🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Telekessy
következő 🡲

Telekessy Adrián, OFM (Cenk, Sopron vm., 1696.-Simontornya, 1764. márc. 18.): hitszónok. - 1716: tett fog-at. 1719: szent. pappá. M. hitszónokként elnyerte a praedicator generalis címet. - M: Certamen spirituale P. Laurentii scupuli. Lat-ból ford. Pozsony, 1720. **

Farkas 1879:56.

Telekessy István, Telekesi (Csömöte, Vas vm., 1633. aug. 20.-Eger, 1715. márc. 3.): megyéspüspök. - Sopronban Batthyány Katalin nevelte, majd Nagyszombatban papnöv. Rómába küldték, ahol 1660: pappá szent. Rozsnyón, 1662: Hárskúton, 1665: Sárváron plnos. 1675: győri knk. 1677: pápóci prép., majd ppi helynök. 1689. XII. 29: csanádi mpp. A török megszállás miatt székét nem foglalhatta el, a fölszabadított részekre főesp-t küldött. Fenesy György egri pp. halála után 1699. VI. 15: egri mpp. és Heves és Külső-Szolnok vm. főispánja. X. 28: érkezett Egerbe. Saját költségén kezdte meg az egyhm. újjászervezését; a 12 vm-ben csak 119 r.k. papot, de 200 prot. prédikátort talált. Ppsége alatt 200 papot szentelt. Részt vett a →Rákóczi-szabadságharcban, 1707. VI. 13: az ónodi ogy-en aláírta a trónfosztó nyilatkozatot. Ennek következménye az lett, hogy a Habsburgokat támogató XI. Kelemen 1709. VIII. 17-i brevéjére hivatkozva Keresztély Ágost esztergomi érs., mindazon m. egyháziakkal együtt, akik a szabharcot támogatták, ~t 1709. XII. 18: megfosztotta ppi székétől s minden egyh. jogától és kiváltságától. ~ Szarvaskő várába vonult vissza. Aranymiséjét is itt mutatta be. Állása visszanyeréséért nem könyörgött, mert nem érezte magát bűnösnek. Védelmére kelt jog- és vagyonvesztésre ítélt egri kápt-jának és papjainak, akik Rákóczi s a m. szabadság mellett foglaltak állást. A vm. és papsága mellé állt. ~ tiltakozott az I. József által egri pp-ké kinev. váradi mpp., Csáky Imre gr. hatvani beiktatása ellen. Piazza bécsi nuncius, leleplezve Keresztély Ágost hg. pol. érdekű önkényeskedését ~vel szemben, elérte, hogy 1711 őszén a Sztszék és a kir. visszahelyezte ~t egri ppi székébe. Az →egri szeminárium javára nagy alapítványt tett, konviktust is alapított, és gondoskodott elaggott papjairól. 1713: megkezdte a mai egri szegyh. építtetését (→egri főszékesegyház). - Helynökei: 1702, 1709, 1711: Pethes András, 1708: Györky Péter, 1709: Kálmáncsay István. Sírja az általa épített egri Szt Mihály-tp-ban. - M: A világ pompás dicsőségének sietsége. Halotti beszéd. Bécs, 1682. - Flores precum devotioni piarum mentium oblati... Nagyszombat, 1702. - Utóda a csanádi széken 1699: Dolny István, az egrin 1715. III. 4: Erdődy Gábor Antal gr. 88

Nagy XI:77. - ~. (Emlékkv.) Eger, 1865. - Mendlik 1864:94. (1689-99: csanádi pp.), 99. (1699-1715: egri pp.) - Gams 1873:371. (1689. XII. 29-1699. VI: csanádi pp.), 368. (1699. VI. 15-†1715. III. 3: egri pp.) - M. Sion 1888:948. - Koncz 1892:234. - Némethy 1894:354. - Tört. Tár 1896. (Áldásy Antal: ~ egri pp. elmozdítása és a római kúria, 1710-1712) - Fraknói 1895:550. - Schem. Jaur. 1897:36. (481.) - Szinnyei XIII:1394. (Telkesi) - Heves vm. 1910:404. - Csanády László: ~. Eger, 1915. - Veress II:56. (s.v. Telekesi; *1635.) - Juhász VIII:120. - Bedy 1938:443. (s.v. Telekessy) - Szabady Béla: ~ egri pp., a győri egyhm. történetírója. Győr, 1941. (Győri Szle kvtára 17.) - Szántó Imre: ~ pp. szerepe az egri vár 1710. évi feladásában. Eger, 1962. - MÉL II:833. - Sugár 1984:371. (s.v. Telekesy; képe, aláírása) - Szabady Béla: ~ egri pp., a győri egyhm. tört-írója. Győr, 1941. (Győri Szle kvtára 17.) - Gulyás-Viczián XXX. (kz-ban)