.) jelzésű Sacramentáriumának m. rétege a MR 67. sz. zágrábi Breviárium (XIII. sz.) megvilágításában. Pannonhalma, 1938. (A Pannonhalmi Szle kvtára 23.) - M. sztek ünnepei és miséi a Pray-kódexben. Kühár Flórissal. Uo., 1939. (uaz 25.) - A Pray-kódex miserendje. Ford. Kühár Flóris. Bp., 1939. (Klny. Theol.) - A Pray-kodex sacramentaleja. Ford. uő. Uo., 1939. (Klny. M. Kv-szle) - A Pray-kódex tartalma, kora és jelentősége. Ford. uő. Uo., 1940. (Klny. M. Kv-szle) - Esztergomi Benedictionale (XI. sz.). Ford. uő. Uo., 1941. - Hartwick győri pp. Agenda Pontificalis-a. Ford. uő. Uo., 1941. - A lélek tűzharcosa. Merz Iván élete. Ford. Lémájer Béla. Rákospalota, 1941. - Das Sanctorale des ältesten ung. Sakramentars. Münster, 1942. - Kálmáncsehi Domonkos zágrábi misekv-e. Ford. Kühár Flóris. Bp., 1943. (Klny. M. Kv-szle). - Tanulmányai egy része a M. Kv-szlében fordításban. T.E.

SZIA tagajánl 1940:5.